6. 054 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Peyğəmbərlik vəzifəsi baxımından bütün peyğəmbərlər bərabərdir. Lakin fəzilət yönü ilə peyğəmbərlər arasında fərq vardır. Peyğəmbərlər arasındakı bu fərq ayədə bildirilir: “(Ya Rəsulum!) Bu peyğəmbərlərin bəzisini digərindən üstün etdik. Allah bunlardan bəzisinə birbaşa xitab etmiş, bəzisinin isə dərəcələrini yüksəltmişdir…”[1]

Allah Təala Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s) xitabən bir ayədə belə buyurur: “(Ya Rəsulum!) Peyğəmbərlərdən (ülul-) əzm (və səbat, şəriət) sahibləri olanların səbr etdiyi kimi, sən də (Allah yolunda çətinliklərə, əziyyətlərə) səbr et…”[2] Ayədə göründüyü kimi peyğəmbərlərdən bəziləri üçün “ülul-əzm” ifadəsi işlədilmişdir.

Bəli, bəzi peyğəmbərlər digərlərinə nisbətən daha çox çətinliklə qarşılaşmış, sıxıntı çəkmiş, bu məşəqqətlərin öhdəsindən səbir və səbatla gəlmişlər. Bunlara “əzm və qeyrət göstərənlər” “ülul-əzm” peyğəmbərlər deyilmişdir. Ülul-əzm peyğəmbərlər bunlardır: Həzrət Nuh, Həzrət İbrahim, Həzrət Musa, Həzrət İsa və Həzrət Məhəmməd.

 


[1] Bəqərə, 2/253.

[2] Əhqaf 46/35.Açar sözləri

peyğəmbər ülul-əzm

Bənzər məqalələr

Həzrət Hafsa

Allah Rəsulu (s.a.s.) həzrət Hafsa ilə Uhud döyüşündən əvvəl hicrətin üçüncü ilinin şaban ayında (625-ci ilin yanvarı) ailə qurmuşdur. Bu vaxt Rəsulullahın 56 yaşı vardı.

Peyğəmbərimiz və səhabələrin namazı

Möminin meracı sayılan namaz imanın əkiz qardaşı kimidir. Başqa sözlə, imanın əməli şəkli namaz, namazın da nəzəri şəkli imandır.

Rəsulullah (s.ə.s) peyğəmbər olacağını əvvəlcədən bilirdimi?

Rəsulullah (s.ə.s) peyğəmbərliyindən əvvəl özünə vəhy olunacağı haqqında heç nə bilmirdi. Ona (s.ə.s) özünün xəbəri olmadan vəhy gəlmişdir.

Peyğəmbərə itaət Allaha itaətdir

Müsəlman olaraq biz həm Allaha, həm də Rəsuluna (s.ə.s) iman edirik. Yəni Allahın göndərdiyi Quran və Rəsulunun sünnəsinə tabe olmaqla mükəlləfik. Çünki Allah Rəsulullah (s.ə.s) vasitəsilə əmr və qadağan etdiklərinə tabe olmağı əmr etmişdir.

Quranda hansı peyğəmbərlərin adlarına rast gəlirik?

Quranda adları çəkilən peyğəmbərlər bunlardır:


Şərh yaz