Günəşin bulaqda batması

Quran ayələri hər kəsin anlayacağı bir ifadə tərzi ilə, təşbeh və təmsillərlə məqsədi bəyan edər.

2. 594 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Quranda nə üçün hörümçək nəzərə verilmişdir

Sual: Quran” nə ücün hörümçəyin torundan,evindən bəhs etmişdir?  “əl-Ənkəbut” surəsinin 41-ci ayəsində: “Allahdan başqa özlərinə dost (hami) qəbul edənlər özünə yuva qurmuş hörümçəyə bənzəyirlər. Evlərin ən zəifi isə, şübhəsiz ki, hörümçək yuvasıdır.” -buyrulur. Burada bir çox həqiqətlər vardır: a) Bu, Allahdan başqasına sığınanların, başqaları ilə dostluq edənlərin faciəli aqibətlərini ən gözəl şəkildə ifadə edən bir […]

13. 808 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Quranı-Kərimdə nə üçün şəxslərdən bəhs edilir

“Quran” nə ücün Əbu Ləhəb kimi bir şəxsdən bəhs edir?Şəxslərlə məşğul olmaq onun üslubuna uyğundurmu? a) “Qurani-Kərim”də əksini tapan cüzi hadisələr külli, böyük qaydaların nümunələridir. Təkrar edən hadisələr qanunauyğunluğa, qaydaya çevrilir. Haqqa qarşı çıxan hər kəsin aqibəti Əbu Ləhəbin aqibəti kimi olmuşdur, olacaqdır da. Bu, tarixlər boyu təkrar olunan bir həqiqətdir! Əbu Ləhəb hadisəsi kainatda […]

1. 389 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Xətm neçə gündə bir edilir?

Sual:Qarşıdan Ramazan ayı gəlir.Ramazan ayı Quran ayıdır. İnsanlar Həyacanla Quranı-Kərimi xətm[1] etməyə çalışır. Bəs Quran neçə gündə xətm edilməlidir? Bu mövzuda Abdullah ibn Amr ibn Asın Peyğəmbərimizlə (sallallahu aleyhi səlləm) söhbəti bizə yol göstərir. Abdullah ibn Amr ibn As deyir ki: “Bir gün Allah Rəsulunun (sallallahu aleyhi və səlləm) yanına gəlib soruşdum: – Ey Allahın […]

7. 674 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Quran elmlərlə təzad təşkil edə bilər?

Bu günə qədər Quran və elm mövzusunda bir çox tədqiqatlar aparılmış və cildlərlə kitab yazılmışdır. Məsələyə obyektiv yanaşan elm adamlarının hamısı Qurani-Kərimin elmlərdən daim bir addım öndə olduğunu görmüş, heyrət və heyranlıqla “Bu kitab ancaq Allah kəlamı ola bilər” deməkdən özlərini saxlaya bilməmişlər. Təfsilatları

2. 956 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Quranı-Kərim bu günədək necə gəlib çatmışdır?

Bu sualın cavabını tam anlamaq üçün Quranın nazil olma və yazıya alınma prosesindən bir az xəbərdar olmalıyıq. Bildiyimiz kimi, Quran ayələri Həzrət Məhəmmədə (sallallahu əleyhi və səlləm) dörd böyük mələkdən biri olan Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə vəhy şəklində nazil edilmişdir. Qurani-Kərim bir dəfəyə deyil, Allah Rəsuluna (sallallahu əleyhi səlləm) peyğəmbərlik verilməsindən Onun vəfatına qədər keçən iyirmi […]

4. 090 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah(c.c.) Quranı-Kərimi nə üçün nazil etmişdir?

Mövzuya bir hekayəni nümunə verməklə başlayaq. Bir padşahın iki xidmətçisi varmış. Padşah onların birinə xərcləmək üçün bir qızıl verir. Xidmətçi də həmin qızılla ən yaxşı qumaşdan bir neçə arşın alıb özünə gözəl bir paltar tikdirir. Padşah onun bu hərəkətini çox bəyənir. Sonra ikinci xidmətçisini hüzuruna çağırtdırır. Ona isə min qızıl və bir də siyahı verir

1. 828 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Kitabların Peyğəmbərlərə vəhy edilmə keyfiyyət və şəkli

Vəhy kəlmə olaraq, “eyham etmək, pıçıldamaq, işarə etmək, ilham və təlqin etmək, ardıcıl və gizli bir şəkildə bildirmək”, kimi mənalara gəlir. Bir termin olaraq isə, vəhy “Uca Allahın bildirmək istədiyi hidayət və buyruqlarını elçi olaraq seçdiyi qullarına birbaşa və ya bir mələk vasitəsi ilə ənənəvi olmayan gizli bir yolla bildirməsidir.”

2. 403 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb