Aylıq namaz vaxtları
3. 020 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Rəsulullah (s.a.s.) qurbanlıq heyvanın yaşı haqda belə buyurmuşdur:

Qoyun cinsindən olan heyvanın cəzəə olması kifayətdir.”[1]

“Cəzəə” bir yaşını bitirmiş qoyun mənasına gəldiyi üçün altı aylıq olmasına baxmayaraq bir yaşındakı kimi görünən quzunu da ifadə edir. “Cəzəə” inək cinsində üç, dəvə cinsində beş yaşın içində olan heyvan deməkdir.[2]

Qoyun və keçinin ya bir yaşı tamam olmalı, və ya qoyunlar yeddi-səkkiz aylıq olmasına  baxmayaraq, bir yaşlı heyvan kimi görünməlidir. Dəvənin ən azı beş, inəyin isə iki yaşı tamam olmalıdır.


[1] İbn Macə, Ədahi, 7; Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, VI, 368.
[2] Bax: Tirmizi, Ədahi, 7; Şövkani, Neylul-əvtar, IV, 350.


Açar sözləri

heyvan qurban qurbanlıq yaş

Bənzər məqalələr

məscid namaz dua
Bayram namazı necə qılınır?

Bayram namazları iki rükətdir. Camaatla və səsli qılınır. Azan və qamət oxunmur.

Qurbanlıq heyvanın şərikli kəsilməsi

Qoyun və keçinin hər biri yalnız bir nəfərin adına qurban kəsilir. Bir dəvə yaxud bir sığır (inək və camış) bir nəfərdən yeddi nəfərə qədər şərikli qurban kəsilə bilər.

Qurban payı

“Rəsulullah (s.a.s.) qurban ətinin üçdə birini ailə fərdlərinə ayırar, üçdə birini yoxsul olan qonşularına paylayar, geri qalan üçdə birini də sədəqə verərdi.”

Qurbanın əti və digər hissələri ilə bağlı hökmlər

İslam alimlərinin əksəriyyətinə görə, qurban ətini üç hissəyə bölmək müstəhəbdir.

Qurban nə deməkdir?

Qurban “Allaha ibadət və yaxınlaşma niyyəti ilə müəyyən vaxtda, müəyyən bir heyvanı üsuluna uyğun kəsmək” deməkdir.


Şərh yaz