Aylıq namaz vaxtları
tesvir secilmeyib
Müsəlmanın müsəlman üzərindəki haqları hansılardır?

Qardaşlıq haqqına riayət etmək.

Əli və ya dili ilə heç bir müsəlmana zərər verməmək.

Heç kimə xor baxmamaq, qürurlanmamaq, başqasını təhqir etməmək, pis söz söyləməmək, təkəbbürlənməmək.

Qeybət, həsəd, sui-zənn, nankorluq kimi mənfi duyğulardan və qul haqqından uzaq durmaq.

1. 941 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Əliaçıqlıq və isar

Cahiliyyə toplumu ancaq və ancaq öz mənfəət və xeyrini düşünürdü. Möhtac insanlara əl tutmaq, yardım etmək, dar gündə dada yetmək onlara tamam yad işlər idi. Başqasını özündən üstün tutmaq, ehtiyac içində ola-ola kömək etmək – ki, buna “isar” deyirik, – kimi fəzilətlərin adını da eşitməmişdilər. Ancaq Allah Rəsulunun risaləti onlara bir çox çirkin xüsusiyyət kimi, […]

1. 870 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullahın (s.ə.s) bənzərsiz təvazökarlığı

Rəsulullah (s.ə.s) bir gün səhabələriylə bir yerdə yemək yeyirdi. Oradan keçən bir qadın: “Buna bax, oturub kölə kimi yemək yeyir!” – dedi. Və Allah Rəsulu halını pozmadan cavab verdi: “Bəli, məndən gözəl kölə olar?! Mən Allahın (cəllə cəlaluhu) köləsiyəm.” Qadın yenə üzsüzlük edib dilləndi: “Özü yeyir, mənə vermir!” – dedi. Allah Rəsulu onu da süfrəyə […]

2. 039 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Ələ salma və ləqəb qoyma

Qurani-Kərimdə insanların bir-birini ələ salmasını, ayıblamasını, qınamasını və bir-birinə xoşagəlməz ləqəblər qoşmasını yasaqlamaqla yanaşı, insanlar və cəmiyyətlər arası davranış ədə­bini nizamlayan əhəmiyyətli bir əmr var.

6. 458 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Geyim ədəbi

Varlı insanların maddi imkanına uyğun geyinməsi heç də qürur və təkəbbür mənasına gəlmir. Hətta unutmayaq ki, maddi vəziyyətə görə geyinmək…

2. 146 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Əlaqəni kəsmək, küsmək və incimək

Küskünlük, inciklik kimi hallar birlik vә bərabərlik hissini zədələyir. Buna görə də kiçik bir inciklik olan kimi dərhal barışmaq lazımdır. Qurani-Kәrimdә: “Həqiqətən, möminlər (dində) qardaşdır. Buna görə də (aralarında bir mübahisə düşsə) onların arasını düzəldin və Allahdan qorxun ki, bəlkə (əvvəlki günahlarınız bağışlanıb), rəhm olunasınız!” (Hücurat, 49/10) hökmü bәyan edilmişdir. Əgər küsülü olan iki Müsəlman […]

7. 876 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Etibar qazanmaq

Etibar və etimad uşaqlıq çağından peyğəmbərlik verilənədək Hz. Məhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) səciyyələndirən əxlaqi məziyyətlərdir. Müşriklər belə Peyğəmbərimizin (sallallahu əleyhi və səlləm) “dürüst” və “etibarlı” (əs-Sadiq, əl-Əmin) olduğunu söyləmişlər. İnsanların güvənib etibar etdiyi şəxslər cənnətə gedər.  Çünki Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) belə bir insanın cənnətə gedəcəyini xəbər vermişdir; Əbu Səid Rəsullulahın (sallallahu əleyhi […]

2. 856 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Elm öyrənmənin ədəbi

Elm öyrənməyin bünövrəsini oxumaq və araşdırmaq təşkil edir. Peyğəmbərimizə (sallallahu əleyhi və səlləm) peyğəmbərliyin və vəhyin başlanğıcında “oxu” deyə əmr edilməsi də bunu göstərir.

12. 179 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Doğruluq

Doğruluq sözdə, düşüncədə və davranışda gerçəkləşir. Müsəlmanlar doğruluq və dürüstlüyü heç vaxt tərk etməzlər.

16. 521 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Dil bəlalarından qorunma

“Gözəl söz” Qurani-Kərimdə kökü yerin dərinliklərinə işləmiş, budaqları göyə yüksəlmiş, Rəbbinin izni ilə hər zaman meyvə verən bir ağaca bənzədilir

2. 060 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Cənazədə iştirak etmə ədəbi

“Təşyi” ölən bir müsəlmanın cənazəsi torpağa tapşırılana qədər yola salmaq və onun bağışlanmasını diləmək deməkdir.

2. 257 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Alimlərlə ədəbli davranma

Valideylərlə münasibətə dair ədəb qaydaları adı ilə çağırmamaq da daxil olmaqla, alimlərə də aiddir. Çünki alimlər Peyğəmbərlərin varisləridir. Ona görə də böyüklər uşağın görüb götürməsi üçün alimlərə qarşı ədəbli və təvazökar olmalı, onların qulluğunda durmalı, yanlarında ucadan danışmamalı, onlarla münasibətdə nəzakətli davranmalıdır. Yəhya ibn Muaz alimlərin fəziləti haqqında deyir: “Alimlər İslam ümmətinə ana-atalardan daha mərhəmətlidir.” […]

1. 386 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Xeyirxah olmaq və kömək etmək

Yaxşılıq etmə üsulları şərait və mühitdən asılı olaraq dəyişir. Necə gəldi yaxşılıq etmək doğru deyildir.

83. 618 dəfə oxunub 7 şərh yazılıb
Həya hissi

“De: “Rəbbim aşkar və gizli çirkin əməllər işləməyi, hər cür günahı, haqsız zülmü, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi Ona şərik qoşmağı və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyi haram buyurmuşdur””.

5. 007 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Hörmət

Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) böyüyə hörməti yuxusunda da görmüşdür.

4. 212 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Gələn xəbəri araşdırmaq

İslamın ilk günlərindən bu günədək insanların camaat arasında yayılan xəbərləri doğru olub-olmadığını araşdırmadan qəbul etməsi müxtəlif anlaşmamazlıqlara səbəb olmuş, problemlərin də mənbəyinə çevrilmişdir. Buna görə Qurani-Kərim dindar bir insana yol göstərir: “Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasiq sizə (pis) xəbər gətirərsə, dərhal (onun doğruluğunu) yoxlayın, yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da etdiyinizə peşman […]

1. 641 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Xəstələrə baş çəkmək

Qiyamət günü Allah-Təalanın “filan qulum xəstələnəndə sən ona baş çəkmədin, çəksəydin məni onun yanında görərdin” deyəcəyini qüdsi hədisində bizə bildirən Rəsulullah (sallallahu əley­hi və səlləm)

1. 960 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İcazə ədəbi

“Ey iman edənlər! Öz evləriniz xaric, başqalarının evinə, sa­hiblərindən icazə istəmədən və onlara salam vermədən girməyin!

1. 470 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İnsanların bir-birinə qarşı vəzifələri, mahiyyəti və növləri

Vəzifə dinə görə yerinə yetirilməsi zəruri olan və ya tövsiyə edilən hər hansı xeyirli iş və gözəl əməl deməkdir. Vəzifələr iki növ olur: 1. Fərzlər. Mütləq yerinə yetirilməldir. Bunları əda etməyən insanlar məsuliyyət daşıyırlar. Bura namaz, oruc, zəkat kimi vəzifələr daxildir. 2. Dinin məsləhət gördüyü bir sıra əxlaqi vəzifələr, yəni nafilələrdir. Bunlara əməl etmək insanın […]

21. 267 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Qardaş-bacı münasibətləri

Qardaş və qardaş-bacı münasibətlərində nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Uşaqlar arasında olan mübahisələrin əksəriyyəti yaş fərqi ilə bağlı olur. Məsələn, bəzən beş yaşlı qızın və ya oğlanın bitib-tükənməyən “niyə” sualları on yaşlı böyük qardaş və ya bacı üçün dözülməz olur. Yaxud da sakitcə öz oyuncaqları ilə oynayan kiçik uşaqla aləmi bir-birinə qatan, bir yerdə dayanmayan böyük […]

23. 457 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb