2. 991 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Müsəlman olan hər kəs sədəqə verə bilər. Sədəqənin verilməsi üçün hər hansı bir şərt yoxdur. Sədəqə Allah riazsını qazanmaq məqsədilə edilən yaxşılıqdır.

Əbu Səid əl-Xudridən nəql edir ki, “Rəsulullah (s.ə.s) Ramazan və Qurban bayramı günlərində Musallaya çıxardı. İlk gördüyü iş namaz qıldırmaq olardı. Namazdan sonra insanlara qarşı dönərək onlara öyüd-nəsihət edər və “Sədəqə verin!” – deyərdi. Ən çox qadınlar sədəqə verərdi.”[1]

Başqa hədisdə isə belə buyrulur: “Ey tacirlər topluluğu! Alış-verişə boş söz və yalan yerə and çox qarışdığı üçün bunu sədəqələrinizlə ört-basdır edin”.[2]

 Bir hədisində isə Rəsulullah (s.ə.s) edilən yaxşılığın ömrü uzatdığını bildirmişdir, “Müsibəti ancaq dua geri qaytarar, ömrü də ancaq yaxşılıq uzadar.”[3]


[1] Müslüm, Səlatul-İdeyn, 9: Sənani, Sübulus-Salam, II, 68.
[2] Əbu Davud, Büyü, 1
[3] Tirmizi, Qədər, 6; İbn Macə, Müqəddimə, 10; Ə. İbn Hənbəl, II, 316, V, 277, 280.


Açar sözləri

kimlər sedeqe yaxşılıq

Bənzər məqalələr

Rəsulullahın ramazan xütbəsi

Bu yazı Rəsulullahın (s.a.s.) Ramazan ayı ilə əlaqəli ümmətinə tövsiyələri haqdadır. Rəsulullah (s.a.s.) Şaban ayında oxuduğu bir xütbədə ümmətinə bunları tövsiyə etmişdir.

Fitrə vermək kimlərə vacibdir?

İbn Ömər rəvayət edir: “Peyğəmbərimiz (s.a.s.) azad, kölə, kişi, qadın – hər bir müsəlmana arpadan, yaxud xurmadan bir sa miqdarında fitr sədəqəsi verməyi əmr etdi”

Fitrənin verildiyi yerlər

Fitrəni zəkat düşən hər kəsə vermək olar. Yəni kasıblar, miskinlər, zəkatı yığıb paylayanlar, ürəkləri İslama yeni isinişib mü­səlmanlığa bağlanmaqda olanlar, kölələr, borclular, Allah yolunda olanlar və yolçular.

Əsr surəsində zamanın qiyməti

“Əgər Qurandan heç bir surə nazil olmasaydı bu qısa surə belə insanların dünya və axirət səadətini təmin etməyə kifayət edərdi.” (İmam Şafei)

Fitrənin miqdarı

Mötəbər hədis kitablarında fitrənin hansı maldan və nə qədər verilməsi haqda müxtəlif hədislər olsa da, bunlar bir bütövlük təşkil edir.


Şərh yaz