Aylıq namaz vaxtları
810 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Sual: Qurani-Kərimdə Rəsulullaha itaətin Allaha itaət olduğu bildirilir. Bu, necə izah olunur?

Cavab: Qeyd-şərtsiz itaət edilən yeganə Zat Aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Qurani-Kərimdə yer üzündə Allah-Təalanın elçisi olan peyğəmbərlərə də itaət əmr edilir. Xüsusilə də, Kainatın Fəxri (s.ə.s) Quranın bir çox ayəsində itaət edilməli mövqedə anılır.

Allah və Rəsulu hər hansı bir məsələdə hökm bildirdikdən sonra, heç bir mömin kişi və ya qadının o mövzuda başqa seçim etmək haqqı yoxdur. Allaha və Onun Peyğəmbərinə asi olan kəs, şübhəsiz ki, (haqq yoldan) açıq-aydın azmışdır!”[1]Amma, xeyr! (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və verdiyin hökmlərə görə sənə tam itaətlə boyun əyməyincə, (həqiqi) iman gətirmiş olmazlar[2].

Qurani-Kərim müsəlmanlara hər yönü ilə kifayət edir. Onsuz da, biz Qurandan başqa bir şey istəmirik. Ancaq biz Quranı bizdən daha yaxşı anlayan bir şəxsə tabe oluruq ki, o da Hz. Məhəmməddir (s.ə.s). Şübhəsiz ki, hər bir dövlət adamının, böyük liderin və hər peyğəmbərin sözləri və davranışları öz toplumları tərəfindən rəhbər prinsiplər kimi qəbul edilir. Bu, xalqların fitri xüsusiyyətidir. Kimsə inkar edə bilməz. Bir peyğəmbər ki, Ona Quran nazil olmuşdur, əməl və əxlaqı  höccət (dəlil) edilmiş, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmişdir, Onu, yəni Hz. Məhəmmədi (s.ə.s) bundan istisna etmək doğru deyildir.


[1] Əhzab, 33/36.

[2] Nisa, 4/65.Açar sözləri

itaət peyğəmbərimiz

Bənzər məqalələr

Peyğəmbərimizin iftarı və sahuru necə idi?

Rəsulullah (s.ə.s.) iftarını namazdan əvvəl bir neçə təzə xurma ilə, təzə xurma olmayanda quru xurma ilə, o da olmayanda bir neçə qurtum su ilə açardı.

Peyğəmbərimiz bir gününü necə keçirirdi?

Allah Rəsulu (s.ə.s) sübh namazını qıldıqdan sonra namazgahın üstündə diz üstə oturar, günəş doğana qədər gözləyərdi. Bu vaxt səhabələr Onun ətrafında oturaraq nəsihətlərini dinləyərdi.

Peyğəmbərə itaət Allaha itaətdir

Müsəlman olaraq biz həm Allaha, həm də Rəsuluna (s.ə.s) iman edirik. Yəni Allahın göndərdiyi Quran və Rəsulunun sünnəsinə tabe olmaqla mükəlləfik. Çünki Allah Rəsulullah (s.ə.s) vasitəsilə əmr və qadağan etdiklərinə tabe olmağı əmr etmişdir.

Rəsulullahın (s.ə.s) əshabını tərbiyə etməsi

Peyğəmbərimizin (s.ə.s) ortaya qoyduğu təlim-tərbiyə prinsipləri Qurani-Kərim və Sünnədə təfsilatı ilə əksini tapmışdır. Onun təkcə Qurani-Kərimi insanlara təbliğ etməsi və mənimsətməsi belə öz-özlüyündə bir möcüzədir. Allah Rəsulu o tərbiyə sistemindəki icraatları ilə onları bütün pis xislətlərdən arındırdı və yeni bir insana çevirdi.

Peyğəmbərimizin (s.ə.s) xitab üslubu necə idi?

Allah Rəsulunun danışığı son dərəcə şirin idi və könül oxşayırdı. Sözləri bir-bir tələffüz edir, dinləyənlər hər cümləsini yaxşı anlayırdılar. İnsanların səviyyəsinə uyğun danışır, çətin mövzuları təşbeh və misal çəkməklə asanlaşdırırdı.


Şərh yaz

*