Aylıq namaz vaxtları
6. 778 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Kişilərin təkbaşına və ya camaatla qıldıqları fərz və ya qəza namazı üçün iqamə oxuması sünnədir. Qadın azan və ya iqamə oxumasa da olar.  Əgər azan və ya iqamə oxusa bu məkruhdur və oxuduğu azan yenidən oxunmalıdır.

Cümə namazından başqa heç bir fərz namaz üçün birdən çox azan və iqamə oxumaq olmaz. Buna görə də bir məsciddə azan və iqamə oxunaraq vaxt namazı qılınıbsa, sonradan təkbaşına və ya camaatla eyni vaxt namazını qılanların təkrar azan və ya iqamə oxumasına ehtiyac yoxdur. Azan oxunduqdan sonra fərz namazını evində və ya iş yerində qılanlar azan oxumadıqları kimi, camaat namazı qılanlar da iqaməsiz qıla bilərlər. Lakin camaatla namaz qılanların iqamə oxuması vmüstəhəbdir. Vitr, təravih və bayram namazı kimi namazlarda iqamə oxunmur.

İqamənin sözləri azanın sözləri ilə eynidir. Lakin “hayyə aləl-fələh” sözündən sonra iki dəfə “qad qamətis-saləh” (namaz başladı) cümləsi əlavə edilir. İqamənin sözləri də azanın sözləri kimi iki dəfə təkrarlanaraq oxunur.

Şafei və hənbəlilərə görə iqamənin sözləri hər biri bir dəfə oxunmaqla on bir kəlmədən ibarətdir. Yalnız “qad qamətis-saləh” sözü iki dəfə təkrarlanır.[1]

İqamə oxunarkən hərflərini açıq-aydın tələffüz etmək və sürətli oxunmaq sünnədir. Azanda olduğu kimi iqaməni də dəstəmazlı, qibləyə tərəf yönələrək, gəzmədən və arada danışmadan oxumaq sünnədir.

İqamə oxunarkən məscidə daxil olan şəxs, ayaqüstə dayanıb gözləmədən, imam namaz qıldıracağı yerə çatana qədər otursa daha yaxşı olar. Ayaqüstə gözləmək məkruhdur.

Vaxt namazı üçün iqamə oxunarkən hər hansı səbəb olmadan məsciddən çölə çıxmaq, namaza iştirak etməmək düzgün deyil.


[1]Şövqani, Neylul əvtar., II, 43.

 
Bənzər məqalələr

Duha namazı

Rəsulullah (s.ə.s) beş vaxt fərz namazdan əlavə nafilə namazlar qılaraq ibadət həyatını gözəlləşdirmişdir. Peyğəmbərimizin (s.ə.s) qıldığı nafilə namazlardan biri də duha namazıdır. Duha kəlməsi ərəb dilindən tərcümədə “səhər və ya quşluq vaxtı” deməkdir. Quranın 93-cü surəsi də “Duha” surəsidir. Duha namazına quşluq namazı da deyilir.

Tilavət səcdəsi

Qurani-Kərimdə on dörd səcdə ayəsi var. Bu ayələrdən hər hansı birini oxuyan və ya dinləyən səcdə etməlidir. Həmin səcdəyə tilavət səcdəsi deyilir.

İmsak vaxtı nədir?

İmsak dan yeri ağarmağa başlayandan (imsak vaxtından), iftar (axşam namazı) vaxtına qədər ibadət niyyəti ilə yemək, içmək, cinsi əlaqə və digər orucu pozan şeylərdən uzaq durmaq deməkdir. İmsakın ziddi iftardır.

Təravih namazı 20 rükətdir

Kim Ramazanda inanaraq və savabını Allahdan gözləyərək, Onun rizasını qazanmaq üçün qiyam edərsə (təravih namazı qılarsa), keçmiş günahları bağışlanar.

Quran oxumağın fəziləti

Quran oxumağın fəziləti haqqında hədislər


Şərh yaz