2. 843 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Ən xırda yaxşılığı belə cavabsız qoymayan Allah-Təala insanın bu dünyada dəyər verib oxuduğu Quranı  – onunla məşğul olma və səmimiyyəti səviyyəsində – axirətdə ona şəfaətçi edir. Bunun sayəsində insan, bəlkə də, ən möhtac vaxtında, ən gücsüz və çarəsiz anında qəfl təhlükələri asanlıqla dəf edir. Allah Rəsulu bu xüsusla bağlı buyurur:

“İnsan rəngi dəyişmiş və zəifləmiş halda məzarından qalxanda Quran onu qarşılayır və: “Məni tanıyırsan?” – sualını verir. O da: “Xeyr”, – deyir. Quran: “Mən sənin dostun və səni qızmar istilərdə susuz, qaranlıq gecələr yuxusuz qoyan Quranam”, – de­yir.[1] Sonra o şəxsin başına vüqar tacı qoyulur, ana-atasına da iki gözəl libas geyindirilir. Ana-ata bunun səbəbini soruşduqda övladlarının Quranla (oxuyub öyrənmək və yazmaqla) məşğul olduğunu deyirlər”. Bir başqa hədisində Allah Rəsulu belə buyurur: “Quran oxuyun! Çünki Quran qiyamət günü onu oxuyanı şəfaətçi kimi qarşılayacaq”.[2]

Abdullah ibn Məsud (radiyallahu anh) rəvayət edir: “Cənazə qəbrə qoyulandan sonra əzab mələkləri ölünün ayaq tərəfindən gəl­mək­ istəyir. Bu vaxt ayaqlar: “Buradan gələ bilməzsiniz, çünki sahibim “Mülk” surəsini oxuyardı”, – deyir.  Mələklər sinə tərəfdən gəlmək istədikdə sinə və ya qarın: “Buradan gələ bilməzsiniz, çünki sahibim üstümdə “Mülk” surəsini oxuyardı”, – deyir. Bu dəfə mələklər baş tərəfdən gəlmək istəyir, ancaq baş da: “Buradan gələ bilməzsiniz, çünki sahibim “Mülk” surəsini oxuyardı”, – deyir. Beləcə “Mülk” surəsi qəbir əzabına mane olur. Gecələr “Mülk” surəsini oxuyanlar böyük sər­vətə qovuşar və gözəl əməl işləmiş olarlar”.[3]


[1]İbn Macə, Ədəb, 52; Darimi, Sünən, 2⁄451.

[2]Müslim, Müsafirin, 252.

[3]Məcməuz-Zəvaid, 7⁄127-128; Münziri, Tərqib Tərhib, 3⁄38 Əli əl-Muttəqi, Kənzul-Ümmal 1⁄223.Açar sözləri

quran quranın faydaları

Bənzər məqalələr

Müqabilə nədir?

Müqabilə, qarşılıqlı oxumaq, oxunan mətni izləmək mənasındadır. Termin olaraq isə, Ramazan ayında bir nəfərin səsli oxuması, digərlərinin də oxuyanı izləməsinə “müqabilə” deyilir.

Quran və Sünnənin həyatımızda yeri

Quran öz rəhbərliyini 23 ildə kamil mənada ortaya qoydu və cahalət toplumundan, səhrada yolunun itirənlərin öz yolunu tapdığı, ulduzlara bənzəyən bir səhəbə toplumu ortaya çıxardı. Rəhməti sonsuz Rəbbimizin insanlığa olan mərhəməti bir tək Quranla qurtarmamışdı. Onu həm bəyan edib, açıqlayan, həm də həyatı ilə təfsir edib təbliğ edən, aləmlərə rəhmət olaraq göndərdiyi bir Rəhbər daha seçmişdir. O rəhbər, Həzrət Muhəmməd (s.ə.s) idi.

Dua və Quran oxumaqla müalicə

Sual: Xəstəni dua və Quran oxumaqla müalicə etmək olarmı?
Cavab: Dua ilə müalicə olunmaq caizdir. Allah-Təala “Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik”, – buyuraraq Quranın şəfa olduğunu bəyan edir…

Quran oxumağın əhəmiyyəti

Quran kainat kitabının tərcümanıdır. Allahın həm kainatla, həm də qayda-qanunlarla bağlı ayələrinin aynasıdır.

Quran oxumağın fəziləti

Quran oxumağın fəziləti haqqında hədislər


Şərh yaz