3. 958 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Qadın kişilərə imam dura bilməz. Qadın qadınlara imam dura bilər. Ancaq bir şərt var ki, kişilərdən fərqli olaraq qadın imam olanda camaatla eyni cərgədə/səfdə durar. 

 Hz. Əli (r.a) belə deyir: Bir gün Rəsulullah (s.ə.s) ilə birlikdə Ümmü Sələmənin evinə getdik. Evdə namaz qılan qadınlar vardı. Allahın Elçisi (s.ə.s), onların hansı namazı qıldıqlarını soruşdu. Ümmü Sələmə (r.a) fərz namazı qıldıqlarını dedikdə belə buyurdu: “Ey Ümmü Sələmə! Onlara imamlıq etməli deyildinmi?” Ümmü Sələmə, “bəli daha yaxşı olardı” − dedi. Nəbi (s.ə.s) belə buyurdu: “Belə olduqda (namaz qıldırarkən) cərgədə onların nə qabağında, nə də arxasında, tam ortalarında dur. Beləlikə onlar sənin sağında və solunda olsunlar.”[1]

Bəzi alimlər qadınların imam durmağını məkruh sayırlar. Qadınların qadın bir imamın arxasında camaatla namaz qılmalarının məkruh olması bu hədisə istinad edilir: “Qadının namazını evində qılması çöldə qılmasından daha fəzilətlidir. Öz otağında qılması da evin digər tərəflərində qılmasından daha fəzilətlidir”[2]

Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, qadın qadınlara imamlıq edə bilər. Ancaq imamlıq etdikləri ilə eyni cərgədə durmalıdır. 


[1] Zeyd b. Əli, Müsnəd, cəm edən Bağdadi, Darul-Kutubil-Elmiyyə, Beyrut (ty), s. 111, 112.

[2] Əbu Davud, Səlat, 53, 199.Açar sözləri

imam imamlıq... namaz qadın

Bənzər məqalələr

Təravih namazı neçə rükətdir

Kim Ramazanda inanaraq və savabını Allahdan gözləyərək, Onun rizasını qazanmaq üçün qiyam edərsə (təravih namazı qılarsa), keçmiş günahları bağışlanar.

İmsak vaxtı nədir?

İmsak dan yeri ağarmağa başlayandan (imsak vaxtından), iftar (axşam namazı) vaxtına qədər ibadət niyyəti ilə yemək, içmək, cinsi əlaqə və digər orucu pozan şeylərdən uzaq durmaq deməkdir. İmsakın ziddi iftardır.

Sütrə

Namaz qılan şəxsin qabağından insanlar rahat keçsin deyə qoyuduğu maneəyə (kürsü, stul, çanta və s.) sütrə deyilir. Divar və ya sabit bir şey də (dirək, ağac, namaz qılan şəxs və s.) sütrə sayılır. Sütrəyə əməl etmək sünnədir.

Tilavət səcdəsi

Qurani-Kərimdə on dörd səcdə ayəsi var. Bu ayələrdən hər hansı birini oxuyan və ya dinləyən səcdə etməlidir. Həmin səcdəyə tilavət səcdəsi deyilir.

Duha namazı

Rəsulullah (s.ə.s) beş vaxt fərz namazdan əlavə nafilə namazlar qılaraq ibadət həyatını gözəlləşdirmişdir. Peyğəmbərimizin (s.ə.s) qıldığı nafilə namazlardan biri də duha namazıdır. Duha kəlməsi ərəb dilindən tərcümədə “səhər və ya quşluq vaxtı” deməkdir. Quranın 93-cü surəsi də “Duha” surəsidir. Duha namazına quşluq namazı da deyilir.


Şərh yaz