Aylıq namaz vaxtları
Ləfzətullahın oxunuş qaydası

“Ləm” ( ل ) hərfi ümumiyyətlə istifalə hərflərinin hökmünə tabe olmaqla birlikdə, başqa xüsusiyyətlər daşıması baxımından ayrı bir başlıq altında zikr edilməsi labüddür.

1. 320 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Qəlqələ

Qəlqələ sifəti cəhr və şiddət sifətlərinin birləşməsindən meydana gələn bir sifəti-lazimədir.

1. 554 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb