Aylıq namaz vaxtları
tesvir secilmeyib
İstiazə və Bismillahın oxunması

Hansı məqsədlə olursa olsun, Quranı oxumağa başlayan adam “أعوذُ باللهِ مِن الشّيطَانِ الرّجِيم” “Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram” ifadəsilə başlamalıdır.

6. 073 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Quranda bəzi kəlmələrin altındakı işarələrin mənası

Quranda bəzi kəlmələrin altındakı işarələrin mənası

6. 062 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Qurani-Kərimdə durğu işarətləri

Vәqf işarәlәri, Quran ayәlәrinin sonuna vә ya ayәnin ortasındakı kәlmәlәrin üstünә qoyulan “dayanacaq işarәlәri”dir.

9. 289 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Səktə

Səktə, leksik məna etibarilə “susmaq”, “iki kəlmə arasını nəfəs almadan ayırmaq” deməkdir.

6. 002 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ləmi-tərif

Ləmi-Tərif ilə əlaqəli iki mövzu mövcuddur. Bunlardan birincisi idğami-şəmsiyyə, digəri isə izhari-qəməriyyə.

6. 224 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İdğamın növləri

Hərflərin bir-birlərinə idğam edilib edilməyəcəyi, məxrəcləri və sifətlərinin bir-birlərinə yaxınlığı ilə əlaqəlidir. Başqa bir ifadə ilə; məxrəc və sifətləri yönündən bir-birinə yaxın olan hərflər idğam edilir. Məxrəc yönündən bir-birinə uzaq olan hərflər və sifətləri yönündən bir əlaqəsi olmayan hərflər isə ızharlı oxunurlar. Bu mövzunu gələcək bölmələrdə izah edəcəyik. Bu əsaslardan yola çıxaraq idğamları “idğami-misleyn, idğami-mütəcaniseyn […]

8. 350 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
İqləb

Kəlmə olaraq çevirmək deməkdir. Tənvin və ya sakin nunu sakin mimə çevirmək

2. 268 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İdğam məal qunnə

İdğami-məal-qünnə qünnəli idğam deməkdir. Yəni edilən idğamda həqiqətən qünnə olur. Qünnənin məxrəci burundur. Ona görə də qünnənin olub-olmadığını burnumuza nəzarət edərək anlayırıq. Əgər edilən idğamda burundan səs gəlirsə o qünnəli idğam (məal qünnə), əgər səs gəlmirsə  qünnəsiz idğam (bilə qünnə) olur. Tənvin və ya sakin “nundan” sonra يمنو hərflərindən biri gələrsə, belə olduğu zaman ortaya […]

1. 463 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İdğami-bilə qünnə

Qünnəsiz idğam deməkdir. Tənvin və ya sakin “nun” hərfindən sonra ل – ر hərflərindən biri gələrsə idğami-bilə qünnə olur.

2. 040 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
İzhar

Kəlmə etibarilə açıqlama, açıq oxuma, açıq olaraq bildirmə mənalarına gəlir.

3. 727 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İxfa

Lüğətdə örtmək və ya gizləmək mənalarına gəlir. Təcvid temrini olaraq isə belə tərif edilir

5. 269 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Qurani-Kərimin tilavət şəkilləri

Qurani-Kərim üç təriq (mərtəbə, seyr, tərz) üzərə oxunur.

6. 655 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Məddi-Lin

Məddi-linin mərtəbələri mövcuddur. Bu mərtəbələr lin hərfindən sonra gələn sükunun lazımi ya da arizi olmasına görə dəyişə bilir.

4. 383 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Məddin növləri

Mədlər əsli və fəri olmaq surətilə iki qismə ayrılır. Əsli məddin digər adı təbii məddir.

9. 853 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Hərflərin məxrəcləri

Lüğətdə “çıxış yeri, qaynaq” mənasına gəlir.

6. 391 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Səbəbi-Məd

Buna, çox uzadmağa səbəb olan məd də deyilir. Məd hərfindən sonra, uzadılması lazım olan hərfi, daha çox uzadaraq oxudana səbəbi-məd deyilir.

2. 521 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Məd hərfləri ( حروف المد )

Bir kəlmədə, özündən öncəki hərfi bir əlif miqdarı uzadmağa səbəb olan hərflərə məd hərfləri deyilir.

4. 411 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Məd nə deməkdir?

Məd; مَدّ يَمُدّ  kökündən gələn bir məsdərdir. Lüğət mənası uzadmaq və artırmaqdır. Təcvid elmində isə, açıq və ya gizli məddi tələb edən hərflərdən biri ilə özlərindən öncə gələn hərfin səsini uzadaraq oxumaq deməkdir. Qurani-Kərimdə məddin varlığında şübhə yoxdur. Ancaq səsin uzadılmasında qiraət alimləri arasında bəzi ixtilaflar görünür. Bu ixtilaflar mütəvatirdir və yeri gəldikcə izah ediləcəkdir. […]

2. 357 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
“Ra” (ر) hərfinin oxunuş şəkilləri

Ra hərfinin oxunuş şəkilləri Ra hərfinin oxunuşunda əsas olan qayda qalın oxunmasıdır. Lakin  ra hərfinin digər hərflərdən fərqli bir xüsusiyyəti mövcuddur. Digər hərflərin qalınlığı ya da incəliyi şəxsən özlərindəndir. Yəni hərflər ya qalındır ya da incə. Ancaq   “ra” hərfi olduğu məhəllərə görə incəlik  və ya qalınlıq qazanır. “Ra” (ر) hərfi, sifəti-hüruf (hərflərin sifətləri) babında sözü […]

5. 054 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
“Hə” əvəzliyinin oxunuş qaydası

Buna həi-kinayə deyilir. Həi-kinayə müfrəd, müzəkkər, ğaib zəmirinə verilən isimdir. İsim, fel və hərflərə bitişir.

2. 130 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb