dost
İnsana nə vaxt ruh verilir?

Sual: Ana bətnindəki körpəyə nə vaxt ruh verilir?

14. 641 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah kainatı yaratmamışdan əvvəl harada idi və nə edirdi?

İnancsız insanlar Allah-Təala barəsində bu və bu kimi qeyri-məntiqi suallar ortaya atırlar: “Allah gücü çatmayan daşı yarada bilər?”, “Allahın canı sıxılır?”, “Hər şeyi Allah yaradıb, bəs Allahı kim yaradıb?” və s. Bu qəbildən suallara uzun-uzadı cavablar yazmaqdansa, bir misal verməklə məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışaq.

5. 032 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Nə üçün imtahan oluruq?

Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!(Zəriyət, 56) Cənabi-Haqq bizim bu dünyada nə edəcəyimizi bilir. Əmrlərinə uyub-uymayacağımızı da bilir. İmtahana nə ehtiyac görür ki, bizi dünyaya göndərir? Bəli, Allah nə edəcəyimizi bilir, buna baxmayaraq imtahana çəkmək üçün dünyaya göndərir, ta çiynimizə yüklədiyi mükəlləfiyyətlərlə istedad və qabiliyyətlərimizi inkişaf etdirək. Bəli, O (c.c.) bizi […]

2. 893 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Təkamülçülərin tez-tez müraciət etdiyi “mutasiya” nədir?

Mutasiya bir orqanizmin genotipində (genetik informasiyasında) hasil olan, görünüşünə görə ani olaraq (qəflətən) və bir dəfədə (sıçrayışla) meydana gələn dəyişiklikdir.

11. 530 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allahın yaratdığı şeylərdə israf varmı

Filosoflar “Quran” nuru ilə kainata baxmadıqları üçün bu mövzudakı fikirləri dar və yarımçıqdır.

2. 228 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Təkamül nəzəriyyəsi nəyi iddia edir?

Sual:Təkamülün əsas iddiaları nədir ? Təkamül fərziyyəsi təkcə xalq arasında geniş yayılan “İnsan meymundan əmələ gəlmişdir” iddiasından ibarət deyildir. Təkamül məsələsində əsas səs küy “İnsanla meymun ümumi əcdaddan divergensiya yolu ilə ayrılmışdır” kimi təkamül anlayışından qopsa da, bu iddia onun sadəcə bir hissəsidir. Buna görə bəzi insanlar “Allah istəsə, insanı da meymunu da ortaq əcdaddan […]

2. 418 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Təkamül fərziyyədir, yoxsa isbat olunmuş qanun?

Təkamülçülərin böyük əksəriyyəti onun bir nəzəriyyə, bir qismi isə mütləq qanun olduğunu iddia edir. Əslində, təkamül bu vəziyyətdə hipotezdən başqa bir şey deyildir. Elm tarixində heç bir hipotez bu qədər uzun-uzadı mübahisə predmetinə çevrilməmişdir. Hər hansı bir hadisəni izah etmək üçün ortaya atılan hipotez (fərziyyə) çoxsaylı təcrübə və müşahidələrlə sınaqdan keçirildikdən sonra əldə edilən nəticələrin doğru və ya yanlış olmasına görə ya nəzəriyyə səviyyəsinə yüksəldilir, ya da arxivə atılır.

1. 965 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Yer üzündə həyatın başlanğıcı

Təkamül elmi deyilsə, yer üzündəki həyatı necə izah etmək olar?  Yer üzündə canlıların necə yaranması, bu gün iki milyon olan bitki və heyvan növlərinin (10-30 milyon növün yaşadığı təxmin edilir) bütün dünyaya necə yayılması vacib sualdır. Anatomiya, fiziologiya, genetika, biokimya, sitologiya kimi fənlərdə, sağlamlıq və qidalanma sahələrində böyük nailiyyətlər qazanılmışdır ki, bunlar da bioloji həyatın […]

2. 369 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Öz-özünə əmələ gəlmə ola bilər

Həyatın meydana gəlməsini izah etmək məqsədilə ortaya atılan iddialar hansıdır?  Bu mövzuda ortaya atılan ən cəfəng iddia yanlış olduğu artıq isbatlanmış Abiogenez (bioloji mənşəyi olmayan, öz-özünə ortaya çıxma) təsəvvürüdür. Bu gün artıq arxivə atılmış  bu fərziyyəyə görə, canlılar cansız maddədən öz-özünə meydana gəlmişdir. Bu nəzəriyyənin ilk müdafiəçilərindən olan Aristotel (e. ə. 384-322), Fales (e. ə. […]

2. 122 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Təkamül elmdir, yoxsa bir etiqad (inanc) məsələsidir?

Yaradılış və təkamül mübahisəsində elmi məlumatların müzakirəsinə keçməzdən əvvəl bir əsas məsələni aydınlaşdırmaq vacibdir. əgər təkamül nəzəriyyəsinin tərəfdarları bu düşüncəyə bir etiqad (inanc) mövzusu kimi ya­naşmış olsa idilər, heç kim onlara bir söz deyə bilməzdi. çünki inanc və iman kimi məsələlər mü­bahisə predmeti ola bilməz. inanan və ya iman edən bir insan hansı səbəblə olur-olsun, bir şeyə inanmışsa, bir insan kimi onun inancına ehtiram gös­tərilir.

1. 928 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Təkamül-yoxsa Allahı inkar

 Sual:Yaradılış  və təkamül mübahisəsi nə üçün iman-inkar və ya teizm-ateizm mübahisəsinə gətirib çıxarır?  Yaradılışa inam elmi və qüdrəti sonsuz, hər şeyə gücü yetən, əzəli və əbədi bir Yaradanın qəbul edilməsi zərurətini ortaya qoyur. Bunun kimi “təkamül”ə inanmaq tam əksinə Vahid Yaradanı − Allahı inkar edərək, Onun yerinə ağılsız və şüursuz təbiət qanunlarını qəbul etməyi zəruri […]

2. 916 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Hər şeyi Allah yaratmışdır, bəs onu kim yaratmışdır?

Sual:Rəsm əsəri onu çəkən bir rəssamın, naxış bir nəqqaşın, kainat da onu yaradan Allahın varlığına dəlildir. Hər şeyi O yaratmışdır. Bəs, Onu kim yaratmışdır? Hər şeyin səbəbi O, Onun səbəbi kimdir?  a) Məntiq baxımından bir başlanğıc və ya son olmadan səbəblərin zəncirvari şəkildə bir-birinə bağlanaraq sonsuzluğa getməsi mümkün deyildir. Bu gediş bir nöqtədə durmalıdır. Məsələn, […]

1. 995 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Təsadüf və təsadüfən əmələ gəlmə nədir?

Bir şeyin barəsində heç bir təsəvvür olmadan, əvvəlcədən planlaşdırılmadan, gözlənilmədən və heç bir kənar təsir olmadan meydana çıxmasına təsadüfən əmələ gəlmə deyilir.

8. 434 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
Səbəblər nəyisə yaratmağa qadirdirlərmi?

Bir əşya və ya hadisə ardırsa, o, mütləq ona aid olan qanunlarla vardır.

2. 852 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb