Peyğəmbərimizin zarafatı

 Zarafatın tarixi insanlığın tarixi qədər qədimdir. İnsan təbiət etibarilə həmişə eyni səviyyədə fəal və ciddi ola bilməz. Həddən artıq yorğun olanda müəyyən davranışlarla istirahət etməyə, ruhən dincəlməyə çalışır. Zarafat da bunlardan biridir. İstehza və məsxərədən fərqli olaraq zarafat əziyyət etmədən və qəlbləri qırmadan edilir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) zarafat etməklə zarafatın bir insani ehtiyac olduğunu göstərmișdir. Əgər […]

1. 056 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ər-arvad arasında ünsiyyətin forması

Ünsiyyətin ən önəmli cəhəti tərəflərin bir-birinə çatdırdığı və çatdırmaq istədiyi fikirdir. Fikir isə bir düşüncənin, inancın və ya qənaətin həmsöhbətə sözlərlə ötürülməsidir. Fikrin çatdırılmasında düşüncənin məqbul bir metodla ifadə edilməsi, şəxsi xarakter, danışıq tərzi, mühit, əhvali-ruhiyyə və s. əsas təsiredici faktorlardır.

7. 840 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Kiçik şeylərdə böyük sənət

Sual: “ Allah böyükdür deyiriksə, nə üçün çox kiçik işlərlə də məşğul olur!? ” Zərrəciklərin və hüceyrələrin ortaya çıxışını səbəblərə izah edirlər. Belə sual verənlərə necə cavab vermək olar?

1. 609 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Təkamülçülərin tez-tez müraciət etdiyi “mutasiya” nədir?

Mutasiya bir orqanizmin genotipində (genetik informasiyasında) hasil olan, görünüşünə görə ani olaraq (qəflətən) və bir dəfədə (sıçrayışla) meydana gələn dəyişiklikdir.

11. 495 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
1. 450 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
İbadətlərimizin qarşılığı dünyada verilirmi

Necə ki, günəşin batması axşam namazının vaxtıdır.

1. 601 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
“Yer balıq və öküz üstündədir” ifadəsi necə izah olunur

İlk yaradılışla bağlı dünyanın balıq uzərində olması və zəlzələlərin bununla əlaqələndirilərək izah edilməsi ilə bağlı rəvayətlər necə izah edilə bilər? Bu məsələ “Qələm” surəsinin başında gələn “Nun” hərfinin təfsirində təfsirçilər tərəfindən izah edilmişdir. Elmalılı Həmdi Yazırın təfsirində belə bir izah var: “Bəziləri demişlər ki, “Nun” böyük bir balıqdır və yer kürəsi onun üzərindədir. O, “Yəlmut” […]

1. 913 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Səfərdə olarkən oruc tutmaq fərzdir?

Səfərə çıxan şəxslər isətəsələr oruc tutmazlar. Evdən çıxdıqdan sonra yolçu (səfəri) sayılırlar. Ancaq səfərə çıxan şəxslərin oruclu olması fəzilətlidir. Səfərə gedilən yerdə on beş gündən az qalmağa niyyət edən şəxs istəsə oruclarını tutmaz, lakin sonradan tutmadığı orucları qəza edər. Ancaq gedilən yerdə on beş gündən çox qalmağa niyyət edildiyi təqdirdə oruc tutmaq fərzdir.

4. 393 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Başıaçıq qadın oruc tuta bilərmi?

Dinimizdə ibadətlər müəyyən qaydalara uyğun yerinə yetirilir. Bu mənada oruc tutmaq üçün başın bağlı (örtüklü) olması kimi bir şərt yoxdur. Başıaçıq qadın oruc tuta, hər cür ibadətini edə bilər. Bu ibadətlərin savablarını da qazanar. Baş açmağın günahı ayrıdır. Bir ibadəti yerinə yetirməməyin günahı, başqa bir ibadətin savabından məhrum olmağa səbəb deyil. Ancaq namaz əsnasında başın mütləq örtülməsi lazımdır.

2. 075 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Namaz qılmayanın oruc tutması

Bəzi kəslər, “Ya, dinimizin bütün əmrlərini edib, bütün qadağanlarından çəkinməli və ya heç birini etməməliyik” söyləyərək, “Ya hamısı, ya da heç biri” deyirlər. Bu düşüncə yanlış və səhvdir. Çünki “Hamısı edilə bilməyən ibadətin müəyyən miqdarı da tərk edilməməlidir” qaydası İslamın ümumi prinsiplərindəndir. İnsan onsuz da günah işləmişəm deyə, günah işləməyə davam etməyi doğru deyil. Həm oruc tutub, həm də günah işləyən kimsə, oruc tutmaqla hasil olan böyük savaba nail ola bilməz.

7. 463 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah kainatı nə üçün yaratmışdır

Sual: Madam ki, Allah heç nəyə möhtac deyil, onda nə ehti yacı vardı ki, kainatı yaratdı? Qısaca açıqlaya biləsinizmi?  Yaratmaq ehtiyacdan irəli gəlməz. Yoxdan var etməyə qadir olan nə üçün möhtac olsun ki? Yol göstərmək, bir ehtiyacı olana kömək etmək, yo unu azmış bir uşağı evinə ötürmək mərhəmətimizin, şəfqətimizin, insanlığımızın gərəyidir. Bunları biz heç də […]

1. 067 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Kainat kitabının sətirləri

Sual: Kainatı hərtərəfli tədqiq edən elmlərin isbat etdiyi nizam və intizamla kainatın sənətkarını, yaradanını isbat etməyə çalışırsınız.Təsadüfun mumkun olmadığını tək bir hüceyrədə bir saatda baş verən 40 mindən çox reaksiyalarla isbat edirsiniz. Böyüklüyünü qavramağa gücümüz çatmayan hikmətlə yoğrulmuş kainatda o istisna halların da hikmətsiz olmadığını deyirsiniz. Onlar nələrdir? a) Cənabi-Haqq iradəsini gostərir. İstədiyi kimi dəyişikliklər […]

970 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
İslam dini, dindar, mömin kəlimələrinin anlamları

Sual: Bu kəlimələri gündəlik həyatda çox işlədirik. İslam nə deməkdir? Kimlərə dindar, mömin deyilir? Dəyanət sözünün mənası haqda açıqlama verə bilərsinizmi? İslam “silm, səlamət” sözündən törəyib, “qulun Allaha təslim olması, Onun əmrlərinə boyun əyməsi, təhlükəsiz yola daxil olaraq əmin-amanlığa doğru getməsi, hər kəsə, hətta hər şeyə əmin-amanlıq duyğusu aşılaması, əlindən, dilindən heç kimin narahat olmaması” […]

11. 073 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Din nədir

Sual: Din nədir? Dinlər neçə yerə ayrılır? Din sözünün lüğəvi mənası “cəza, hesab, qəza, siyasət, itaət, mükafat, boyun əymə, hökm, məqbul ibadət, millət, şəriət” deməkdir. Alimlərimiz “din”ə bu şəkildə tərif vermişlər: “Din – insanları öz iradə və ixtiyarları ilə xeyrə sövq edən ilahi qanunlar məcmuəsidir”. Bu ilahi qanunlar məcmuəsi Allah tərəfindən göndərilən fövqəladə fitrətə sahib insanlar, […]

19. 813 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Kitab,peyğəmbər göndərilməyən insanların aqibəti necə olacaq

“ Quran” dan bixəbər, peyğəmbər göndərilməyən insanların aqibəti necə olacaq? Onların günahları nədir? Cəngəlliklərdə yaşayan insanların vəziyyəti necə olacaq?  Allah heç kimi rəhmətindən, vəhyindən, kəlam və ayələrindən məhrum etməmişdir: “Elə bir ümmət yoxdur ki, ona xəbərdar edən bir peyğəmbər gəlmiş olmasın.” ( Fatır, 35/24) və “Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə elçilər göndərmişdik.” (ən-Nahl, 16/63)  “Qurani-Kərim” […]

1. 188 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Oruc fidyəsi

Oruc tutmağa gücü çatmayan yaşlılar və sağalma ümidi qalmayan xəstələrin tuta bilmədikləri oruc üçün fidyə verməsi vacibdir və fidyənin miqdarını da hər gün bir kasıbı bir günlük doyuracaq qədərdir. Odur ki, sayılan səbəblərdən oruc tuta bilməyənlər istəsələr ramazan ayının əvvəlində və ya axırında nağd pul və ya ərzaq olaraq da verə bilərlər. Bu fidyəni sağlıqlarında ödəyə bilməyiblərsə, vəfatlarından sonra ödənməsini vəsiyyət etməlidirlər.

2. 163 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Oruclu ikən iynə-dərman etdirmək

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, əksər alimlərin fikrincə, orucun pozulması üçün insan bədəninə normal yoldan, yəni boğazdan ya da burundan içəri hər hansı bir şey daxil olmalıdır.

18. 997 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Sahursuz oruc tutmaq

Sual:Əgər bir adam gecə oruca niyyət etsə, lakin səhər səhurə dura bilməsə nə etməlidir? Bu vəziyyətdə adamın səhursuz/obaşdansız oruc tutmağa gücü və taqəti yoxdursa nə etməlidir? Cavab: Bütün islam alimləri həmfikirdir ki, səhurə dura bilməyən və hər hansı ciddi xəstəliyi olmayan bir şəxsin səhurə durmamağı üzr kimi qəbul edilmir, yəni mütləq şəkildə orucunu tutmalıdır. Lakin […]

1. 428 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Yolçu tutduğu orucu poza bilərmi?

Sual:Dinimizə görə səfərdə olanların oruc tutmamalarına icazə verilmişdir. Bəs oruclu olaraq səfərə çıxanların oruclarını pozmaları necə? Cavab: Əvvala qeyd etmək lazımdır ki, orucun fərz olmasının şərtlərindən biri də, müsəlmanın müqim olması, yəni səfərdə olmamasıdır. Lakin ayə də buyurulduğu kimi, səfərdə olanların imkan daxilində gücləri çatarsa, oruc tutmaları daha fəzilərlidir (Bəqərə, 2/184). Bununla yanaşı, əgər bir […]

1. 498 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Kimlər oruc tutmaya bilər

a.Səfər. İslam dinində insanlar öhdəsindən gələ bilmədiyi mükəlləfiyyətlərə məcbur edilmir. Əmrlər hər kəsin qüvvəsi və imkanı daxilində müəyyən edilmişdir. Səfərdə olan insan müəyyən zaman ərzində sıxıntılarla, məşəqqətlərlə qarşılaşır.Ona görə də səfər zamanı hər bir müsəlman oruc tutmaqda çətinlik cəkə bilər. Bu baxımdan Allah-Təala səfərdə olan insanlara rüsxət vermişdir. Səfərdə oruc tutmaq məcbur deyildir, qayıdandan sonra […]

6. 299 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb