Aylıq namaz vaxtları
tesvir secilmeyib
Hicrət İzni və Qureyşin Təlaşı

Bu vaxt Cəbrail gəlmiş, hicrət iznini gətirmişdi. Onsuz da, hicrətin vacibliyinə inanan bu kiçik İslam topluluğu əvvəllər də bu mövzu ilə bağlı nazil olan vəhyə şahid olmuşdu. Axirətdə üzləşəcəkləri ağır vəziyyət qarşısında bəhanə axtarışına başlayan bəzi adamların, hələ dünyada ikən, təzyiqlərə rəğmən, hicrət kimi bir alternativi dəyərləndirmədiklərinə görə əzaba düçar olacaqlarını ifadə edən bəyanı bir […]

1. 166 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Əqabə Beyətləri

Zaman dayanmaq zamanı deyildi. Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) yenidən üzünü kənardan Məkkəyə gələnlərə tutmuş, başqa bölgələrdə yeni axtarışlara başlamışdı. Peyğəmbərlik vəzifəsinin verilməsindən artıq on iki il keçmişdi. Yenə bir həcc mövsümü idi. Ötən il gəlib müsəlman olan altı ənsarın yaşadığı məkandan − Mədinədən təzə xəbərlər gözləyirdi Peyğəmbərimiz. Birinci Əqabə Gözlənilən vaxt gəlib çatır və […]

1. 125 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Ağrılı Mərhələ

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) insanların hidayətə çatması üçün hər cür yolu sınaqdan keçirirdi.

1. 147 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Yenidən məkkə

Taif səfəri gözlənilən səmərəni verməsə də, Addasın və cinlərin İsla­mı qəbul etməsi ilə az da olsa, rahatlıq tapan Allah Rəsulu (s.ə.s.) ye­nidən Məkkəyə qayıdırdı. Məkkəyə yaxınlaşanda yenə keçmiş gün­lər­də olduğu kimi, Nur dağına çıxıb Hira mağarasına gəlir. Qapılarını­ üzünə bağlayan Məkkə düz qarşısında; Beytullahı boynubükük, mö­min­ləri də  idi! Görünür, Rəsulullah Məkkə ilə hal-əhval tuturdu səs­sizcə… […]

1. 028 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Hüzn İli

Qeyri-insani münasibətlər aradan qaldırılmış və boykot sona çatmış olsa da, illər yenə də kədərlə çulğalanmışdı. Görünür, Allah (c.c.) sevimli bəndələrini tamamilə axirətə yönəldir və başlarına gələn min bir əziyyətlə istiqamətlərini həqiqi vətənə çevirirdi. Çünki boykotun aradan qaldırılması ilə yenidən Məkkəyə girə bilmək, işgəncə və təzyiqlərin yox olması mənasına gəlmirdi. Dünənki cəbhədə məğlub olan və bürclərindən […]

1. 125 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
İbn Ərkamınn evində

Möminlər namaz qılıb Quran oxuyarkən müşriklər gəlib onları lağa qoyur və narahat edirdilər. Buna görə də Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) və səhabələr ibadət etmək üçün  kimsəsiz yerlərə üstünlük verir və namazlarını bu cür yerlərdə qılıb, Quranı səssiz  yerdə oxumağı məsləhət bilirdilər. Ancaq müşriklər onların yerlərindən xəbərdar olmuşdular və bu yerlərə gəlib yenə də onları narahat etmək niyyətində […]

1. 230 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Ümumi Boykot

Hz. Həmzədən sonra Hz. Ömərin də müsəlman olması Qureyş üçün ard-arda iki böyük itki demək idi. Bundan sonra isə Həbəşistana gedən elçilərin əliboş və apardıqları hədiyyələrlə geri qayıtdığını görən məkkəlilərin hirsi başına vurmuş və qılınclarını yenidən qeyzlə itiləməyə başlamışdılar. Üstəlik Həbəşistana hicrət edənlərdən tez-tez gələn xoş xəbərlər də müşrikləri özlərindən çıxarırdı. Belə davam edərsə, məsələ […]

1. 052 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Vəhy davam edir

Bu biri tərəfdə Qureyş əlinə düşən hər fürsətdə Allah Rəsulunu (s.ə.s.) çətin vəziyyətə salmağa çalışırdı.

2. 296 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Həbəşistan Hicrətləri

İlk vəhyin nazil olmasından beş il ötmüşdü. Rəcəb ayı idi. İbn Ərkamın evi problemləri qismən də olsa, həll etmiş, imanla bağlı məsələlərin daha sakit şəraitdə müzakirə edilməsinə zəmin hazırlamışdı. Ancaq bu, sadəcə sözügedən evlə məhdudlaşırdı, buradan çıxan  insanlar yenidən təqib edilir, xüsusilə, zəif və himayəsiz olanlar getdikcə artan zorakılığa məruz qalırdılar. Hər ötən gün məkkəlilər […]

1. 715 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Hz. Ömərin gəlişi və ibn Ərkamın Evinin Tərk Edilməsi

Bir çərşənbə axşamı idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) İbn Ərkamın evində əllərini qaldırıb dua edərək Allaha yalvarırdı. O qədər səmimi və qətiyyətli idi ki, Onun bu halı yanındakı səhabələrin də gözündən qaçmamışdı. Allah Rəsulu (s.ə.s.) əllərini açıb gözlərini səmaya dik­miş, bütün varlığı ilə belə dua edirdi: − Allahım! Bu iki adamla dinini əziz et: Ömər ibn Xəttab […]

3. 055 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Təbliğ ayələri

Bir tərəfdən İbn Ərkamın evindəki fəaliyyət “sirran-tənəvvərat”[1] davam edir, digər tərəfdən də adamlar bir-bir İslama dəvət olunurdu. Buna baxmayaraq, müşriklər hər fürsətdən möminlərin əleyhinə yararlanmağı əllərində şüar etmiş və onları daim narahat etməyə çalışırdılar. Ancaq gələn ayələrdə həm onların vəziyyətindən bəhs edilir, həm də möminləri gözləyən sevincli günlər müjdələnirdi. Möminlər üçün yeganə dayaq Allah Rəsulu […]

1. 245 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Keçmişlə bağlı bir hesabat

Möminlərə görə dünənlə bu gün arasında Şərqlə Qərb arasındakı məsafə qədər aşkar bir fərq vardı.

1. 011 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Zorakılıq Mənzərələri

Kafir və müşriklər bu günə kimi hər vasitəyə əl atmış, amma heç bir nəticə əldə edə bilməmişdilər.

1. 044 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Ən öndəkilər

Allah Rəsulu bir bazar ertəsi namaza durmuş, bütün varlığı ilə Rəbbinə yönəlmişdi. Həmin günün axşamı Rəsulullahın (s.ə.s.) arxasında səf bağlayan şəxs isə Hz. Xədicə idi.[1]

1. 306 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Açıq aşkar dəvət və təbliğin başlaması

Aradan üç il ötmüşdü: fərdi səylərlə iman halqası ancaq bu qədər genişlənə bilmişdi.

1. 316 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Əbu Talibi İslama Dəvət Cəhdləri

Digər bir tərəfdə qureyşlilər hər gün daha da artan bu cəhdlərdən dolayı keçirdikləri narahatlığı dilə gətirmək üçün yenidən Əbu Talibin yanına gəlirlər

1. 174 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Cəmiyyətlə Bütünləşən Nüzul Keyfiyyəti

Artıq Məkkədə hər cəhətdən yeni bir mərhələ yaşanırdı. İnsanın fitrətini nəzərə alaraq hissə-hissə və ehtiyaca uyğun gələn ayələrlə cəmiyyət yenidən inşa edilir və beləliklə də nazil olan ayələrin insanlar tərəfindən mənimsənilərək təmiz fitrətlərdə yaşanan bir Quran halına gəlməsi məqsədi güdülürdü.

1. 220 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Davamçılar və möhnət illəri

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) hüzurunda xoşbəxtliyə qovuşanlar bu səadəti bölüşmək, paylaşmaq üçün başqa adamlar axtarırdılar.

1. 372 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Və vüslat

Və bir gün… Təqvimlərin miladi tarixlə 610-cu ili göstərdiyi bir bazar ertəsi… Ramazan ayının on yeddisi… Nur dağında nurlar qovuşmuş, səma ilə dünya arasında möhkəm bir bağ qurulmuşdu.

1. 339 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Vüslətə Doğru

Dünya artıq dan yerinin sökülmə vaxtını göstərirdi. Demək olar ki, hər tərəfdən Onunla bağlı xəbərlər gəlirdi.

1. 023 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb