Aylıq namaz vaxtları
tesvir secilmeyib
Namaz vaxtlarının tibbi cəhətləri

“Bir şeyi yaddan çıxarmamalıyıq ki, insana yuxu gətirən melatonin hormonunun normal ifraz olunması ilə cinsi və əqli fəaliyyətin inkişafı arasında sıx əlaqə vardır. Bu ahəng sayəsində insan vücudu stabil və nizamlı həyat yaşayır. Bu səbəbdən də mütəmadi və vaxtlı-vaxtında namaz qılmaq insanı gündəlik həyata uyğunlaşmasını təmin edir və orqanların iş qabiliyyətini maksimum səviyyəyə çatdırır”

2. 629 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Qəzaya qalmış namazı camaatla qılmaq olar?

Qəza namazını cammatla qılmaq mümkündür. Eyni vaxta aid olan qəza namazları, üsuluna görə camaatla da qılına bilər. Ancaq imam və camaatın qıldığı namaz eyni olmalıdır. Yəni eyni vaxt namazının qəzasını qılmalıdırlar.

1. 318 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Namazın tibbi faydaları

Namaz ürəyin fəaliyyətini tənzimləyir, damarları genişləndirir, hüceyrələri elastikləşdirir. Həzm sistemini yaxşılaşdırır, qəbzliyin qarşısını alır. Sinirləri sakitləşdirir, oynaq iltihabının qarşısını alır. Xəstəliklərə qarşı immuniteti artırır. Əzələləri gücləndirir və oynaqların hərəkət qabiliyyətini artırır. Vücudu gücləndirib əzginliyi və halsızlığı aradan qaldırır. Fiziki və əqli sağlamlığa faydalı olur.

5. 246 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Namazdakı hərəkətlərin hikməti və mənaları

Namazı layiqincə qılmağa çalışan bir mömin öz səviyyəsində meraca yüksəlmiş sayılır. Müsəlman da namaz ibadətini nə qədər layiqincə yerinə yetirə, namazda ilahi dərgaha nə qədər ürəkdən yönələ bilirsə, o səviyyədə meraca yüksəlmiş olur. Özünü Uca Allahın dərgahında hiss edir, sanki Onu görür. Qəlbi imanla elə coşub-daşır ki, elə bil yer üzündə deyil, Rəbbin dərgahında rüku edir, alnını torpağa deyil, İlahinin hüzuruna qoyur.

6. 764 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Namaz qılınması məkruh vaxtlar

Uqbə b. Amirin (r.a) rəvayət edir: “Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) bizə bu üç vaxtda namaz qılmağı və ölülərimizi dəfn etməyi qadağan etdi: Günəşin doğuşundan yüksəlməsinə qədər, günəş təpə nöqtəsinə gəldiyi andan (zenit nöqtəsi) qərb istiqamətinə doğru meyl edənə qədər və günəşin batmağa meyl etdiyi andan tam batana qədər.

6. 182 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Namaz vaxtlarının hikmətləri

Beş vaxt namazla günümüzü beş nurlu zaman kəsiyinə ayırır, “sübh namazından əvvəl”, “sübh namazından sonra”, “günorta namazından əvvəl”, “günorta namazından sonra”, “ikindiyə doğru”, “ikindi vaxtı”, “ikindidən sonra” deyərək işlərimizi buna uyğun planlaşdırırıq. Beləcə həm namazın dəyərini yaxşı dərk edir, həm də iki namaz arasında gördüyümüz işləri ibadət boyası ilə boyamış oluruq. Beş vaxt namazla bütün gününü nurlandıran və həyatını başdan-ayağa ibadətə çevirənlər necə xoşbəxtdir!

2. 293 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Hamilə qadın namaz qılarkən çətinlik çəkirsə nə etməlidir?

Hamilə qadın namazda rüku və səcdə etməsi özünə və ya qarınındakı uşağa zərər verəcəksə, yuxarıda izah edilənlərdən özünə uyğun gələn şəkildə namazını əda edər. Yəni namaza başlayandan qurtarana qədər ayaq üstə dayana bilmirsə ilk rükətə ayaq üstə başlamalı sonrakı rükətləri təhiyyatda olduğu kimi oturaraq davam etməlidir.

16. 051 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Qadın kişilərə imam ola bilərmi?

Qadın kişilərə imam dura bilməz. Qadın qadınlara imam dura bilər. Ancaq bir şərt var ki, kişilərdən fərqli olaraq qadın imam olanda camaatla eyni cərgədə/səfdə durar.

2. 102 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Namazdakı imamlığın şərtləri

Ruhi xəstənin arxasında qılınan namaz uyğun deyildir. Çünki ruhi xəstənin özbaşına qıldığı namaz batildir. Ancaq xəstəliyi gedib-gəlirsə xəstə olmadığı vaxtda qıldığı namaz məqbuldur. Həmçinin camaatla namaz qılarkən belə şəxslərə tabe olmaq məkruhdur.

1. 132 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Hacət namazı nədir, necə qılınır?

Dünyəvi və uxrəvi bir istəyi olan şəxs dəstəmaz alaraq yatsı namazından sonra iki və ya dörd rükət, başqa bir rəvayətə görə isə on iki rükət namaz qılar. Namazdan sonra Allaha (c.c.) həmdü-səna, Rasulullaha salatu-salam edər. Bunlardan sonra Hacət duasını oxuyaraq istəyini Allahdan niyaz edər. Mərfu bir hədisin rəvayətinə görə, bu namazın birinci rükətində bir dəfə […]

52. 304 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Azan duası

Lə havlə vələ quvvətə illə billəh (güc və qüdrət ancaq Allahındır)

9. 103 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
resim yoxdur
Namazın məkruhları

Namaz əsnasında namaza müvafiq olmayan davranışlar ziddiyyət və ya əskikliyin dərəcəsinə görə namazın məkruhları və namazı pozan hallar olmaqla iki qismdir.

7. 829 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
Yatsı (işa) namazının vaxtı

Şəfəq qırmızılıqdır. Şəfəq itdikdə, namaz qılmaq fərz olur

11. 905 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İstixarə namazı

İstixarədə bəzən nəticə yuxuda görülməz. Siz üzərinizə düşəni edərsiniz, səmimiyyətlə Haqq yönələrsiniz.

33. 007 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Məsbuq (imama birinci rükətdən sonra tabe olmaq)

İmama birinci rükətin rükusundan qalxdıqdan sonra, hətta son rükətin qaidəi-axırında yəni son oturuşunda belə olsa camaata daxil olub imama uyan şəxsə məsbuq deyilir.

1. 034 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Lahiq

camaatla namaz qılarkən bir üzr səbəbiylə imamdan geri qalan şəxs qaldığı yerdən namazını tamamlamasının hökmü haqqında

821 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Müdrik (imama namazın birinci rükətində tabe olan şəxs)

Namazı camaatla qılmağın savabı tək başına qılmaqdan iyirmi yeddi dəfə daha çox olduğu üçün belə vəziyyətlərdə təkbaşına qılınan namaz tərk edilərək imama uymaq lazımdır.

763 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rükudan qalxdıqdan sonra oxunan dua və zikrlər

Ey Rəbbimiz, göyləri, yeri, arasında hər şeyi və daha başqa dilədiyin şeyləri dolduracaq qədər həmd Sənə məxsusdur.

2. 547 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rükuda oxunan dua və zikirlər

Sübhansan ya Rəb! Səni təsbih edirəm, Sən nöqsan sifətlərdən, əksik və qüsurdan, şərik və yardımçıdan münəzzəhsən, mütəalsan

4. 839 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
resim yoxdur
Axşam namazından sonra oxunacaq dua

Axşam namazından sonra oxunacaq dua.

2. 657 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb  Facebook səhifəmizi bəyənin