3. 777 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Əməl nədir? Əməl nəzəri olan imanın həyata tətbiq edilməsi, yəni əməli şəkildə ortaya qoyulmasıdır. Bu cəhətdən əməli şəkildə ortaya qoyulan əsaslar nəzəri imanı qüvvətləndirir. Nəticə etibarilə, əməldə əksini tapmayan, praktik cəhətdən özünü göstərməyən həyatın sabitqədəm olması və ziqzaq çəkməməsi müşküldür. İnsanın qəlbin sonsuz üfüqlərinə yön alıb həqiqi imana doğru pərvazlanması ancaq imanla əməlin vəhdətindən asılıdır. Buna görə də insan imanı çərçivəsində yaşamalı və əməli ilə inancını tamamlamalıdır.

Ancaq bu, o demək deyil ki, əməl imanın bir parçasıdır. Çünki əməl imanın bir parçası, mütləq ünsürü deyildir. Ona görə də bütün dini əsasları qəlbən mənimsəmiş, lakin müxtəlif səbəblərdən dinin əmrlərini yerinə yetirməyən və ya qadağalarına riayət etməyən bir insan işlədiyi günahları halal görmədikcə mömin sayılır. 

Bununla belə Qurani-Kərimin bir çox ayələrində imanla saleh əməl birlikdə götürülmüş, möminlərin saleh əməllərlə maddi-mənəvi tərəqqisi israrla vurğulanmışdır[1]. İmanı bir fənərə bənzətsək, fənərin özü əməl, içindəki işıq isə imandır. Qəlb fənərində iman işığının daima yanması və getdikcə güclənməsi saleh əməllərlə mümkündür. Peyğəmbərimiz bir hədisi-şərifində qəlb barəsində belə buyurur: “Hər an dəyişdiyi üçün ona qəlb deyilmişdir. Qəlb bir ağacın başından asılmış quş lələyinə bənzəyir. Külək daima onun içini çölünə çevirir”[2]. Buradan da göründüyü kimi imanlı bir qəlbin daima doğru yolda olması saleh əməllər işləməkdən asılıdır.

[1]Bəqərə, 2/277; Yunus, 10/9, Hud, 11/23.

[2]Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, IV, 408.          Açar sözləri

əməl iman

Bənzər məqalələr

Müsəlman olaraq ölə bilmək

Müsəlman olaraq yaşamaq, müsəlman olaraq ölmək və axirət yurdunda salehlər arasına qatılmaq  üçün nə etmək lazımdır

İman və ümid

İnsan ümidlə var olur, cəmiyyət onunla canlanıb inkişaf edir. Beləliklə, ümidini itirmiş insan ölü, ümiddən məhrum cəmiyyət isə iflicdir.

Stressin çarəsi

Stress xarici və ya daxili mühitin mənfi, qeyri-spesifik amillərinin təsirinə cavab olaraq canlı orqanizmdə əmələ gələn spesifik fizioloji reaksiyanın adıdır. Stress bədənin kənar təsirlərə göstərdiyi fiziki və psixoloji-emosional reaksiyadır.

Dünyada nələrlə sınağa çəkilirik?

Sahib olduğumuz bütün nemətlər, qarşımıza çıxan hər bir çətinlik öz-özlüyündə bir imtahandır. Bununla yanaşı, ayə və hədislərin işığında bəzi mühüm sınaqları qeyd etməyə çalışacağıq.

Həşr əqidəsinin faydaları

Sual: Həşr nədir? Həşrə inanmağın faydaları nələrdir? Əgər uşaqdan böyüyə, xəstədən sağlama hər kəsi xoşbəxt etməyi düşünürsünüzsə, bütün könüllərə həşr əqidəsini nəqş etməyə çalışın. Yalnız bu zaman gənclər nizam-intizama, qayda-qanuna tabe olacaq, uşaqlar yaramazlıqdan əl çəkəcək, yaşlılar Cənnət yolçuları kimi xoşbəxt yaşayacaq, o evdə səadət məşəli alovlanmağa başlayacaq və o ailənin üzvləri axirətə getmədən üxrəvi ab-hava hiss edəcək, nəticə olaraq, dünyada Cənnəti yaşayacaqlar.


Şərh yaz