Aylıq namaz vaxtları
1. 752 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Qurana bütöv şəkildə nəzər saldıqda görürük ki, onun bütün surə və ayələrinə nüfuz edən dörd ana xətt vardır. Quranın digər bəyanları bu dörd qayəni qüvvətləndirməyə xidmət edir.

Birincisi, zatında, sifətlərində, icraatında, əsərlərində və mülkündə heç bir ortağı, bənzəri olmayan Allah-Təalaya iman gətirmək mənasını verən tövhid əsasıdır.

İkincisi, Aləmlərin Rəbbinin əmrlərini bizə çatdıran, peyğəmbərlik vəzifəsini ehtiva edən nübüvvətdir.

Üçüncüsü, həşr, yəni öldükdən sonra təkrar dirilərək əbədi həyata qovuşmaqdır.

Dördüncü əsas isə ədalətdir. Quranda insanların dünyada xoşbəxt yaşamalarından ötrü zəruri olan ədalət əmr edilir. İnsanların həyatını bu prinsiplər çərçivəsində nizama salmaq qayəsi ortaya qoyulur. Quran aləmlərin Rəbbi Allahın ədalətinin bütün kainatı əhatə etdiyini, həşr günü də ilahi ədalətin tam təcəlli edərək hər kəsə işlədiyi yaxşı və pis əməllərin əvəzini verəcəyini bildirir.Açar sözləri

nələrdən quran

Bənzər məqalələr

Müqabilə nədir?

Müqabilə, qarşılıqlı oxumaq, oxunan mətni izləmək mənasındadır. Termin olaraq isə, Ramazan ayında bir nəfərin səsli oxuması, digərlərinin də oxuyanı izləməsinə “müqabilə” deyilir.

Quran oxumağın əhəmiyyəti

Quran kainat kitabının tərcümanıdır. Allahın həm kainatla, həm də qayda-qanunlarla bağlı ayələrinin aynasıdır.

Quran oxumağın fəziləti

Quran oxumağın fəziləti haqqında hədislər

Qurandan faydalanmaq

Qurandan faydalanmaq üçün nələrə diqqət etmək lazımdır?

Peyğəmbər yolu

İman və ibadətlə əlaqəli məsələlərdə doğru yolu tapmaq Quran və Sünnəyə bağlı qalmaqla mümkündür. Dini mövzularda peyğəmbər yolunu izləməyən bir insan bir çox şeydə xəta edə bilər. Peyğəmbər yolu da məhz Uca Allahın Rəsuluna (s.a.s.) bildirdiyi vəhy və Onun (s.a.s.) həmin vəhyi təmsil şəklidir.


Şərh yaz