2. 601 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Sual: Qurani-Kərimdə Rəsulullaha itaətin Allaha itaət olduğu bildirilir. Bu, necə izah olunur?

Cavab: Qeyd-şərtsiz itaət edilən yeganə Zat Aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Qurani-Kərimdə yer üzündə Allah-Təalanın elçisi olan peyğəmbərlərə də itaət əmr edilir. Xüsusilə də, Kainatın Fəxri (s.ə.s) Quranın bir çox ayəsində itaət edilməli mövqedə anılır.

Allah və Rəsulu hər hansı bir məsələdə hökm bildirdikdən sonra, heç bir mömin kişi və ya qadının o mövzuda başqa seçim etmək haqqı yoxdur. Allaha və Onun Peyğəmbərinə asi olan kəs, şübhəsiz ki, (haqq yoldan) açıq-aydın azmışdır!”[1]Amma, xeyr! (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və verdiyin hökmlərə görə sənə tam itaətlə boyun əyməyincə, (həqiqi) iman gətirmiş olmazlar[2].

Qurani-Kərim müsəlmanlara hər yönü ilə kifayət edir. Onsuz da, biz Qurandan başqa bir şey istəmirik. Ancaq biz Quranı bizdən daha yaxşı anlayan bir şəxsə tabe oluruq ki, o da Hz. Məhəmməddir (s.ə.s). Şübhəsiz ki, hər bir dövlət adamının, böyük liderin və hər peyğəmbərin sözləri və davranışları öz toplumları tərəfindən rəhbər prinsiplər kimi qəbul edilir. Bu, xalqların fitri xüsusiyyətidir. Kimsə inkar edə bilməz. Bir peyğəmbər ki, Ona Quran nazil olmuşdur, əməl və əxlaqı  höccət (dəlil) edilmiş, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmişdir, Onu, yəni Hz. Məhəmmədi (s.ə.s) bundan istisna etmək doğru deyildir.


[1] Əhzab, 33/36.

[2] Nisa, 4/65.Açar sözləri

itaət peyğəmbərimiz

Bənzər məqalələr

Peyğəmbərimiz meraca cismi və ruhu ilə getmişdir?

Qurani-Kərimdə bu hadisə təsvir edilərkən işlənən sözlər Rəsulullahın bu səfərə ruhən və cismən getdiyini göstərir. “Qulunu bir gecə Məscidül-Haramdan Məscidül-Əqsaya qədər…” ifadəsindəki “əbd” (qul) sözü ruh və bədəni ehtiva edir. “Əbd” sözü Quranın digər ayələrində də bu mənada işlənir.

Allah Rəsuluna qarşı vəzifələrimiz

Müsəlmanlar üçün Allah Rəsulu təkcə bir elçi və vəhyi çatdıran deyil, əksinə, həm İslam dini və həyat tərzinin canlı timsalı, həm də hər dövrdə tərəddüdsüz sədaqət və itaət tələb olunan hakim və rəhbərdir.

Peyğəmbərimizin iftarı və sahuru necə idi?

Rəsulullah (s.ə.s.) iftarını namazdan əvvəl bir neçə təzə xurma ilə, təzə xurma olmayanda quru xurma ilə, o da olmayanda bir neçə qurtum su ilə açardı.

Allahın varlığının dəlilləri 2

Bu yazı Allahın varlığının dəlillərindən Qurani-Kərim, Peyğəmbərimiz və vicdan dəlilləri haqqındadır.

Peyğəmbərimizin ailədaxili ünsiyyəti

Əsrlər əvvəl Peyğəmbərimiz (s.a.s.) həm gözəl ailə həyatı, həm də tövsiyələri ilə xoşbəxt ailənin sirlərini göstərmişdir. Rəsulullah (s.a.s.) ailədaxili ünsiyyətdə nələrə diqqət etmişdir?


Şərh yaz