Aylıq namaz vaxtları
Peyğəmbərimizin istifadə etdiyi əşyalar

Rəsulullahın ömrünə nəzər salanda necə sadə həyat yașadığına șahid oluruq.

1. 718 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərlik möhürü

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) səmavi kitablarda xatəmi-nübüvvət kimi təqdim edilmiş, Əhli-Kitab arasında da axırzaman Peyğəmbəri peyğəmbərlik möhürü ilə tanınmışdır.

5. 075 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Peyğəmbərimizin adları

“Rəsulullahın adları” deyəndə Onun üçün işlədilən adları nəzərdə tuturuq. Əbu Bəkir bin Ərəbi: “Allah-Təalanın 1000 ismi var. Peyğəmbərimizin də 1000 adı var,” – deyə buyurmușdur. Peyğəmbərimizin ən çox tanınan adı Məhəmməddir. Bəzi alimlərə görə, Onun beș yüzə qədər adı var. Suyuti “Əl-Behicətüs-Səniyyə” adlı kitabını Rəsulullahın adlarına həsr etmişdir. Həzrəti Cübeyr ibn Mutim (r.a.) Peyğəmbərimizin adları […]

24. 778 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin fitri vəsifləri

Yaradılıș baxımından gözəl vəsflərə nəzər salası olsaq, ən gözəl vəsflərin Fəxri-Kainatda (s.a.s.) təcəlli etdiyini görərik.

928 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
O, Fərqli Üfüqlərin İnsanıdır

O, fərqli üfüqlərin insanıdır[1] Zəmanəmizin biçarə insanı neçə-neçə dəyər ölçüsünü itirmişdir. Onun peyğəmbərlərə və xüsusən, peyğəmbərlər sultanı Həzrət Məhəmmədə (s.a.s.) baxıșı, düșüncəsi də tamamilə alt-üst olmușdur. Halbuki Onu adi bir insan kimi, bəșəri kriteriyalarla dəyərləndirmək qətiyyən doğru deyil, hətta qeyri-mümkündür. Çünki O, yer üzünü yenidən inşa etmək və insanlığa yeni üfüqlər açmaq üçün müstəsna ruh […]

1. 268 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) Şəmaili

Kainatın Fəxri Həzrəti Məhəmmədi (s.ə.s.) təsvir edən sətirləri qələmə almaq üçün Onu Onun dediyi kimi sevən bir insan olmaq lazım dır.

965 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) xanımları ilə necə rəftar edirdi?

Allah Rəsulu (sallallahu əleyhi və səlləm) hər məsələdə nümunə olduğu kimi, xanımları ilə rəftarında da ideal bir örnəkdir. Onun bir neçə xanımının olmasının, həmçinin onların mədəni və yaş fərqlərinin, bəlkə də, ən əsas hikmətlərindən biri də ümmətinə ailə mövzusunda nümunə olması və xanımlarına necə davranacağını təfərrüatı ilə göstərməsidir. 1. Xanımları ilə məşvərət edərdi. Allah Rəsulu […]

1. 157 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb