Aylıq namaz vaxtları
5. 034 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Bismilləhir-rahmənir-rahim

Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Allahım! Səndən dünya və axirətdə əfv və afiyət istəyirəm. Ey mərhəmətlilər Mərhəmətlisi, Cəlal və İkram sahibi Rəbbim, nə olar bizə də dünyada və axirətdə əfv və afiyət nəsib elə. “Allah bizə yetər, O, nə gözəl himayədardır!” “O, nə gözəl Mövla və nə gözəl yardımçıdır!” Güc və qüvvət yalnız uca və əzəmətli Allah aiddir.

Allahım! Peyğəmbərimiz həzrət Məhəmmədə və Əhli-Beytinə, Sənin sonsuz kamalının ənginliyində, o kamala yaraşan bir şəkildə və Rəsulullahın Sənin dərgahındakı böyüklüyü nisbətində səlat elə.

Allahım! Tənbəllikdən, qocalıb əldən düşməkdən, borc altında əzilmədən və günah əməllərdən Sənə sığınıram. Cəhənnəm əzabı və fitnəsindən, qəbirdə əzaba düçar olmaqdan, var-dövlət və yoxsulluq sınağının, Məsihi-Dəccal fitnələrinin şərindən də Sənə pənah aparıram.

Allahım! Xətalarımı bol-bol yağan qar və dolu suları ilə yu, təmizlə. Necə ki ağ paltar yuyulunca ləkə-kirdən təmizlənib ağarır, qəlbimi də kök salmış günahlardan arındır. Yer üzündə şərqlə qərb bir-birindən nə qədər uzaqdırsa, mənimlə günahlarımın arasını da o qədər uzaq elə!

Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıq göstərməkdən və yaşlanıb xərifləmək dərəcəsinə çatmaqdan Sənə sığınıram. Qəbir əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən də Sənə sığınıram.

Allahım! Qəlb qatılığından, qəflətdən, kasıbçılıqdan, zillət və miskinlikdən Sənə sığınıram. Küfr və nankorluqdan, fasiqlikdən, doğru bir şeyə müxalif çıxıb düşmənçilik salmaqdan, özünü göstərməkdən və riyakarlıqdan, başqaları görüb-eşitsinlər deyə (riyakarlıq edərək) ibadət etməkdən də Sənə sığınıram. Karlıq, lallıq, dəlilik və cüzam kimi ağır xəstəliklərdən də yenə Sənə pənah aparıram.

Allahım, halımı Sənə ərz edirəm; zəifəm, çarəsizəm və insanların gözündə dəyərsizəm! Allahım, nəfsimə təqva libası geyindir və ona istiqamət ver; ona yol göstərən də yalnız Sənsən. Sən bizim hamimiz və mövlamızsan. Nə olar, bilərək ya da bilməyərək etdiyim günahları yarlığa, bağışla, Allahım!

Allahım! Gördüyüm işlərdə məni ən doğru olanı göstər və nəfsimin doymaq bilməyən arzu-istəklərindən hifz elə.

Allahım! Əfəndimiz həzrət Məhəmmədə və cəmi nəbi və rəsullara, məxluqatının sayı qədər Ulu Zatının rizası, Ərşinin ağırlığı və bitməz-tükənməz kəlmələrinin mürəkkəbi nisbətində səlat eylə.

Bütün həmdlər, təriflər aləmlərin Rəbbi Allahadır.

 Açar sözləri

dua titrək niyazlar

Bənzər məqalələr

Dua və Quran oxumaqla müalicə

Sual: Xəstəni dua və Quran oxumaqla müalicə etmək olarmı?
Cavab: Dua ilə müalicə olunmaq caizdir. Allah-Təala “Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik”, – buyuraraq Quranın şəfa olduğunu bəyan edir…

Dua dua dua

Rəhməti, mərhəməti, rəfət və şəfqəti sonsuz Allahım! Dərgahındakı yerimi ucalt, dərəcəmi artır və məni əsfəli-safilinə düşən bədbəxtlər kimi olmaqdan qoru!

Peyğəmbərimizin (s.ə.s) uşaqlara duası

Hər bir valideynin ən ümdə arzusu övladlarının xoşbəxt gələcəyini görməkdir. Buna görə onların  təlim-tərbiyəsinə xüsusi diqqət edir, onların həm maddi, həm də mənəvi dünyaları ilə yaxşı olması üçün cəhd edirlər.. Unutmamalıyıq ki, kainatda baş verən hadisələr arxasında əsl səbəbkar ancaq Uca Allahdır. Nə qədər çalışsaq, çapalasaq da hər daim acizliyimizin idrakında olub Qüdrəti Sonsuza əl […]

Oruc və günahlardan təmizlənmə

Hər kim inanaraq və mükafatını yalnız Allahdan gözləyərək Ramazan orucunu tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar.

İftar duası

İftarda dua etmək Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) sünnəsidir. İftar vaxtı edilən dualar rədd olunmayan dualar arasındadır.


Şərh yaz