1. 909 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Uca Allah buyurur ki, risalət vəzifəsini kimə verəcəyi haqda hökmü məhz özü verir[1] və bu məsələdə heç bir insan müdaxiləsindən söhbət gedə bilməz. O (c.c), insanlara mələkləri elçi kimi göndərə bilərdi. Lakin mələkləri deyil, yeyən, içən, ehtiyacları olan insanlardan elçilər göndərmişdir. Allahın bu seçimində hikmət vardır. Çünki peyğəmbərlər də öz həmcinslərinin, yəni digər insanların hiss etdiklərini hiss edir, zövq aldıqları şeylərdən zövq alır, təcrübələrindən dərs çıxarır, acılarını anlayır, duyğu və istəklərini bilir, ehtiyaclarını görür… Bu səbəbdən də insanlar əlacsız vəziyyətə düşəndə onlara şəfqət göstərir, bir şeyə ehtiyac duyduqlarını gördükdə təmin etməyə çalışır, güclənib belini dikəltməsini istəyirlər. Onlarla birgə addım-addım irəliləyir, həqiqi ehtiyaclarını nə cür təmin elədiklərini bilir. Çünki peyğəmbər də bir insandır.

Digər tərəfdən, bəşər övladı öz aralarından çıxan bir peyğəmbəri asanlıqla təqlid edə və onun arxasınca gedə bilər. Buna tədricən alışırlar. Peyğəmbərlər Allah-Təalanın fərz buyurduğu hökmləri öz həyatına tətbiq edərək, dini bilavasitə yaşayaraq insanlara çatdırırlar. Beləcə əyani canlı olmaqla insanların əxlaq və davranışlarla bağlı vəzifələrini öyrənib yerinə yetirmələrinə zəmin hazırlamış olur. İnsanlar peyğəmbərlərin həyat tərzini, dini necə yaşadığını, ilahi əmrləri necə mükəmməl yerinə yetirdiyini öz gözləri ilə görüb, bir insan kimi onu təqlid etməyə çalışırlar. Ancaq mələklərdən peyğəmbər göndərilsə idi, onun elədiklərini təqlid etməyi düşünməz, buna heç cəhd də göstərməzdilər. Çünki bilirlər ki, mələklə insan eyni fitrətli varlıqlar deyildir. Dolayısilə, hərəkətləri də fərqli olacaq. Bu səbəbdən də insanlar mələkləri təqlid edib onların ardınca getməz, onlar kimi yaşamağa can atmazdılar[2].


[1] “Ənam” surəsi, 6/124.

[2] Seyyid Qutub, “Fi zilalil-Quran”, 5/2553.
Bənzər məqalələr

Həzrət Hafsa

Allah Rəsulu (s.a.s.) həzrət Hafsa ilə Uhud döyüşündən əvvəl hicrətin üçüncü ilinin şaban ayında (625-ci ilin yanvarı) ailə qurmuşdur. Bu vaxt Rəsulullahın 56 yaşı vardı.

Peyğəmbərimiz və səhabələrin namazı

Möminin meracı sayılan namaz imanın əkiz qardaşı kimidir. Başqa sözlə, imanın əməli şəkli namaz, namazın da nəzəri şəkli imandır.

Rəsulullah (s.ə.s) peyğəmbər olacağını əvvəlcədən bilirdimi?

Rəsulullah (s.ə.s) peyğəmbərliyindən əvvəl özünə vəhy olunacağı haqqında heç nə bilmirdi. Ona (s.ə.s) özünün xəbəri olmadan vəhy gəlmişdir.

Peyğəmbərə itaət Allaha itaətdir

Müsəlman olaraq biz həm Allaha, həm də Rəsuluna (s.ə.s) iman edirik. Yəni Allahın göndərdiyi Quran və Rəsulunun sünnəsinə tabe olmaqla mükəlləfik. Çünki Allah Rəsulullah (s.ə.s) vasitəsilə əmr və qadağan etdiklərinə tabe olmağı əmr etmişdir.

Ülul-əzm peyğəmbərlər hansılardır?

Peyğəmbərlik vəzifəsi baxımından bütün peyğəmbərlər bərabərdir. Lakin fəzilət yönü ilə peyğəmbərlər arasında fərq vardır.


Şərh yaz