2. 743 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Qurana bütöv şəkildə nəzər saldıqda görürük ki, onun bütün surə və ayələrinə nüfuz edən dörd ana xətt vardır. Quranın digər bəyanları bu dörd qayəni qüvvətləndirməyə xidmət edir.

Birincisi, zatında, sifətlərində, icraatında, əsərlərində və mülkündə heç bir ortağı, bənzəri olmayan Allah-Təalaya iman gətirmək mənasını verən tövhid əsasıdır.

İkincisi, Aləmlərin Rəbbinin əmrlərini bizə çatdıran, peyğəmbərlik vəzifəsini ehtiva edən nübüvvətdir.

Üçüncüsü, həşr, yəni öldükdən sonra təkrar dirilərək əbədi həyata qovuşmaqdır.

Dördüncü əsas isə ədalətdir. Quranda insanların dünyada xoşbəxt yaşamalarından ötrü zəruri olan ədalət əmr edilir. İnsanların həyatını bu prinsiplər çərçivəsində nizama salmaq qayəsi ortaya qoyulur. Quran aləmlərin Rəbbi Allahın ədalətinin bütün kainatı əhatə etdiyini, həşr günü də ilahi ədalətin tam təcəlli edərək hər kəsə işlədiyi yaxşı və pis əməllərin əvəzini verəcəyini bildirir.Açar sözləri

nələrdən quran

Bənzər məqalələr

Müqabilə nədir?

Müqabilə, qarşılıqlı oxumaq, oxunan mətni izləmək mənasındadır. Termin olaraq isə, Ramazan ayında bir nəfərin səsli oxuması, digərlərinin də oxuyanı izləməsinə “müqabilə” deyilir.

Quran və Sünnənin həyatımızda yeri

Quran öz rəhbərliyini 23 ildə kamil mənada ortaya qoydu və cahalət toplumundan, səhrada yolunun itirənlərin öz yolunu tapdığı, ulduzlara bənzəyən bir səhəbə toplumu ortaya çıxardı. Rəhməti sonsuz Rəbbimizin insanlığa olan mərhəməti bir tək Quranla qurtarmamışdı. Onu həm bəyan edib, açıqlayan, həm də həyatı ilə təfsir edib təbliğ edən, aləmlərə rəhmət olaraq göndərdiyi bir Rəhbər daha seçmişdir. O rəhbər, Həzrət Muhəmməd (s.ə.s) idi.

Dua və Quran oxumaqla müalicə

Sual: Xəstəni dua və Quran oxumaqla müalicə etmək olarmı?
Cavab: Dua ilə müalicə olunmaq caizdir. Allah-Təala “Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik”, – buyuraraq Quranın şəfa olduğunu bəyan edir…

Quran oxumağın əhəmiyyəti

Quran kainat kitabının tərcümanıdır. Allahın həm kainatla, həm də qayda-qanunlarla bağlı ayələrinin aynasıdır.

Quran oxumağın fəziləti

Quran oxumağın fəziləti haqqında hədislər


Şərh yaz