Necə dua edək ki, Allah qəbul etsin?

Ərhamurrahimin (Rəhman və Rəhmli) olan Rəbbimiz: “Mə­nə dua edin, Mən də sizin dualarınıza cavab verim!” (“Ğafir” surəsi, 60) məallı ayədə ilahi dərgaha yönələn yalvarışları cavabsız qoymayacağını bəyan edir. Amma müəyyən şərtlərə riayət duanın qəbul ehtimalını gücləndirir. Dualarımızın Allahın izzətli dərgahında məqbul olması üçün müəyyən məqamlara diqqət yetirməliyik: Birincisi: hər şeydən əvvəl Allahın böyüklüyü qarşısında kiçikliyimizin, acizliyimizin […]

20. 565 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Cömərdlik, verirkən Allaha etimad edib vermə

Əliaçıq olmaq, xeyirli işlərə kömək və infaq edərkən Allaha güvənib əliaçıq davranmaq وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Sizin mallarınızdan xeyir məqsədi ilə nə verdiyinizi, şübhəsiz ki, Allah bilir! {“Bəqərə” surəsi, 2/273} وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Siz Allah yolunda nə xərclərsəniz, Allah onun əvəzini verər.!”

1. 703 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Hansı dualar qəbul olunmur?

Qurani-Kərimin “Ğafir/Mümin” surəsini 60-cı ayəsində Uca Rəbbimiz: “Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınıza cavab verim!” – buyurur. Rəbbimiz gizli və ya açıq edilən bütün duaları eşidir. O, əllərini açaraq səmimi qəlbdən “Allahım!” deyib

12. 994 dəfə oxunub 4 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Qənaətkarlıq, orta yolu tutmaq, başqalarına yük olmamaq

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yer üzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ruzisini verməsin. {“Hud” surəsi, 11/6} وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُر۪يدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُر۪يدُ أَنْ يُطْعِمُونِ Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün ya­ratdım! Mən onlardan ruzi istəmirəm.

2. 282 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İslam dininin ətrafa yayılma dövrü

Ətrafa yayılma dövrü Abdulmuttalibin oğulları ilə bu qədər yaxından maraqlanan və hər fürsətdə onları Haqqa dəvət edən Allah Rəsulu (s.ə.s.) təbliğ halqasını yavaş-yavaş genişləndirirdi. Artıq açıq-aşkar Kəbəyə gedib namaz qılır, insanları dinə dəvət edərək Quran oxuyurdu. Ondan əvvəlki peyğəmbərlərin dedikləri kimi O da: − Ey qövmüm! Gəlin siz də Özündən başqa ilah olmayan bir Allaha […]

1. 337 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Açıq-aşkar dəvət və təbliğin başlaması

Aradan üç il ötmüşdü: fərdi səylərlə iman halqası ancaq bu qədər genişlənə bilmişdi. Bir yaxınının da İslamı qəbul etməsinə şahid olan, yaxud qapısı döyülüb imana dəvət edilən və ya Qureyşin nifrət dolu etirazı ilə rastlaşan bir çox insan Məkkədəki bu dəyişikliyin fərqinə varır və artıq bu mövzu əksəriyyətin əsas gündəmini təşkil edirdi

1. 166 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Bilal Həbəşi

Bilal Həbəşi Bir gün Allah Rəsulu (s.ə.s.) Hz. Əbu Bəkirlə birlikdə Məkkə kənarında bir yerə getmiş, nazil olan ayələri müzakirə edir, namaz qılırdılar. Bu vaxt yaxında qoyun otaran Bilali-Həbəşi onlara yaxınlaşır. Bu iki dost ayla günəş kimi idi, bu göz qamaşdıran mənzərəni görüb heyran olmamaq mümkün deyildi. Əvvəlcə hüzura varmaq üçün bir bəhanə lazım idi

2. 193 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ən öndəkilər

Allah Rəsulu bir bazar ertəsi namaza durmuş, bütün varlığı ilə Rəbbinə yönəlmişdi. Həmin günün axşamı Rəsulullahın (s.ə.s.) arxasında səf bağlayan şəxs isə Hz. Xədicə idi.[1] Allah Rəsulu Cəbrailin öyrətdiyi dəstəmazı və namazı ilk dəfə ona söyləmiş, o da ilk dərsini şəxsən Rəsulullahdan alaraq ilk namazını Onunla qılırdı. Beləliklə, dünyanın cəhalətə qurban getdiyi bu dövrdə aləmin […]

1. 319 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İlk gələn hökmlər: Gecə ibadəti

Gecə ibadəti Allah Rəsulu (s.ə.s.) Hirada yaşadığı vüslət və ondan sonra olanlar barədə Məkkə müşriklərinə danışmasa da, onlar bəzi məsələləri artıq eşitmişdi, öz aralarında bu haqda danışırdılar. Onlara görə Məkkədə artıq yeni bir vəziyyət meydana gəlmişdi və bu durum onların iradəsi xaricində formalaşır, hadisə heç kimdən asılı olmadan cərəyan edirdi.

3. 152 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
40 günlük ara

Qırx günlük fasilə Hirada artıq vüslət başlamışdı, amma günlər keçsə də, bu vüslətin arxası gəlmirdi. İllərdir bu anı gözləyən Allah Rəsulu “Artıq qovuşdum” dediyi  bir vaxtda Cəbrailin həyat verən nəfəsinə həsrət qalmışdı. Bu müddətdə yenə özünü tənhalığa vermişdi: bəzən Sebir dağına gedir, əksər hallarda Hiraya yollanırdı. O qədər sıxılmışdı ki,

1. 339 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
“Yaradan Rəbbinin adıyla oxu”

Və bir gün… Təqvimlərin miladi tarixlə 610-cu ili göstərdiyi bir bazar ertəsi… Ramazan ayının on yeddisi… Nur dağında nurlar qovuşmuş, səma ilə dünya arasında möhkəm bir bağ qurulmuşdu. Vəhy mələyi Cəbrail gəlmiş, rəhmət peyğəmbəri Məhəmmədül-Əminə peyğəmbərlik vəzifəsini aşkar təbliğ edirdi.

6. 054 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Hiradakı tənhalıq

Dünya artıq dan yerinin sökülmə vaxtını göstərirdi. Demək olar ki, hər tərəfdən Onunla bağlı xəbərlər gəlirdi. Səmanın qapıları da bağlanmış və kahinlər artıq qulaq oğurluğu edə bilmirdilər. Yəhudi və xristian din xadimləri yekdilliklə vaxtın yaxınlaşdığını və gözlənilən Peyğəmbərin gəlmək üzrə olduğunu söyləyir

1. 586 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərlik öncəsi hazırlanan şərait

Gəlişindən əvvəl hazırlanan şərait Yaşadığı dövr cəhalətin ən geniş yayıldığı dövr idi. Gözün gördüyü hər yerdə ruh dünyasını sıxan bir çox mənfiliklər vardı. Ancaq bu, ətrafında xeyir və uğur naminə heç bir hərəkətin olmaması demək də deyildi. Digər tərəfdə nadir də olsa, yaxşılıq və fəzilətdən söz açan, küfrə və cəhalətə qarşı üsyan bayrağını qaldıranlar da […]

1. 665 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Kəbənin təmirində hakim olması

Kəbənin təmiri və hökm verən hakim Aradan on il də ötmüşdü və Allah Rəsulu artıq otuz beş yaşında idi. Həmin vaxtlar Məkkədə əsas  müzakirə mövzusu  zaman-zaman aşınan Kəbənin yenidən təmir olunması məsələsi  idi. Hətta bir oğru dağılan divarların arasından içəri girərək bəzi qiymətli əşyaları oğurlamışdı. Bu ərəfədə bir qadın ocaq qalamış, alovdan sıçrayan qığılcımla Kəbənin […]

1. 374 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin Hz. Xədice ile evlənməsi

İzdivaca gedən  yol Hz. Xədicə o günə qədər iki dəfə ailə həyatı qurmuşdu və artıq qapısını bütün təkliflərin üzünə bağlamışdı. Çünki onun üçün yaş artıq kamala çatmış və yaşamaq üçün başqasının dəstəyinə ehtiyac qalmamışdı. Bugünkü mənada ölkələrarası ticarət şəbəkəsinə malik idi və tabeliyində işləyənlər böyük bir coğrafiyanın sakinləri idi. Rum, Fars və Qəssasinə bölgələrində işçiləri […]

2. 812 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Hz. Xədicə ilə ilk qarşılaşma və ticarət kərvanı

İkinci Şam səyahəti Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) artıq iyirmi beş yaşında idi. Bir gün əmisi Əbu Talib Onu qarşısında oturdur və bunları deyir: − Ey qardaşım oğlu! Bilirsən ki, mən malı-mülkü olmayan bir adamam. Gündən-günə sıxıntılarımız da çoxalır və hər il xoşagəlməz çətinliklərlə qarşılaşırıq. Ortada nə malımız qaldı, nə də ticarətimiz. Məlum idi ki, bu sözlərin […]

1. 729 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ficar savaşları və Hilful-Füdul

Ficar döyüşləri və Hilful-Füdul Davranışları ilə yaşıdlarından seçilən Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) artıq iyirmi yaşına çatmış, hal və hərəkətləri ilə Məkkə əhlinin təqdirini qazanmışdı. Hadisələrə münasibəti və nəticə etibarilə irəli sürdüyü qənaətləri diqqətlə izlənirdi. Səbatlı və doğru qərarlarından dolayı insanların müraciət yerinə çevrilmiş, yaşadığı həyat prinsiplərinə görə “ən etibarlı adam” mənasında “əl-Əmin” adını almışdı. Bu ərəfədə […]

1. 748 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Əmisi Əbu Talibin himayəsində

Əmisi Əbu Talibin himayəsi Abdulmuttalibin bu sözləri əmi Əbu Talib üçün bir ata vəsiyyəti idi. Buna görə də Əbu Talib qardaşı oğlu Məhəmmədi  öz yanına apardı və Onu bir ata şəfqəti ilə bağrına basdı. Artıq Allah Rəsulu baba yerinə Əbu Talibdən şəfqət görəcək, ana  yerinə də Əbu Talibin həyat yoldaşı və Hz. Əlinin anası Hz. […]

1. 882 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Anası Əminənin vəfatı və babasının himayədarlığı

HZ. ƏMİNƏNİN  VƏFATI Allahın ən sevgili qulu balaca Məhəmməd bir müddət də anası Hz. Əminə ilə birlikdə qaldı. Hz. Əminə uşağa atasının yoxluğunu hiss etdirməməyə çalışırdı. Məhəmməd tez-tez babası Abdulmuttaliblə birlikdə gəzir, bəzən də əmiləri ilə xoş vaxtlar keçirirdi. Həzrəti Əminənin qəlbində Mədinə sevgisi yüksəlmişdi. Həm qohum-əqrəbalarına baş çəkmək, həm də burada vəfat edən əri […]

1. 933 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Süd anasının yanında

Süd anası ilə keçən illər Yeni doğulmuş uşaqları daha sağlam böyütmək və qüsursuz dil öyrətmək üçün süd anasına vermək məkkəlilərin adətinə çevrilmişdi. Çünki Məkkədə isti və yorucu iqlim hakim idi. Bundan başqa, Məkkədən uzaqda yaşayan bəzi qəbilələr həm şəhər həyatının mənfiliklərindən uzaq olmaqla mədəniyyətlərini qoruyur, həm də cahiliyyəyə məxsus bəzi iyrəncliklərə, çirkinliklərə bulaşmadan təmiz bir […]

1. 215 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb