Aylıq namaz vaxtları
798 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Sual: Müasir dövrdə İslamı təbliğ edən möminlər nələrə diqqət etməlidirlər?

Təəssüf ki, İslam dini bu günə qədər yanlış təqdim edilmişdir. İnsaların təsəvvüründə müsəlmanlarla bağlı yanlış təsəvvür yaradılmışdır. Təkcə başqa dinlərə mənsub olanlar deyil, bir çox  müsəlmanlar da İslam dini haqqında ətraflı məlumata sahib deyillər. Təəssüf ki, İslam dini təhrif olunmuş və natamam düşüncələrlə araşdırılır. Bir çox yerlərdə Peyğəmbərimizin (s.a.s.) şəxsiyyəti, peyğəmbərliyi, evliliyi, hicrət və digər məsələlərlə bağlı elə ağlasığmaz “iddialar” və iftiralar var ki, onları ifadə etməyə belə insanın dili gəlmir.

Qabiliyyətlərə uyğun işlər görmək

Müsəlmanların əsas vəzifələrindən biri dini bilikləri doğru ifadə etmək və insanların bu cür yanlış düşüncələrini düzəltməkdir. Onlar bunu etməyəcəksə, bəs bu işi kim görəcək?! Deyilən yanlış fikirlərə təəssüflənmək, insanların acınacaqlı vəziyyətinə baxıb kədərlənmək kifayət deyil. Mübarizə aparmaq və nəsə etmək lazımdır.

İnsanların cahilliyi, dindən uzaq durması və Rəbbini tanımaması təəssüf və kədərdən ibarət olmamalıdır. Təbii ki, belə bir vəziyyətə kədərlənməmək əldə deyil. İnsanların problemləri qarşısında yuxusu ərşə çəkilən, yerində rahat dura bilməmək təqdirəlayiqdir. Bu, həmin insanın şəfqətli, qayğıkeş və həssas olduğundan xəbər verir. Ancaq vacib olan İslamı təbliğ edən mömindəki daxili həyəcanın hərəkətə keçməsidir.

Bəli, bir mömin kədərli olmaq əvəzinə, insanların ətrafında olmalı, davamlı öz üzərində işləməli, bir tərəfdən nümunəvi mömin olmalı, digər tərəfdən səmimi bir səs və nəfəs ilə insanların qəlblərinə girməlidir.

Bəli, İslamı təbliğ və təmsil edən möminlər boş dayanmamalı, hiss və düşüncələrini mütləq həyata keçirməlidirlər. Kimin gücü nəyə çatırsa, malik olduğunu Malikül-Mülk olan Allah yolunda sərf etməlidirlər. Məsələn, qələm əhli qələmini gözəl yazılarla özünü göstərmək üçün deyil, Allahı tanıtmaq üçün səfərbər etməlidir. Əgər birinin şeir yazmaq qabiliyyəti varsa, qayəsiz və mənasız kəlmələrlə söz yığını etməməli, əksinə, inandığı dəyərlərə qarşı qəlblərdə həyacan oyatmağa çalışmalıdır. “Sənət sənət üçündür” məntiqi ilə hərəkət etməməli, nəsr və nəzmin bütün növlərindən istifadə edərək haqq və həqiqətin səsi və nəfəsi  olmalıdır.

Yazılan əsər hekayə, roman və ya bir film ssenarisi olmağından aslı olmayaraq mütləq yazıçının izlədiyi, çatmaq istədiyi bir ülvi məqsədi olmalıdır. İnsanlara bir şey ifadə edən heç bir sahə boş qalmamalı, ortaya qoyulacaq əsərlərlə İslama aid dəyərlərin məzmunu çatdırılmalıdır.

Natiqlik bacarığı olanlar sözləri ilə, məqalə yaza bilənlər məqalələri, hekayə yazmaq qabiliyyəti olanlar hekayələri, şeirdən anlayışı olanlar şeirləri, ssenari yazmaq bacarığı olanlar da serial və filmləri ilə insanlara Rəsulullahın (s.a.s) ismətini, sədaqətini, zəkasını hərtərəfli çatdırmalı, Ona (s.a.s) qarşı yönəldilən şübhələri zehinlərdən təmizləməlidirlər. İnsanlığın İxtifarı (s.a.s) haqqında heç kimin ağlında dırnaq ucu qədər belə şübhə qalamamalıdır. Çünki insanlar Rəsulullaha (s.a.s) nə qədər çox inansa, Onun insanlığa verdiyi mesajı da o qədər yaxşı qəbul edərlər. Onunla bağlı hər şübhə və tərəddüd, Onun əli ilə insanlığa təqdim etdiyi mesaja qarşı bir şübhə və tərəddüd yaradar.

Allah Rəsulunu insanlığa tanıtmaq

Bəli, Allah Rəsulu (s.a.s) bir bəşərdir. Həmçinin O (s.a.s), insanlığı yenidən dirilmək üçün Allahın  xüsusi olaraq yaratdığı seçkin bir şəxsiyyətdir. Necə ki, İsrafil əleyhissəlam üfürəcəyi surla ölən insanların dirilməsinə vəsilə olacağı kimi, Rəsulullaha (s.a.s) da mənəviyyatı ölmüş insanlığı ayağa qaldırılmaq tapşırılmışdı. Buna görə də, Onu (s.a.s) adi bir insan kimi qiymətləndirmək və Ona qarşı şübhə ilə yanaşmaq əsla doğru deyil. Rəsulullahı (s.a.s) yüksək qiymətləndirən insanlar Onu başqalarına da belə tanıtmalıdırlar.

Şifahi, yazılı, görüntülü və bu kimi başqa hansı imkanlar mövcuddursa, hamısı bu istiqamətdə çox yaxşı qiymətləndirilməlidir. Hekayə, şeir və filmlərlə Peyğəmbər sevgisini, təbliğ düşüncəsini insanların qəlbinə yerləşdirmək möminlərin əsas vəzifəsi olmalıdır.

Peyğəmbərimizin (s.a.s) həyatı haqqındakı filmi bəlkə dəfələrlə izləmişik. Bəzi yerlərdə səhvlərə və məntiq xətalarına rəğmən hər dəfə həmin filmə baxanda insanda dərin hisslər yaranır. Çünki gözlə görmək kitabdan oxumaqla eyni deyil. Film olduğunu bilsək də izləyərkən Onun (s.a.s) mesajı, cəmiyyətdə etdiyi inqilab və dəyişikliklər insanda heyranlıq yaradır.

Nə üçün Peyğəmbərimizə (s.a.s) aid qızıldan qiymətli düşüncələri film və seriallar vasitəsi ilə gənc nəsillərə təqdim etməyək?

Niyə dövrümüzün texnoloji imkanlarını dəyərləndirərək insanların qəlbində Ona (s.a.s) qarşı bir maraq yaramayaq?

Niyə insanların üst-üstə problemlər yaşadığı dövrdə Peyğəmbərimizin insanlara bəhs etdiyi həll yollarından danışmayaq?

Üstəlik niyə həzrəti Aişənin başlara tac ediləcək müstəsna bir ana olduğunu hərkəsə çatdırmayaq?

Niyə həzrət Əbu Bəkirin, həzrət Ömərin, həzrət Osmanın və ya həzrət Əlinin böyüklüyünü film və seriallar vasiyəsi ilə göstərməyək?

Niyə səhabələr haqqında nə gəldi danışan insanların xətalarını düzəltməyək?

Bunların hər biri onlara hörmət edən möminin vəzifəsidir.

İslamın olduğu kimi bizə çatmağında səhabələrin rolu danılmazdır. Onlar canları bahasına dinə sahib çıxmış, onu dünyanın dörd bir tərəfinə çatdırmış və bizə doğru bir şəkildə miras qoymuşlar. Gözəl və ətraflı izahları ilə dinin düzgün başa düşülməsini təmin etmişlər.

Bir mömin olaraq həm Peyğəmbərimizi, həm də çiyin-çiyinə Onunla (s.a.s) birlikdə bu yolu keçmiş səhabələri insanlara təkrar tanıtmalıyıq. Hadisələri sadə bir hekayə kimi və ya sadəcə xronoloji tarixləri  sadalayaraq izah etməməliyik. Əksinə, hər bir hadisəni dərindən araşdırmalı və dəqiqliklə izah etməliyik. Bununla yanaşı hər bir hadisənin bu günə aid cəhətləri də üzə çıxarılmalıdır. Əsri-Səadət çox ciddi şəkildə araşdırılmalı və siyər fəlsəfəsi məntiqi ilə tədqiq edilməlidir. Peyğəmbərimizin dərin və bənzərsiz zəkası yaşanmış hadisələr vasitəsilə göstərilməlidir.

Əsas da buna diqqət etməli

İslamı təbliğ edən mömin üçün ən vacib vəzifə unudulmuş və ya təhrif olunmuş dəyərləri bərpa etmək və kimsənin bu dəyəri təhrif etməsinə və onlara qarşı şübhə yaratmasına imkan verməməkdir. Buna görə də bütün imkanlar bu məsələni həll etmək üçün səfərbər edilməlidir. Hər kəs sahib olduğu qabiliyyət və imkanlarını bu istiqamətdə qiymətləndirməlidir. Gözəl bir səsə sahib olan nəğmələri, natiqlik qabiliyyəti olan sözləri, yazmaq bacarığı olan qələmi, rejissorluq qabiliyyəti olan da serial və filmləri ilə Allaha, Peyğəmbərimizə və Qurana qarşı qəlblərdə sevgi oyatmağa çalışmalıdır.

İslamın ən mötəbər alimlərinin həyatına nəzər saldıqda amallarını çox yaxşı müəyyənləşdirdiklərini və ən vacib məsələlərə diqqət yetirdiklərini görürük. Çünki, onlar dövrün tələblərini çox yaxşı bilirdilər. Buna görə də dövrün tələb və şərtlərinə uyğun davranmış və özləri ilə həmfikir olan insanlarla birləşərək İslam üçün çox faydalı xidmətlər etmişlər. Önəmli olan, dövrün çatışmazlıqlarını və problemlərini düzgün şəkildə müəyyənləşdirə bilmək və sonra bütün imkanlardan çox yaxşı istifadə edib bunlara həll yolları tapmaqdır.

Bir sözlə, mömin olan hər kəs xırda məsələləri bir kənara qoymalı və əhəmiyyətli məsələlər üçün səy göstərməlidir. Əks halda, mövcud problemləri həll edə bilməz, demək istədiklərini ifadə edə bilməzlər. Çox güman ki, indiki dövrdə İslamı təbliğ edən müsəlmanların əsas nöqsanlarından və əhəmiyyət vermədiyi nüanslardan biri də məhz budur.
Bənzər məqalələr

Nəyi seçirik?

Bu yazı Tövbə surəsinin dördüncü ayəsinin izahı ilə əlaqəlidir.

Allaha yaxınlaşmaq

Möminin əsas amalı və hədəfi Uca Allaha daha yaxınlıq və inandığı dəyərləri insanlara çatdırmaqdır.

Rəsulullahın qərar vermə üslubu

Rəsulullahın (s.a.s.) qərar vermə üslubu necə idi? Qərar verərkən nələri nəzərə alırdı?

Nəbəvi tərbiyənin əsasları – təmkin

Bu yazı Rəsulullahın insanlara nə isə öyrədərkən istifadə etdiyi metodlardan təmkinli davranmaq haqqındadır.

Çətin dövrlərdə təbliğ

İslamı təbliğ edənlər çətinlik və problemlərə qarşı ümidsizliyi aradan qaldırmaq üçün nə edə bilərlər?


Şərh yaz