Mənəviyyata Açılan Pəncərə

Kimlər sədəqə verə bilər?

Müsəlman olan hər kəs sədəqə verə bilər. Sədəqənin verilməsi üçün hər hansı bir şərt yoxdur. Sədəqə Allah riazsını qazanmaq məqsədilə edilən yaxşılıqdır.

Əbu Səid əl-Xudridən nəql edir ki, “Rəsulullah (s.ə.s) Ramazan və Qurban bayramı günlərində Musallaya çıxardı. İlk gördüyü iş namaz qıldırmaq olardı. Namazdan sonra insanlara qarşı dönərək onlara öyüd-nəsihət edər və “Sədəqə verin!” – deyərdi. Ən çox qadınlar sədəqə verərdi.”[1]

Başqa hədisdə isə belə buyrulur: “Ey tacirlər topluluğu! Alış-verişə boş söz və yalan yerə and çox qarışdığı üçün bunu sədəqələrinizlə ört-basdır edin”.[2]

 Bir hədisində isə Rəsulullah (s.ə.s) edilən yaxşılığın ömrü uzatdığını bildirmişdir, “Müsibəti ancaq dua geri qaytarar, ömrü də ancaq yaxşılıq uzadar.”[3]


[1] Müslüm, Səlatul-İdeyn, 9: Sənani, Sübulus-Salam, II, 68.
[2] Əbu Davud, Büyü, 1
[3] Tirmizi, Qədər, 6; İbn Macə, Müqəddimə, 10; Ə. İbn Hənbəl, II, 316, V, 277, 280.
Exit mobile version