524 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Sual: Səfərə, yolçuluğa, səyahətə çıxanda sədəqə veririk. “Az sədəqə çox bəlanı dəf edər.” deyirlər. Səfərə çıxarkən sədəqə verməni necə başa düşməliyik?

“Su atəşi söndürdüyü kimi sədəqə də günahın əzabını söndürər.” (Tirmizi, İman, 8 bənzəri üçün baxın İbn-i Macə, Fitən, 12)

“Sədəqə, Rəbbin qəzəbini söndürər və insanı faciəvi ölməkdən də qurtarar.” (Tirmizi, Zəkat, 28)

“Müsəlmanın verdiyi sədəqə, ömrünü uzadar (bərəkətləndirər), faciəvi şəkildə ölməkdən qurtarar və Allah Təala onunla həmin şəxsdəki təkəbbürü, kasıbçılığı və lovğalığı aparar.” (Heysəmi, Zəvaid, III, 110)

“Sədəqə verməkdə tələsin! Çünki bəla, sədəqənin  önünə keçə bilməz.” (Heysəmi, III, 110)

Peyğəmbərimizin (s.ə.s) xəbər verdiyinə görə bir neçə nəfər şəxs Həzrət İsanın (ə.s)  yanına gəlmişdi. Onlar ayrıldıqdan sonra İsa (ə.s) yanındakılara:

“Onların içərisindən biri, Allah diləyərsə bu gün öləcək!” – buyurdu.

Axşam olanda, həmin adamlar çiyinlərində odun şələsi ilə təkrar Həzrət İsanın yanına gəldilər. İsa (ə.s):

–“Şələləri yerə qoyun!”-dedi. Sonra o gün öləcəyini dediyi adama:

– “Odun şələni aç!”- dedi. Həmin şəxs də şələni açdı. İçərisindən qara ilan çıxdı. Həzrət İsa həmin adama:

– “Bu gün nə saleh əməl görübsən?”- deyə soruşdu. Həmin adam da:

– “Bu gün elə bir saleh əməl eləməmişəm!”- dedi. İsa peyğəmbər

–“Yaxşı fikirləş, nə eləmişsən?”- deyə təkrar soruşdu. Həmin şəxs:

– “Bildiyim qədəri ilə heç nə etməmişəm, ancaq əlimdə bir parça çörək vardı. Həmin vaxt yanıma bir yoxsul gəlib bir şeylər istədi. Mən də bölüb çörəyimin bir qismini ona verdim.”- dedi. Bu cavabı eşidincə Həzrət İsa:

– “Bax elə buna görə bəla səndən uzaqlaşdırılıb!” -buyurdu. (Heysəmi, III, 109-110; Əhməd, Zöhd, I, 96)

Yuxarıda qeyd olunan işıqsaçan sözlərə görə, zamanla İslam dünyasında səfərə çıxarkən sədəqə vermə adəti yaranıb. Nəqliyyat vasitələri nə qədər inkişaf eləsə də yolçuluqda məşəqqət, çətinlik, bilinməzlik var. Anidən ortaya çıxan problemlər baş verə bilər. Başa gələ biləcək bu tərz çətinliklərə qarşı Rəbbimizə sığınma və Onun rizasını qazanma adına sədəqə vermək, səfərə çıxarkən Allaha dua etmək lazımdır. Unutmayaq az sədəqə çox bəlanı dəf edər sözü xalq arasında zərbi-məsəl olmuşdur.Açar sözləri

sədəqə səfər yolçuluq

Bənzər məqalələr

Fitrənin verildiyi yerlər

Fitrəni zəkat düşən hər kəsə vermək olar. Yəni kasıblar, miskinlər, zəkatı yığıb paylayanlar, ürəkləri İslama yeni isinişib mü­səlmanlığa bağlanmaqda olanlar, kölələr, borclular, Allah yolunda olanlar və yolçular.

Fitrə pulla yoxsa mal ilə verilməlidir?

Peyğəmbərimizin (s.a.s.) zamanında fitrə bir qayda olaraq həmin dövrün qida məhsullarından verilmişdir. Bu məsələ, yəni fitrənin o dövrün ərzaq məhsullarından verilməsi sonrakı dövrlərdə istər-istəməz insanların ağlına belə bir sual gətirmişdir: Fitrə illah da arpa, buğda, un, üzüm qurusu, xurma və s. qida məhsullarından, yoxsa hər bir ailə və ya ölkənin istehlak etdiyi əsas qida məhsullarından verilməlidir?

Fitrə nədir?

Fitrə, ramazan ayının sonunda nisab miqdarı mala malik müsəlmanların verməklə mükəlləf olduqları vacib sədəqədir.

Qeyri-müsəlmana zəkat düşür?

İslamın beş əsas şərtindən biri zəkat verməkdir. Zəkat bir ibadətdir. Buna görə də qeyri-müsəlmanlara və dindən çıxanlara (mürtədlərə) zəkat verilmir. Ancaq sədəqə verilir.

Sədəqeyi-cariyə

Sədəqeyi-cariyə davam edən, daim savab qazandıran sədəqə deməkdir. Daim insanlara fayda verən xeyirli işlər də sədəqeyi-cariyədir. Sədəqə və zəkatı insanların ümumi xeyrinə sərf edib daim istifadə olunan şeylərə vəsilə olmaq da sədəqeyi-cariyə sayılır. Sədəqeyi-cariyə yol, körpü, məscid, vəqf (yardım) qurumları və bunlardan ən düzgün və səmərəli şəkildə istifadə edən nəsillər yetişdirmək üçün yataqxanalar, məktəblər və müəssisələr açmaq və s. fəaliyyətlərin hamısını ehtiva edir.


Şərh yaz