Aylıq namaz vaxtları
1. 478 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Aylıq və ya həftəlik işləyib maaş alan dövlət işçisinin, həkimin, vəkil, mühəndis, dərzi kimi sərbəst işləyən peşə sahiblərinin qazancına zəkat düşüb-düşməməsi ilə bağlı iki fərqli fikir var:

1. Bu gəlirlər miras, bağışlama, mükafat kimi sonradan mülkiyyətə keçən mallara daxildir. Dolayısilə, əgər bu gəlirlər məmur, işçi və ya sərbəst peşə sahibinin zəruri ehtiyaclarını qarşıladıqdan sonra artırsa və bir ilin tamamında nisab miqdarına çatırsa, ilin axırını gözləmədən hər ay zəkatı verilməlidir.

2. Bu şəxslərin gəliri illik zəruri ehtiyaclarını çıxdıqdan sonra nisab miqdarına çatırsa, bunun üstündən bir il keçməsini gözlədikdən sonra 2,5%-ni zəkat vermək lazımdır.

Göründüyü kimi, bu gəlirlər nisab miqdarına çatdığı zaman hər iki fikrə görə, zəkatı verilir.[1]

 


[1]  Qardavi, “Zəkat”, 1/492 vd.

 Açar sözləri

zəkat

Bənzər məqalələr

Varlılar kasıblardan üstündürlərmi?

İslam, ehtiyac sahibi bir şəxsin  başqalarından bir şey istəməsini mütləq mənada qadağan etmir. Lakin, əxlaqi cəhətdən bu davranışı çox da uyğun görmür. Çıxılmaz hallarda, zərurət yarandıqda başqasına müraciət etməyə icazə verir.

Qeyri-müsəlmana zəkat düşür?

İslamın beş əsas şərtindən biri zəkat verməkdir. Zəkat bir ibadətdir. Buna görə də qeyri-müsəlmanlara və dindən çıxanlara (mürtədlərə) zəkat verilmir. Ancaq sədəqə verilir.

Fitr sədəqəsinin verilmə vaxtı

Sual: Ramazan bayramından əvvəl verilən fitrə sədəqəsinin hökmü nədir?

Kimlər zəkat verməlidir?

Zəkatın fərz olmasının şərti: həddi-büluğa çatmaq, əqli cəhətdən sağlam və azad olmaq, nisab miqdarında mala malik olmaq.

Zəkat nədir?

Zəkat lüğətdə “təmizlik”, “artmaq”, “mədh etmək”, “bərəkət”, “yaxşı və düzgün olmaq” mənalarına gəlir.


Şərh yaz