Peyğəmbərimizin döyüş strategiyası necə idi?

Hz. Məhəmmədin (s.a.s.) Allahın rəsulu olduğunun bir dəlili də onun ordu komandanlığıdır. Ərəblər o tarixə qədər qarşılıqlı meydan muharibəsi etməmişlərdi. Bədir, Uhud və.s. onların ilk meydan müharibələriydi. Düşünün ki, heç bu işlərdən xəbəri olmayan birisi ərəb tarixidə ilk dəfə olaraq bir sərkərdə kimi orduyu idarə edir

1. 436 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) qısa vaxtda uğur qazanmasının səbəbləri nədir?

Cavab: Allah Rəsulunun (sallallahu əleyhi və səlləm) qısa vaxtda müvəffəq olmasının səbəblərini belə xülasə edə bilərik: O olduqca sürətli və düzgün qərar verirdi. Heç bir qərarı uğur­suzluqla nəticələnməmişdi.

1. 245 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimiz (s.a.s.) Allahı(c.c.) görmüşdür?

İnsanların dünya həyatında Allah-Təalanı görməsi mümkün deyil.Qurani-Kərimin bəyanlarına görə bu dünyada gözlər Onu görə bilməz. “Gözlər Onu görə bilməz

964 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) son günlərini necə keçirmişdir?

Bu dünyada hər başlanğıcın bir sonu var. Aləmlərə Rəhmət olaraq göndərilən Hz. Məhəmməd Mustafa da (sallallahu əleyhi və səlləm) bir insan olduğundan vaxt-vədə yetişəndə O da dünyadan köçəcəkdi. Vəzifəsini bitirmiş, əmanətini layiqincə başa çatdırmış və Rəbbinə yönəlmişdi.

1. 173 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Rəsulullah (s.a.s.) vəfat etdende dəfn işləri necə görülmüşdür?

Cavab:Peğəmbərimizin dəfn hadisəsini bir neçə başlıq altında ələ alaq:   Rəsulullahın nəşini kimlər və necə yumuşdular? Allah Rəsulu (sallallahu əleyhi və səlləm) vəfat edəndə Onu yumaq üçün otağında, ailəsindən başqa əmisi Abbas, Əli ibn Əbu Talib, əmisi oğlu Fadl ibn Abbas, Üsamə ibn Zeyd, Quşəm və azad köləsi Saleh var idi.

1. 898 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) zarafat etmişdirmi?

Peyğəmbərimiz hər cəhətdən ən gözəl əxlaqa sahib idi. O, yerindən, vaxtından və həmsöhbətindən asılı olaraq ən gözəl davranışı ortaya qoyurdu. Məsələn: birbaşa peyğəmbərliyə aid olan məsələlərdə olduqca həssas, ciddi və təmkinli hərəkət edirdi. Eyni zamanda iman və ibadət xüsuslarında

1. 549 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Peyğəmbərlərin göndəriliş qayəsi nədir?

Hər şeydə bir məqsəd olduğu kimi, Allahın seçilmiş qulları pey­ğəmbərlərin göndərilməsində qayə və hikmətlər vardır. Birincisi, bir olan Allaha ibadət etməkdir ki, insanlar buna inan­maqla mükəlləfdir. İnsanın dünyaya göndərilməsində əsl qayə Yaradanı tanıyıb Ona layiqincə qulluq etməkdir. Bu məqam ayədə “Mən cinləri və insanları ancaq mənə qulluq etsinlər deyə yaratdım”

1. 969 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb