8. 328 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Əvvabin kəlməsi “günahlardan bağışlanmaq üçün tövbə edən, Allahı çox zikr edən, bütün işlərində Allaha itaət (təvəkkül) edən, heç kəsin olmadığı yerdə gizlicə tövbə edən, çox mərhəmətli olan və çox namaz qılan” mənalarındadır. Əvvabin namazı tövbə edən və Allaha sığınanların namazı deməkdir. Qurani-Kərim əvvabin namazından belə bəhs edir: Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları (qəlblərinizin sirlərini) ən yaxşı biləndir. Əgər əməlisaleh olsanız (bilin ki) Rəbbiniz, həqiqətən, tövbəkarları (əvvabin) bağışlayandır![1]

Əvvabin namazı haqqındakı hədislərdən bəziləri bunlardır:

Abdullah ibn Ömər (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) “Kim axşam namazı ilə yatsı namazı arasında altı rükət namaz qılarsa bağışlananlar (əvvabin) zümrəsinə yazılar.” – buyurduğunu demişdir.[2]  

Əbu Hüreyrə (r.a) isə, Rəsulullahın (s.ə.s) “Kim axşam namazından sonra, nalayiq söz söyləmədən altı rükət namaz qılarsa, bu, həmin  şəxs üçün on iki illik (nafilə) ibadətə bərabərdir.[3]

Hz. Aişə (r.anha) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu deyir: “Kim axşam namazından sonra iyirmi rükət (nafilə) namaz qılarsa Allah onun üçün Cənnətdə bir köşk inşa edər”.[4]

Hz. Huzeyfə (r.a) nəql edir ki, bir gün Rəsulullahla (s.ə.s) birgə axşam namazını qıldım. Axşam namazını qılandan sonra Rəsulullah (s.ə.s) yatsı namazına qədər namaz qılmağa davam elədi.[5]

Ammar ibn Yasir axşam namazından sonra altı rükət namaz qıldı. Yanındakılar bu namaz haqqında soruşdular. O belə cavab verdi: “Rəsulullahın (s.ə.s) axşam namazından sonra altı rükət namaz qıldığını gördüm. Namazdan sonra “kim axşam namazından sonra altı rükət qılarsa dəniz köpüyü qədər günahları olsa da bağışlanar.” – dediyini eşitdim”.[6]

Əbu Übeydəyə Rəsulullahın (s.ə.s) fərz namazlardan əlavə namaz qılmağı tövsiyə edərdimi deyə soruşulanda o belə cavab vermişdir: “Bəli, Rəsulullah (s.ə.s) axşamla yatsı arasında namaz qılmağımızı tövsiyə edərdi”.[7]

İslam alimləri axşam namazı ilə yatsı namazı arasında qılınan namazı əvvabin namazı adlandırmışlar. Amr ibn As (r.a)  “axşam namazıdan sonra ta yatsı namazının vaxtına qədər olan müddət əvvabin namazının vaxtıdır” – demişdir.[8]

Əvvabin namazı neçə rükətdir?

Təravih və təhəccüd kimi nafilə namazların neçə rükət olması haqqında Rəsulullahın (s.ə.s) tətbiqatı mövcuddur. Nafilə ibadətlər şəxsin ixtiyarına buraxılmışdır. Yəni nafilə ibadət eləmək istəyən şəxs istədiyi və ya gücünün çatdığı qədər ibadət edə bilər. Lakin nafilə namazlar üçün minumum hədd iki rükət olaraq qəbul edilmişdir. İstənilən nafilə namaz ən azı iki rükət qılınmalıdır ki, nafilə sayılsın. Əvvabin namazı üçün də bu qayda keçərlidir. Əvvabin namazını bir və ya iki salamla qılımaq mümkündür.

Nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, nafilə ibadətlərin ən fəzilətlilərindən sayılan əvvabin namazını ən az iki rükət olmaqla hədislərdə bildirildiyi kimi dörd rükət qılmaq olar.[9]

[1] İsra, 17/25

[2] Əl-Bəhrur-Raiq, IV, 234. 

[3] İbn Macə, İqamə, 185, H. No: 1374: Tirmizi, Səlat, 204, H. No: 435. Tirmizi bu hədisə “qərib” demişdir.

[4] Tirmizi, Məvaqit, 204; Əbu Yala, Müsnəd, X, 205.

[5] Əhməd İbn Hənbəl, Müsnəd, V, 392.

[6] Əbu Nuaym əl-İsfahani, Mərifətus-Səhabə, XIV, 486.

[7] Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, V, 431.

[8] Qurtubi, XIV, 101.

[9] Ətraflı məlumat üçün bax: Bədaius-Sənai, III, 130; Bəhrur-Raiq, IV, 249; Məcməul-Ənhur, I, 411.Açar sözləri

əvvabin nafilə namaz

Bənzər məqalələr

Təravih namazı neçə rükətdir

Kim Ramazanda inanaraq və savabını Allahdan gözləyərək, Onun rizasını qazanmaq üçün qiyam edərsə (təravih namazı qılarsa), keçmiş günahları bağışlanar.

İmsak vaxtı nədir?

İmsak dan yeri ağarmağa başlayandan (imsak vaxtından), iftar (axşam namazı) vaxtına qədər ibadət niyyəti ilə yemək, içmək, cinsi əlaqə və digər orucu pozan şeylərdən uzaq durmaq deməkdir. İmsakın ziddi iftardır.

Sütrə

Namaz qılan şəxsin qabağından insanlar rahat keçsin deyə qoyuduğu maneəyə (kürsü, stul, çanta və s.) sütrə deyilir. Divar və ya sabit bir şey də (dirək, ağac, namaz qılan şəxs və s.) sütrə sayılır. Sütrəyə əməl etmək sünnədir.

Tilavət səcdəsi

Qurani-Kərimdə on dörd səcdə ayəsi var. Bu ayələrdən hər hansı birini oxuyan və ya dinləyən səcdə etməlidir. Həmin səcdəyə tilavət səcdəsi deyilir.

Zilhiccə orucu

Rəsulullah (s.a.s.) dörd şeyi tərk etməzdi; Aşura orucu, zilhiccənin ilk on günü və hər ayda üç gün oruc tutmağı, sübh namazından əvvəl iki rükət namaz qılmağı.


Şərh yaz