Aylıq namaz vaxtları
Təvazö və ixlas

Təvazö öz üstünlüklərini, məziyyətlərini gözə çarpdırmağı, öz xidmətləri ilə qürrələnməyi sevməmək, şöhrətpərəstlikdən, lovğalıqdan uzaq olmaq və sadəlik deməkdir.

198 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Axirətdə qurtuluşun açarı

(Ya Rəsulum!) De: “Sizə əməlləri baxımından (axirətdə) ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verimmi?” O kəslər ki, onların dünyadakı zəhməti boşa getmişdir. Halbuki onlar yaxşı işlər gördüklərini (və bunun müqabilində mükafata nail olacaqlarını) zənn edirdilər.

575 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İxlas nədir?

İxlas bütün növ şirkdən uzaq və tövhid üzrə Uca Allaha qulluq etmək, ibadətdə yalnız Allahın rizasını gözləmək deməkdir.

1. 023 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir
Təmiz niyyət, ixlas və səmimiyyət

Halbuki onlara əmr edilmişdir ki, Allaha – şirk qoşmadan, batildən haqqa (İslama) dönərək – ibadət etsinlər, layiqincə namaz qılıb, Zəkat* versinlər. Doğru-düzgün din budur! {“Beyyinə” surəsi, 98/5}

858 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb


  Facebook səhifəmizi bəyənin