Aylıq namaz vaxtları
tesvir secilmeyib
Namaz qılmayanın oruc tutması

Bəzi kəslər, “Ya, dinimizin bütün əmrlərini edib, bütün qadağanlarından çəkinməli və ya heç birini etməməliyik” söyləyərək, “Ya hamısı, ya da heç biri” deyirlər. Bu düşüncə yanlış və səhvdir. Çünki “Hamısı edilə bilməyən ibadətin müəyyən miqdarı da tərk edilməməlidir” qaydası İslamın ümumi prinsiplərindəndir. İnsan onsuz da günah işləmişəm deyə, günah işləməyə davam etməyi doğru deyil. Həm oruc tutub, həm də günah işləyən kimsə, oruc tutmaqla hasil olan böyük savaba nail ola bilməz.

5. 158 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah kainatı nə üçün yaratmışdır

Sual: Madam ki, Allah heç nəyə möhtac deyil, onda nə ehti yacı vardı ki, kainatı yaratdı? Qısaca açıqlaya biləsinizmi?  Yaratmaq ehtiyacdan irəli gəlməz. Yoxdan var etməyə qadir olan nə üçün möhtac olsun ki? Yol göstərmək, bir ehtiyacı olana kömək etmək, yo unu azmış bir uşağı evinə ötürmək mərhəmətimizin, şəfqətimizin, insanlığımızın gərəyidir. Bunları biz heç də […]

825 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Kainat kitabının sətirləri

Sual: Kainatı hərtərəfli tədqiq edən elmlərin isbat etdiyi nizam və intizamla kainatın sənətkarını, yaradanını isbat etməyə çalışırsınız.Təsadüfun mumkun olmadığını tək bir hüceyrədə bir saatda baş verən 40 mindən çox reaksiyalarla isbat edirsiniz. Böyüklüyünü qavramağa gücümüz çatmayan hikmətlə yoğrulmuş kainatda o istisna halların da hikmətsiz olmadığını deyirsiniz. Onlar nələrdir? a) Cənabi-Haqq iradəsini gostərir. İstədiyi kimi dəyişikliklər […]

754 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
İslam dini, dindar, mömin kəlimələrinin anlamları

Sual: Bu kəlimələri gündəlik həyatda çox işlədirik. İslam nə deməkdir? Kimlərə dindar, mömin deyilir? Dəyanət sözünün mənası haqda açıqlama verə bilərsinizmi? İslam “silm, səlamət” sözündən törəyib, “qulun Allaha təslim olması, Onun əmrlərinə boyun əyməsi, təhlükəsiz yola daxil olaraq əmin-amanlığa doğru getməsi, hər kəsə, hətta hər şeyə əmin-amanlıq duyğusu aşılaması, əlindən, dilindən heç kimin narahat olmaması” […]

8. 526 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Din nədir

Sual: Din nədir? Dinlər neçə yerə ayrılır? Din sözünün lüğəvi mənası “cəza, hesab, qəza, siyasət, itaət, mükafat, boyun əymə, hökm, məqbul ibadət, millət, şəriət” deməkdir. Alimlərimiz “din”ə bu şəkildə tərif vermişlər: “Din – insanları öz iradə və ixtiyarları ilə xeyrə sövq edən ilahi qanunlar məcmuəsidir”. Bu ilahi qanunlar məcmuəsi Allah tərəfindən göndərilən fövqəladə fitrətə sahib insanlar, […]

13. 460 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Kitab,peyğəmbər göndərilməyən insanların aqibəti necə olacaq

“ Quran” dan bixəbər, peyğəmbər göndərilməyən insanların aqibəti necə olacaq? Onların günahları nədir? Cəngəlliklərdə yaşayan insanların vəziyyəti necə olacaq?  Allah heç kimi rəhmətindən, vəhyindən, kəlam və ayələrindən məhrum etməmişdir: “Elə bir ümmət yoxdur ki, ona xəbərdar edən bir peyğəmbər gəlmiş olmasın.” ( Fatır, 35/24) və “Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə elçilər göndərmişdik.” (ən-Nahl, 16/63)  “Qurani-Kərim” […]

970 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Oruc fidyəsi

Oruc tutmağa gücü çatmayan yaşlılar və sağalma ümidi qalmayan xəstələrin tuta bilmədikləri oruc üçün fidyə verməsi vacibdir və fidyənin miqdarını da hər gün bir kasıbı bir günlük doyuracaq qədərdir. Odur ki, sayılan səbəblərdən oruc tuta bilməyənlər istəsələr ramazan ayının əvvəlində və ya axırında nağd pul və ya ərzaq olaraq da verə bilərlər. Bu fidyəni sağlıqlarında ödəyə bilməyiblərsə, vəfatlarından sonra ödənməsini vəsiyyət etməlidirlər.

1. 534 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ağır işlərdə işləyənlər oruc tutmalıdır?

Ramazan ayında bu cür ağır işlə qarşılaşan şəxs oruc tutaraq həmin işi icra edə bilmirsə və başqa iş imkanı da yoxdursa, habelə, bu işi tərk etdiyi təqdirdə, dolanışıq vəziyyəti çətinləşəcəksə, zərurət sayıldığı üçün bu halda oruc tutmaya bilər. Odur ki, ağır bir işdə işləməyə məcbur olan şəxs, oruc tutduqda, xəstəliyə tutulacağından qorxarsa oruc tutmaya bilər. Bu şəxslər daha sonra tuta bilmədikləri orucları qəza etməlidirlər.

2. 092 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Oruclu ikən iynə-dərman etdirmək

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, əksər alimlərin fikrincə, orucun pozulması üçün insan bədəninə normal yoldan, yəni boğazdan ya da burundan içəri hər hansı bir şey daxil olmalıdır.

8. 317 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Sahursuz oruc tutmaq

Sual:Əgər bir adam gecə oruca niyyət etsə, lakin səhər səhurə dura bilməsə nə etməlidir? Bu vəziyyətdə adamın səhursuz/obaşdansız oruc tutmağa gücü və taqəti yoxdursa nə etməlidir? Cavab: Bütün islam alimləri həmfikirdir ki, səhurə dura bilməyən və hər hansı ciddi xəstəliyi olmayan bir şəxsin səhurə durmamağı üzr kimi qəbul edilmir, yəni mütləq şəkildə orucunu tutmalıdır. Lakin […]

1. 071 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Yolçu tutduğu orucu poza bilərmi?

Sual:Dinimizə görə səfərdə olanların oruc tutmamalarına icazə verilmişdir. Bəs oruclu olaraq səfərə çıxanların oruclarını pozmaları necə? Cavab: Əvvala qeyd etmək lazımdır ki, orucun fərz olmasının şərtlərindən biri də, müsəlmanın müqim olması, yəni səfərdə olmamasıdır. Lakin ayə də buyurulduğu kimi, səfərdə olanların imkan daxilində gücləri çatarsa, oruc tutmaları daha fəzilərlidir (Bəqərə, 2/184). Bununla yanaşı, əgər bir […]

1. 189 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Kimlər oruc tutmaya bilər

a.Səfər. İslam dinində insanlar öhdəsindən gələ bilmədiyi mükəlləfiyyətlərə məcbur edilmir. Əmrlər hər kəsin qüvvəsi və imkanı daxilində müəyyən edilmişdir. Səfərdə olan insan müəyyən zaman ərzində sıxıntılarla, məşəqqətlərlə qarşılaşır.Ona görə də səfər zamanı hər bir müsəlman oruc tutmaqda çətinlik cəkə bilər. Bu baxımdan Allah-Təala səfərdə olan insanlara rüsxət vermişdir. Səfərdə oruc tutmaq məcbur deyildir, qayıdandan sonra […]

5. 542 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Oruc hansı hallarda pozulmur

* Unudaraq yeyib-içmək, cinsi münasibətdə olmaq, ümumiyyətlə, unudaraq edilən bu işlər orucu pozmur. Ancaq oruclu olduğunu xatırlayan insan bu işlərdən dərhal tərk etməlidir.Davam edərsə kəffarət orucu tutmalıdır. Əgər görəndə ki zəif, qoca bir insan oruc tutduğunu unudaraq nə isə yeyir və ya içirsə, bunu ona xatırlatmamaq daha yaxşıdır. Ümi edirik ki, Allah-Təala mərhəmət ilə həmin […]

17. 079 dəfə oxunub 2 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Diş çəkdirmək orucu pozarmı?

Diş çəkdirmək orucu pozmaz. Ancaq diş çəkilərkən vurulan iynə və yara yerindən çıxan qan udularsa oruc pozular. Bu vəziyyətdə sadəcə oruc pozular, Ramazan ayı tamamlandıqdan sonar uyğun bir vaxtda həmin oruc qəza edilməlidir. Kəffarə gərəkmir.

3. 176 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Qədər insanın iradəsini əlindən alırmı?

İnsan da daxil olmaqla bütün canlı və cansız məxluqların xari­qüladə yaradılışı tamamilə Allahın elm və qüdrəti ilə bağlıdır. Buna cəbri qədər deyilir. İnsanın cinsi, dərisinin rəngi, irqi, ana və atası, uzun və ya qısa boylu olması, çox və ya az istedadlı olması kimi xüsusiyyətlərin hamısı cəbri-qədərə daxildir

578 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Qüsl

Qüsl bədənin müvazinətini bərpa edir. Qan dövranını tənzimləyir. İnsanı ibadətə hazırlayır. Qüslun bu kimi bir çox faydaları vardır. Qüslun insan sağlamlığına bir çox faydalarının olduğu elm adamları tərəfindən sübut olunmuşdur. Qüsl almaqla, cünubluq, heyz və nifasın insan bədənində meydana gətirdiyi maddi kirlər təmizlənir. Həmçinin qüsl alanda cünubdan dolayı bədəndə meydana gələn yorğunluq və zəiflik azalır.

84. 771 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Müalicə olunurkən oruc tutulmalıdırmı?

Sual:Mən köklük (obezete) xəstəsiyəm. Müalicə olmaq üzrə bir həkimə müraciət etdim. Qarşıdan da Ramazan ayı gəlir. Lakin tətbiq edəcəyi proqramla Ramazan ayında oruc tuta bilməyəcəyəmi söylədi. Mən normal şərtlərdə orucumu heç buraxmadım. Bu vəziyyətdə mən nə etməliyəm? Cavab:Ramazan ayında oruc, İslam dininin əsaslarından biridir və insanın müsəlmanlığının ən böyük əlamətlərindəndir. Orucun fərziyyəti ayət və hədislərlə sabitdir. Orucun […]

924 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb