Aylıq namaz vaxtları
tesvir secilmeyib
Allah Rəsulu (s.ə.s) qeybi bilirdimi?

Bir şeyi görməmək, bilməmək kimi anlayışlar insana aid olduğuna görə qeyb aləmi və görünən aləm məsələləri əhəmiyyətlidir. Quran ayələri Allahın dünya həyatında görülməsinin, ilahi elmin və icraatların tam dərk edilməsinin qeyri-mümkünlüyünü vurğulayır.

4. 193 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Merac zamanı Peyğəmbərimizə (s.ə.s) bəzi günahların cəzası olaraq nələr göstərilmişdir?

Allah-Təala Meracda Rəsuluna (s.ə.s) bəzi günahlara Cəhənnəmdə verilən cəzaları göstərmişdir. Bu haqda Peyğəmbərimiz (s.ə.s) buyurur:

1. 774 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Peyğəmbərimiz meraca cismi və ruhu ilə getmişdir?

Qurani-Kərimdə bu hadisə təsvir edilərkən işlənən sözlər Rəsulullahın bu səfərə ruhən və cismən getdiyini göstərir. “Qulunu bir gecə Məscidül-Haramdan Məscidül-Əqsaya qədər…” ifadəsindəki “əbd” (qul) sözü ruh və bədəni ehtiva edir. “Əbd” sözü Quranın digər ayələrində də bu mənada işlənir.

1. 657 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
İsra və Meracın peyğəmbərlik dəlili olması nə deməkdir?

“İsra” sözü lüğəvi mənasına görə, “gecə vaxtı edilən səfər” deməkdir. Allah-Təalanın qulu Məhəmmədi (s.ə.s) gecənin bir vaxtı Məkkədə Məscidül-Haramdan Qüdsdəki Məscidül-Əqsaya aparması və təkrar eyni yerə gətirməsidir.

1. 161 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullah (s.ə.s) başqa insanlardan elm öyrənibmi?

Peyğəmbərimizin başqalarından bir şey öyrənmədiyini göstərən əsas dəlil Qurani-Kərimdir. Quran kimi əsrlərə meydan oxuyan, saysız-hesabsız möcüzələri ehtiva edən, hər kəsi – alimi mütəfəkkiri, uşağı, böyüyü, aqili, cahili heyran edən, yanlışsız, qüsursuz və misilsiz bir kitabın “cahillyyə” dövrünün insanları tərəfindən öyrədildiyini iddia etmək nə ağıla sığar, nə də məntiqə!

787 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) möcüzələri digər peyğəmbərlərə verilən möcüzələrdən nə ilə fərqlənir?

Peyğəmbərlərə dövrə və şəraitə uyğun möcüzələr verilmişdir. Bir peyğəmbərin zamanında hansı iş və ya peşə geniş yayılmışdısa, verilən möcüzə də ondan və ya ona uyğun olurdu. Yəni möcüzələr hər bir peyğəmbərin yaşadığı zaman kəsiminin mədəniyyətinə və düşüncəsinə müvafiq göstərilirdi ki, daha təsirli və güclü olsun.

1. 464 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullaha (s.ə.s) cadu edilmişdirmi?

Əksər İslam alimlərinə görə, sehr və ya cadu həqiqətən var və onun bəzi növləri fiziki, yəni maddi dünyaya təsir imkanlarına malikdir. Ancaq bu, sehrbazın deyil, onun səbəbləri yerinə yetirməsi nəticəsində Allahın yaratdığı təsirdir.

2. 555 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullahın (s.ə.s) adı çəkiləndə niyə salət və salam oxunur?

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) bir hədisində belə buyurur: “Qiyamət günü mənə ən yaxın insan ən çox salavat gətirəndir”.

4. 817 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullah (s.ə.s) nə üçün gizli hicrət etmişdir?

Müşriklərin müsəlmanlara olan əzab-əziyyəti gün keçdikcə daha da artırdı. Bu isə müsəlmanların Məkkədə yaşamasını çətinləşdirirdi. Müsəlmanlara işgəncə edilməklə yanaşı onların malları da qəsb edilir, ibadət etmələrinə mane olurdular. Onları bu məşəqqət və əzab-əziyyətdən qurtarmaq lazım idi. Allah Rəsulu (s.ə.s) ilk çarə olaraq səhabələrin bir qismini Həbəşistana hicrətə yolladı. Amma inanan insanların hamısı hicrət edə bilmirdilər. […]

663 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullahın (s.ə.s) peyğəmbərliyi ancaq öz dövrünəmi aiddir?

Rəsulullahın (s.ə.s) nübüvvətinin ancaq öz dövrünə və sadəcə ərəblərə məxsus olduğuna aid heç bir dəlil, sübut yoxdur. Əlimizdə olan bütün dəlillər Rəsulullahın (s.ə.s) həyatı boyu İslamı dünyaya yaymağa çalışdığını, bütün gücünü buna sərf elədiyini göstərir.

1. 115 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Müşrik ərəblər və əhli-kitab Allah Rəsulunu (s.ə.s) niyə qəbul etmədilər?

Əslində, Yəhudi və Xristianların bəziləri Allah Rəsulunu çox yaxşı tanıyırdılar. Amma kin və həsədləri iman gətirmələrinə mane olurdu. Özü də Onu qəti və dəqiq tanıyırdılar ki, inanmaq üçün bircə dəfə Allah Rəsuluna baxmaq kifayət edərdi.

1. 233 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullahın (s.ə.s) övlad və nəvələrinə şəfqəti

Allah Rəsuluna on il fasiləsiz olaraq xidmətini sədaqətlə icra edən Ənəs ibn Malik deyir: “Ailə üzvlərinə qarşı Həzrət Muhəmməddən (s.ə.s.) daha şəfqətli insan görməmişəm”.[1] Bəli, şəfqət və səmimiyyətdə Onun kimi ikinci bir ailə başçısı və ata göstərmək mümkün deyil. Bu etiraf təkcə bizim dilimizdən çıxsaydı, bəlkə də, o qədər əhəmiyyətli olmazdı. Ancaq  qarışqanı belə incitməyən, […]

1. 502 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Rəsulullahın və səhabələrin infaq sevgisi

Bizə bu pullar gəldi, amma hələ Allah yolunda verməmişik”

1. 232 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) peyğəmbərlik iddia edən yalançı Müseyləməyə göndərdiyi məktub

Allahın elçisi Müseyləmədən, yenə Allahın Elçisi Məhəmmədə. Sənə salam olsun. Biz, Səninlə birlikdə peyğəmbərlik vəzifəsinə ortağıq. Yer üzünün yarısı bizə, yarısı da Qureyş qəbiləsindən aiddir. Ancaq Qureyş həddini aşan bir qövmdür.

2. 502 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Qurandan əvvəl nazil olmuş İlahi kitablarda Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)

Allah insanlığa Sinada üz tutdu. Sairdə təcəlli etdi. Faran dağlarında zühur edib kamalı ilə meydana çıxdı.

1. 134 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin hədiyyələşməsi

Peyğəmbərimiz hədiyyələșməyə də böyük əhəmiyyət vermișdir.

790 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Rəsulullahın insanlarla münasibəti

İnsanlığa ən gözəl nümunə olan Peyğəmbərimiz hər sahədə olduğu kimi, ictimai həyatda insanlararası münasibətlərdə də “Üsveyi-hasənə” (ən gözəl örnək) idi.

948 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Xəstə və müsibətə düçar olanları ziyarət etməsi

Peyğəmbərimizin insanlarla münasibətlərdə ziyarətlərə verdiyi əhəmiyyəti də qeyd etmək yerinə düșər.

752 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin ailə üzvləri ilə münasibəti

Allah Rəsulu (s.ə.s.) ailə üzvləri ilə söhbət edərdi. Peyğəmbərimiz ailə üzvlərinin hər biri ilə șəxsən və baș-bașa söhbət etdiyi kimi, onların hamısı ilə müștərək söhbətlər də edərdi. Zövcələri ilə müəyyən vaxtlarda görüşməyi adətə çevirmişdi. Hər səhər məsciddən çıxandan və hər ikindi vaxtı namaz qılandan sonra, xanımlarına bir-bir baş çəkər, onlarla hal-əhval tutardı.

1. 041 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin ağlamağı

Səhabə həzrətləri “bir rəhmət peyğəmbəri” olan Rəsulullahı tez-tez ağlayan görərdilər.

1. 057 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb