tesvir secilmeyib
Allah Rəsulu (s.ə.s) qeybi bilirdimi?

Bir şeyi görməmək, bilməmək kimi anlayışlar insana aid olduğuna görə qeyb aləmi və görünən aləm məsələləri əhəmiyyətlidir. Quran ayələri Allahın dünya həyatında görülməsinin, ilahi elmin və icraatların tam dərk edilməsinin qeyri-mümkünlüyünü vurğulayır.

5. 780 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullah (s.ə.s) başqa insanlardan elm öyrənibmi?

Peyğəmbərimizin başqalarından bir şey öyrənmədiyini göstərən əsas dəlil Qurani-Kərimdir. Quran kimi əsrlərə meydan oxuyan, saysız-hesabsız möcüzələri ehtiva edən, hər kəsi – alimi mütəfəkkiri, uşağı, böyüyü, aqili, cahili heyran edən, yanlışsız, qüsursuz və misilsiz bir kitabın “cahillyyə” dövrünün insanları tərəfindən öyrədildiyini iddia etmək nə ağıla sığar, nə də məntiqə!

1. 841 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) möcüzələri digər peyğəmbərlərə verilən möcüzələrdən nə ilə fərqlənir?

Peyğəmbərlərə dövrə və şəraitə uyğun möcüzələr verilmişdir. Bir peyğəmbərin zamanında hansı iş və ya peşə geniş yayılmışdısa, verilən möcüzə də ondan və ya ona uyğun olurdu. Yəni möcüzələr hər bir peyğəmbərin yaşadığı zaman kəsiminin mədəniyyətinə və düşüncəsinə müvafiq göstərilirdi ki, daha təsirli və güclü olsun.

3. 211 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullaha (s.ə.s) cadu edilmişdirmi?

Əksər İslam alimlərinə görə, sehr və ya cadu həqiqətən var və onun bəzi növləri fiziki, yəni maddi dünyaya təsir imkanlarına malikdir. Ancaq bu, sehrbazın deyil, onun səbəbləri yerinə yetirməsi nəticəsində Allahın yaratdığı təsirdir.

4. 117 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullahın (s.ə.s) adı çəkiləndə niyə salət və salam oxunur?

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) bir hədisində belə buyurur: “Qiyamət günü mənə ən yaxın insan ən çox salavat gətirəndir”.

10. 683 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullah (s.ə.s) nə üçün gizli hicrət etmişdir?

Müşriklərin müsəlmanlara olan əzab-əziyyəti gün keçdikcə daha da artırdı. Bu isə müsəlmanların Məkkədə yaşamasını çətinləşdirirdi. Müsəlmanlara işgəncə edilməklə yanaşı onların malları da qəsb edilir, ibadət etmələrinə mane olurdular. Onları bu məşəqqət və əzab-əziyyətdən qurtarmaq lazım idi. Allah Rəsulu (s.ə.s) ilk çarə olaraq səhabələrin bir qismini Həbəşistana hicrətə yolladı. Amma inanan insanların hamısı hicrət edə bilmirdilər. […]

1. 675 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullahın (s.ə.s) peyğəmbərliyi ancaq öz dövrünəmi aiddir?

Rəsulullahın (s.ə.s) nübüvvətinin ancaq öz dövrünə və sadəcə ərəblərə məxsus olduğuna aid heç bir dəlil, sübut yoxdur. Əlimizdə olan bütün dəlillər Rəsulullahın (s.ə.s) həyatı boyu İslamı dünyaya yaymağa çalışdığını, bütün gücünü buna sərf elədiyini göstərir.

2. 388 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Müşrik ərəblər və əhli-kitab Allah Rəsulunu (s.ə.s) niyə qəbul etmədilər?

Əslində, Yəhudi və Xristianların bəziləri Allah Rəsulunu çox yaxşı tanıyırdılar. Amma kin və həsədləri iman gətirmələrinə mane olurdu. Özü də Onu qəti və dəqiq tanıyırdılar ki, inanmaq üçün bircə dəfə Allah Rəsuluna baxmaq kifayət edərdi.

2. 090 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) peyğəmbərlik iddia edən yalançı Müseyləməyə göndərdiyi məktub

Allahın elçisi Müseyləmədən, yenə Allahın Elçisi Məhəmmədə. Sənə salam olsun. Biz, Səninlə birlikdə peyğəmbərlik vəzifəsinə ortağıq. Yer üzünün yarısı bizə, yarısı da Qureyş qəbiləsindən aiddir. Ancaq Qureyş həddini aşan bir qövmdür.

3. 309 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Qurandan əvvəl nazil olmuş İlahi kitablarda Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)

Allah insanlığa Sinada üz tutdu. Sairdə təcəlli etdi. Faran dağlarında zühur edib kamalı ilə meydana çıxdı.

2. 337 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Sülh çizgisi və Peyğəmbərimizin Xəndək müharibəsindəki taktikası

Əsri-səadətdə, müsəlmanlar tərəfindən, Mədinənin ətrafında qazılan xəndəklərlə özlərini müdafiə etdiklərinə görə bu müharibə Xəndək müharibəsi (627 mart) olaraq tarixə düşmüşdür. Ordu Yəhudi və müşrik ( bütpərəst ) ərəb qəbilələrindən ibarət olduğuna görə, bu müharibəyə “Əhzab” müharibəsi də deyilmişdir.[1] Ordunun düzülüşü və hərəkət istiqaməti belədir: Xeybər yəhudilərinin bir qrupu Məkkədəki Qureyşli müşriklərlə (bütpərəslərlə) birləşib Mədinədəki müsəmanlara […]

2. 110 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Quranı-Kərim və Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) insanlığa nə üçün rəhmət sayılır

Sual: “Quran” və Peyğəmbərin (s.ə.s.) göndərilməsinin rəhmət olduğunu dediyiniz halda, uyğun hərəkət etmədiyimiz təqdirdə əleyhimizdə dəlil olacağını deyirsiniz. Halbuki onlar gəlməsəydilər, onlara inanmayanlar cəhənnəmə getməyəcəkdilər. Bu təqdirdə Quran Və Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)  insanlıq üçün necə rəhmət sayılırlar?  Cavab: Allah-Təala qəlblərimizdə bir çox qabiliyyətlər yerləşdirmişdir. Onlar varlığımızın içində toxumlar, çəyirdəklər kimidir. Kitablar və peyğəmbərlər bu üstün, gözəl […]

2. 710 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah Rəsulunun birdən artıq qadınla ailə qurmasının hikməti

İlk növbədə qeyd edək ki, çoxevlilik adəti ilk dəfə Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) tərəfindən tətbiq edilməmişdir. Ondan əvvəl də bir çox peyğəmbər bir neçə qadınla ailə qurmuşdur

2. 989 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Peyğəmbərimiz zarafat edirdimi?

Bir mömin üçün lətifə və zarafat insanları güldürüb şənləndirmək və onlara qəh-qəhə çəkdirmək deyil, onları hikmət və təfəkkür üfüqündə gəzdirmək üçündür. Yersiz zarafat və lətifələr ciddiyətsizliyə, çox gülməyə, qəlbin qatılaşmasına, zamanın boş yerə keçməsinə və bəzən də insanların qəlbini qırmağa səbəb olduğuna görə zərərlidir. Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) qəhqəhəyə səbəb olan, Allahı düşünməkdən uzaqlaşdıran […]

1. 591 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin mirası

Allah Rəsulundan (sallallahu əleyhi və səlləm) mal-mülk miras qalmamışdır. Ömrünün son anlarında xəstə olanda bircə qızılı vardı. Ancaq onu da sədəqə vermişdi. Rəsulullah varlı bir insan deyildi. Məkkədə xanımı Hz. Xədicə varlı olduğuna görə zəngin idi. Ancaq o var-dövlətin hamısını İslam uğrunda xərcləmişdi. Daha sonrakı dövrlərdə bir şeyi olanda möhtac insanlara verirdi. Kainatın Fəxri idi, […]

965 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Rəsulullahın xanımları niyə “möminlərin anası” sayılır?

Allah Rəsulu da bir insan olaraq ailə qurmuş, övlad sahibi olmuş və hər canlı üçün qaçılmaz ölümü dadmışdır. Axirətə köçəndə Hz. Xədicə və  Hz. Zeynəbdən başqa bütün xanımları sağ idi. An­caq­ burada bir həssas məqam var: dul qadınların başqaları ilə ailə qurması caiz olduğu halda, Rəsulullahın xanımları bundan istisna edilmişdir. Yəni Onun vəfatından sonra heç bir […]

5. 452 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullahın əhli-kitabla əlaqələri

Allah Rəsulunun nübüvvətdən əvvəl səfərlər zamanı bəzi kitab əhli ilə görüşdüyünə dair qaynaqlarda məlumatlara rast gəlinir. Bu da bir həqiqətdir ki, Rəsulullah birinci və ikinci Şam səfərində, Yəməndə olarkən, Şərqi Ərəbistan səfərində bəzi kitab əhli ilə görüşsə də, bu söhbətlər məqsədli, məlumat mübadiləsi və ya uzun söhbət şəklində olmamışdır. Bu səfərlər zamanı Rəsulullah onlardan heç […]

1. 008 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizlə əlaqədar vəzifələrimiz

Peyğəmbərimizə (sallallahu əleyhi və səlləm) qarşı vəzifələrimizi bu cür sıralaya bilərik: Ona inanmaq Bütün peyğəmbərlərə iman etmək şərt olduğu kimi, peyğəmbərlərin sonuncusu Nəbilər Sərvəri Hz. Məhəmməd Mustafaya da (sallallahu əleyhi və səlləm) inanmaq şərtdir. Müsəlman Ona inanmadan nə nicat tapa bilər, nə də imanlı qəbul olunar. Bunu Qurani-Kərim buyurur: “(Ya Rəsulum!) De: “Ey insanlar! Mən […]

1. 291 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) gələcəyə dair xəbərlər vermişdir?

  Gələcəkdən xəbər vermə məsələsi iki şəkildə özünü göstərir, birincisi, hər bir dövrdə bəzi ekstrasens və kahinlər gələcəyə dair yalan və ya təxmini xəbərlər verirlər. İkincisi, Quranın və Allah Rəsulunun verdiyi xəbərlərdir ki, hamısı da vaxtı çatanda gerçəkləşir. Gələcək hadisələr bir yana qalsın, dövrün hadisələrini belə hərtərəfli, ən incə nöqtələrinə qədər araşdırıb danışmaq o qədər asan […]

2. 577 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ayın yarılması niyə hər yerdə görülməmişdir?

Sual:Ayın yarılması möcüzəsi Allah Rəsulunun zamanında baş vermişdir? Əgər baş vermişsə, niyə hər yerdə görülməmişdir? Məkkə müşrikləri Peyğəmbərimizə (sallallahu əleyhi və səlləm): “Bizə bir möcüzə göstər”, – demişdilər. O da barmağı ilə işarə etmiş, Allahın izni ilə Ay iki yerə parçalanmışdı. İki yerə ayrılan Ay bir müddət sonra yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıtmışdı. Qurani-Kərimdə bu hadisə […]

1. 621 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb