1. 753 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

İdğami-məal-qünnə qünnəli idğam deməkdir. Yəni edilən idğamda həqiqətən qünnə olur. Qünnənin məxrəci burundur. Ona görə də qünnənin olub-olmadığını burnumuza nəzarət edərək anlayırıq. Əgər edilən idğamda burundan səs gəlirsə o qünnəli idğam (məal qünnə), əgər səs gəlmirsə  qünnəsiz idğam (bilə qünnə) olur.

Tənvin və ya sakin “nundan” sonra يمنو hərflərindən biri gələrsə, belə olduğu zaman ortaya çıxan idğama, idğami-məal qünnə deyilir. Bu hərflər tək-tək yazıldığında bunlardır ي  –  م  –  ن  –  و

Fəqət idğami-məal qünnə də öz arasında tam və naqis olmaq üzərə iki qismə ayrılır.

Sənan Quliyev & Laçın QuliyevAçar sözləri

təcvid

Bənzər məqalələr

İstiazə və Bismillahın oxunması

Hansı məqsədlə olursa olsun, Quranı oxumağa başlayan adam “أعوذُ باللهِ مِن الشّيطَانِ الرّجِيم” “Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram” ifadəsilə başlamalıdır.

Quranda bəzi kəlmələrin altındakı işarələrin mənası

Quranda bəzi kəlmələrin altındakı işarələrin mənası

Qurani-Kərimdə durğu işarələri

Vәqf işarәlәri, Quran ayәlәrinin sonuna vә ya ayәnin ortasındakı kәlmәlәrin üstünә qoyulan “dayanacaq işarәlәri”dir.

Səktə

Səktə, leksik məna etibarilə “susmaq”, “iki kəlmə arasını nəfəs almadan ayırmaq” deməkdir.

Ləmi-tərif

Ləmi-Tərif ilə əlaqəli iki mövzu mövcuddur. Bunlardan birincisi idğami-şəmsiyyə, digəri isə izhari-qəməriyyə.


Şərh yaz