7. 679 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Bəzi insanların ruhları cinlərlə əlaqəyə qurmağa münasibdir, yəni bəşəri hüdudlardan kənara çıxa, onların aləmi və dilləri ilə əlaqə qura bilirlər. Bu, fitrətdən irəli gəlir. Ancaq buna görə kiminsə digərlərindən üstün insan olduğunu düşünmək də düzgün deyil. Bu görünməz qüvvələrin tabe olduqları müəyyən prinsiplər vardır. Dolayısilə, insan istədiyi vaxt onları işlədə bilməz. Çünki onlar yalnız və yalnız Allahın (cəllə cəlaluhu) müəyyənləşdirdiyi ölçülər çərçivəsində iş görürlər. İnsan bəzi ilahi isim və kəlmələrdən sirli qıfıllara açar kimi istifadə edib cinlərlə təmas qura bilər. Ancaq cinlər Allahın onlara vermədiyi imkandan istifadə edə bilməzlər. Nəticə etibarilə, hər kəs cinlərdən faydalana bilməz, istifadə edən də onları hər ürəyi istəyən şeydə işlədə bilməz. Bununla yanaşı, bəzi kəlmələri cinlərə aid bir şifr və ya telefon nömrəsi kimi “yığıb” müəyyən şəkillərdə və bəlli sayda təkrarlayaraq onlarla əlaqə quran insanlar da az deyil.

Bir qisim yolları və üsulları olmaqla yanaşı, cinlərlə əlaqə qurmaq üçün mürşid və rəhbərə ehtiyac var. Üsulunu, qaydasını bilmədikdə və rəhbər olmadıqda səhvə yol verib bütünlüklə cinlərin təsiri altına düşmə ehtimalı da vardır. Bu kimi şeylərlə məşğul olanların bəsirət gözləri bağlıdırsa və ayaqlarını hara basacaqlarını bilmirlərsə, o zaman şər ruhların hücumuna məruz qalar, onların təsirinə düşər və oyuncağına çevrilərlər. Nəticədə cinlər belələrini bəzən lovğalıq və təkkəbbür çuvalına salır, başlarını oxşayıb yoldan azdırır. Yeri və vədəsi yetişdikdə qorxudub hədələyərək təsir altına alır və bu adamları öz mənfəətlərinə alət edirlər. Açar sözləri

cin cinlər

Bənzər məqalələr

Üç hərfli varlıqlar – cinlər

Cin sözünü eşidəndə ürpəririk. Bu səbəbdən də cin sözünün əvəzinə üç hərfli varlıqlar ifadəsindən istifadə edirik. Cin deyəndə həmin varlıqlar yanımıza gəldiyini düşünürük. Bu varlıqların insanlarla ortaq bir çox xüsusiyyətləri var. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, biz onları görmədiyimiz təqdirdə, onlar bizi gözə bilirlər. Onlar təkcə adının çəkildiyi yerdə yox, hər yerdə ola bilirlər.

İblis mələkdir yoxsa cin?

Sual: İblis mələklərdən yoxsa cinlərdəndir? Mələklərdən idisə niyə Allahın əmrinə boyun əymədi? Cavab: Quranda buyrulur “Bir zaman Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”– dedikdə, İblisdən başqa (hamısı) səcdə etdi. O imtina edib təkəbbür göstərdi və kafir oldu.”

Cin sözünün mənası nədir?

Metafizik varlıqlardan biri də cinlərdir. Cin kəlməsi ərəbcə “örtülü” və “bağlı” mənalarına gəlir. Həmin kəlmə ilə eynikökdən törəmiş bir çox söz mövcuddur.

Cinlərdə ruh varmı?

Cin, ruh və mələk qanununu ağlı, şüuru, idrakı olmaqla yanaşı, həmçinin izafi və nisbi olmayan həqiqi varlığa sahibdirlər. Bu səbəblə İslam alimlərindən biri Quranın: “De: “Ruh Rəbbimin əmrindədir” (“İsra”, 17/85) ayəsini bu şəkildə izah edir: Ruh canlı, şüurlu, nurani, xarici vücudu (maddi varlığı, qılıfı) olan qanundur. Əgər əşyadakı qanunlara hər şeyi xəlq edən Rəbbimiz xarici vücud (qılıf) geyindirsə, hamısı ruh olar. Əgər ruh bədən libasını və başındakı şüuru çıxarsa, yenə ölməz qanun formasına düşər.

Qurani-Kərimdə cinlər

Bəşər övladı tarix boyu gözlə görünməyən qeyri-adi varlıqların mövcudluğuna inanmışdır. Cinlərin gözlə görünməsi qeyri-mümkün varlıqlar olmasından dolayı qədim dövrlərdə insanlara onlar haqqında doğru-düzgün məlumat əldə etmək müyəssər olmamışdır.


Şərh yaz