Borc alaraq həccə getmək

maddi cəhətdən həcc etmə imkanına sahib olmayan şəxslərin borc alaraq həccə getmələri şərt deyildir. Buna baxmayaraq borc alaraq həccə gedilərsə, həcc ibadəti məqbul sayılır

1. 079 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin tərifi və mahiyyəti

Həcc Məkkə şəhərindəki Kəbəni və ətrafındakı müqəddəs sayılan xüsusi yerləri, müəyyən vaxtda, əvvəlcədən həcc niyyəti ilə ehrama girərək üsuluna görə, yəni vəqfə və təvaf edərək ziyarət etməkdən ibarət, şərtlərindən biri sayılan mal və bədənlə yerinə yetirilən ibadətdir.

6. 739 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ümrədən qazancla dönmək

Ümrə ziyarətində hansı ibadətləri etmək lazımdır?

6. 827 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin növləri

Dini hökmlər baxımından həcc fərz, vacib və nafilə olmaqla üç yerə bölünür. Həcc fərz olan (yəni Həccə getməyin şərtlərinə cavab verən) Müsəlmanların bir dəfə həccə getməsi fərzdir. Həcc fərz olmayan Müsəlman həcc etməyi nəzir deyərsə, bunu yerinə yetirməsi vacibdir.

6. 405 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zəmzəm haqqında bilmədiklərimiz

Hz. İsmayılın anası Hz. Həcər xeyli su axtarandan sonra övladının qoyduğu yerdən suyun fışqırdığını görmüş və “yavaş-yavaş, dayan-dayan!” demiş, sonra da ətrafa yayılmasın deyə həmin yerin kənarlarına qum tökməyə başlamışdır. Deyilənə görə, bu hadisə suya zəmzəm adının verilmə səbəbidir.

20. 116 dəfə oxunub 2 şərh yazılıb
Həcərül-əsvəd

Həcər kəlməsi ərəb dilində “daş” deməkdir. Həcərül-əsvəd isə “qara daş” mənasındadır.

7. 989 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin fərz olmasının dəlilləri

Beytullahı Hz. İbrahim (ə.s) və oğlu İsmail (ə.s) inşa etmiş və birinci həcc ibadəti o dövrdə başlamışdır. Aşağıdakı ayələrdə həccin başlanğıcı haqqında belə buyurulur: “Bir vaxtlar İbrahimə, Beytullahın yerini hazırlamış və (ona belə demişdik): “Mənə heç bir şeyi şərik qoşma Beytumi (evimi) təvaf edənlər, namaz qılanlar, rükü və səcdə edənlər üçün yaxşı bir şəkildə təmizlə.”

2. 954 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin yerinə yetirilməsini fərz edən şərtlər

Həcc ibadəti fərz olan şəxslərin bu fərzi yerinə yetirməsi üçün müəyyən şərtlər tələb olunur. Bunlar sağlamlıq, yol təhlükəsizliyi,

2. 469 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Başqasını həccə göndərmək

Bir şəxsə Həcc ibadəti fərz olduğu halda başqasını vəkalət (niyabət) yolu ilə həccə göndərə bilməsi üçün bəzi xüsusların olması vacibdir.

2. 209 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccdəykən qurban kəsimi

Həcc və ümrə mənasiki (əməlləri) ilə bağlı kəsilən qurbanlara “hədy” deyilir. Hədy Kəbəyə və Haram bölgəsinə hədiyyə etmək məqsədilə kəsilən qurban mənasına gəlir.

2. 677 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin hikmətləri

Həcc ibadətinin iki yönü var: fərdi və ictimai. Fərdi yönü xüsusilə mühümdür. Çünki həcc ibadəti əslində hər kəs üçün bir ibadət, bir qulluqdur. Necə ki bir nəfər bayram kimi xüsusi günlərdə bir vəzirin, bir padşahın təbrikinə gedəndə ondan iltifat görür, eləcə də bir hacı sadə insanlardan olsa da, məqamlar keçmiş və ən yüksək mərtəbəyə ucalmış bir Allah dostu kimi Aləmlərin Rəbbinə yönəlir, külli ibadətlə şərəflənir.

2. 440 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ümrə

Ümrə etmək istənilən vaxt üsul və ədəbinə uyğun ehrama girərək təvaf və səy etdikdən sonra taraş olub ehramdan çıxmaqdır. Ümrə etmək üçün xüsusi vaxt təyin edilməmişdir. Hər zaman yerinə yetirmək olar.

8. 095 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ehram qadağalarına tabe olmamağın cəzası

Vacib bir üzr səbəbi ilə edilərsə və ya daha sonra yenidən üsuluna görə edilərsə cəza qalxar. Hənəfilərə görə qıran həccinin ehram qadağaları ilə əlaqəli cinayətlərdən ötrü biri ümrənin, digəri həccin ehramı olmaqla hər bir cinayət üçün iki cəza lazımdır.

4. 544 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ehram və ehramın rüknləri

Mənası: “Dəvətinə görə sözüm və özümlə gəldim. Ey Allahım! Əm­ri­nin başım üstündə yeri var. Dəvətinə görə sözüm və özümlə gəldim. Ey heç bir şəriki olmayan! Əmrinin başım üstündə yeri var. Həmd sənin, ne­mət sənin, mülk də sənindir. Sənin heç bir şərikin yoxdur.”

77. 934 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin sünnələri və ədəbləri

Həccin sünnələri 1. Qüdum (gəlmə, uzaq bir yoldan və ya yerdən gəlib yetişmə) təvafı etmək. 2.  Həcc xütbələrini dinləmək. 3. Ərəfat gecəsini Minada keçirmək. 4. Bayram gecəsini Müzdəlifədə keçirmək. 5. Bayram günlərində Minada qalmaq. 6. Muhassabda dincəlmək. Həccin ədəbləri *Həcc ibadəti halal pulla etmək. *Üzərində qul haqqı olanlar haqq sahiblərinə haqqını qaytararaq halallıq almalıdır. *Geri […]

2. 120 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin rüknləri

Ərəfat vəqfəsi edilməsə, həcc səhih olmaz. Bu, Məkkənin təxminən 25 km. cənub-şərqində yerləşən və haram bölgəsi xaricində qalan, sərhədləri işarələnmiş Ərəfat bölgəsində yerinə yetirilir. Həcc zamanı Ərəfata çıxmayan zəvvarın Həcci səhih olmaz. Çünki hədisdə də buyuruulur: “Həcc Ərəfatdır!”.

2. 098 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin səhih olmasının şərtləri

Həccin səhih olması üçün bu 3 şərtə əməl etmək lazımdır: ehram, zaman, məkan

2. 224 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin vacibləri

Kəbənin şərq tərəfində yerləşən Səfa və Mərvə təpələri arasında Səfadan başlayaraq Mərvədə tamamlamaq üzrə dörd gediş, üç gəliş, cəmi 7 dəfə gedib-gəlmək. Səfadan Mərvəyə hər gedişə və Mərvədən Səfaya hər dönüşə “bir şavt” deyilir.

2. 890 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həcc ibadətinin fərz olmasının şərtləri

Həcc ibadətinin fərz olması aşağıdakı şərtlərdən asılıdır:
1. Müsəlman olmaq. Qeyri-müsəlmanlara həcc fərz deyildir.

2. 201 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həcc ibadətində təqsirlər

Sual:Həcc ibadətində bəzi əməllər var ki, onlara məhdudiyyətlər qoyulur və bu əməlləri işləyən müəyyən kəffarə və cərimə ödəyir. Bu əməllər hansılardır? Cavab: Ehrama girən şəxslərə ehramdan çıxana qədər qadağan olan bəzi davranışlar vardır. Bunlara “ehram qadağaları” deyilir. Bu qadağanları aşağıdakılardır: 1. Bədənlə əlaqədar olan qadağalar: a. Saç, saqqal və ya bığları qırxmaq-qırxdırmaq (bax. Bəqərə 2/196). […]

1. 933 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb  Facebook səhifəmizi bəyənin