13. 413 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi,

Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi.

Nizami Gəncəvi

Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) yuxuda görmək möminin görəcəyi ən sadiq röyaların birincisidir. Çünki, Onun (sallahu aleyhi va salləm) müsafiri olduğu yuxular (bəzilərinin izaha ehtiyacı olsa da) doğrudur. Rəsulullah (sallahu aleyhi va salləm) bir hədisində bu haqda belə buyurmuşdur: “Yuxusunda məni görən həqiqətən məni görmüşdür. Çünki, şeytan mənim surətimə girə bilməz.” (Buxari, Təbir, 10; Tirmizi, Rüya, 4.)

Bu hədis haqqında müxtəlif mülahizələr var. Bəzi alimlər necə görünməyindən (saqqallı və ya saqqalsız, gənc və ya yaşlı) asılı olmayaraq, gördüyü haqqında qəlbinə “bu şəxs Peyğəmbərimizdir” hissi düşən şəxsin həqiqətən Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) gördüyünü söyləmişlər.

Bəziləri isə, Rəsulullahın (sallahu aleyhi va salləm) yuxuda öz sima və şəmaili ilə görüldüyü təqdirdə Özü (sallahu aleyhi va salləm) olduğunu, əks təqdirdə şeytanın başqa surətə bürünərək “mən Məhəmmədəm” deyə biləcəyini bildirmişlər.

İmam Rəbbani həzrətləri deyir ki, “Rəsulullah (sallahu aleyhi va salləm) öz surətində görüləndə həqiqətən O olduğu qənaətinə gəlirik. Çünki, şeytan Onun surətinə girə bilmir.” Muhiddin ibn Ərəbi həzrətləri isə, “istənilən surətdə yuxusunda “mən peyğəmbərəm” deyən şəxsi görən Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) görmüşdür” demişdir. İmam Nəvəvi də bütün bilinən və bilinməyən xüsusiyyətləri ilə doğru yuxu görən şəxsin hər iki halda gördüyü şəxsin Rəsulullah (sallahu aleyhi va salləm) olduğunu deyir. Bir çox alim də bu fikrə meyl etmişdir. Amma Qadı İyaza görə isə, Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) bilinən xüsusiyyətləri xaricində başqa surətlərdə (saqqalsız və s.) görən şəxsin yuxusunun izaha (yoruma) ehtiyacı olduğunu bildirir.

Əslində Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) istənilən şəkil və surətdə yuxuda görmək bir müjdənin ifadəsidir, bu sevindirici haldır. Ən Gözəl İnsanın (sallahu aleyhi va salləm) gözəllər gözəli camalı, mübarək qara saçları, qara saqqalı, mənalı baxışları və müstəsna bəşəri gözəlliyi ilə yuxuda görən şəxs necə də bəxtiyardır. Alimlərin fikrincə yuxuda Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) görmək insanın sıxıntılardan qurtulmasına, nemətlərin artmasına, tövbəsinin qəbuluna, axirətdə şəfaətə nail olmağa və cənnətdə Onun (sallahu aleyhi va salləm) mübarək çöhrəsini açıqca görməyə işarədir.

Yuxuda ortaya çıxan hüzün

Nəbilər Sərvərinin (sallahu aleyhi va salləm) yuxuda müxtəlif surətlərdə görülməyinin fərqli mənaları var. Əgər Rəsulullah (sallahu aleyhi va salləm) röyada özünəxas gözəlliyinin bir hissəsi olmadan görülərsə, bu o deməkdir ki, onu yuxuda görən insanın mənəviyatında Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) görməyə hər hansı bir maneə var. Məsələn, bir şəxs Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) saqqalsız görübsə deməli onun mənəviyyatında Rəsulullahın (sallahu aleyhi va salləm) saqqalını görməyə mane olan nöqsanlar mövcuddur. Məhz həmin nöqsanlar Onun gözəlliyini tam müşahidə etməyə imkan vermir. Həmin şəxs Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) yuxuda gördüyünə görə özünü bəxtiyar saysa da mənəviyyatındakı nöqsanlıqları düzəltməyə çalışmalıdır.

Amma unutmamaq lazımdır ki, Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) həqiqi surətilə görməmək sadəcə mənəviyyatda nöqsanın və qəlbdə hər hansı qüsurun olmasından qaynaqlanmır. Bəzən yuxu görən şəxsin mənsub olduğu yerin, hərəkatın və ya millətin başına gələcək bəzi müsibətlər səbəbilə Rəsulullah (sallahu aleyhi va salləm) misal aləmindən müxtəlif şəkildə görünə bilər. Rəsulullah (sallahu aleyhi va salləm) bənizi ağarmış, köhnə paltar geyinmiş və ya hər hansı bədən üzvü kəsilmiş olaraq yuxuda görülsə bu həmin yerdə dinin zəiflədiyi və bidətlərin yayğınlaşdığına işarədir.

Ola bilər ki, Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) yuxuda görən şəxs Allahın sevimli bəndələrindəndir və mənəvi olaraq məqamı yüksəkdir. Lakin Rəsulullahın (sallahu aleyhi va salləm) həmin insanın yuxusuna girməsi onun könül dünyasındakı vəziyyətinə uyğun gerçəkləşir. Məsələn, əhəmiyyətli vəzifəni yerinə yetirən şəxsə Rəsulullah (sallahu aleyhi va salləm) yuxuda gözüyaşlı və saqqalı qırxılmış, məhzun görünə bilər. Bəlkə də (doğrusunu Allah bilir) bunu belə yozmaq olar: bu yuxu ilə Allah Rəsulu həqiqi surətinin xaricində görünərək həmin şəxsin icra etməyə çalışdığı vəzifədə qarşılaşacağı çətinliklərə, məşəqqətlərə təəssüfləndiyinə görə sanki buna kədərləndiyini bildirmək istəyir.

Bununla yanaşı dövrümüzdə Rəsulullahın (sallahu aleyhi va salləm) məhzun çöhrəylə görüldüyü yuxular bir mənada inananları sanki xəbərdar edir və onları başlarına gələcək müsibətə qarşı dərhal Allaha yönəlməyə, bəlalardan müdafiə olunmaq üçün sədəqə verməyə səsləyir.

Xülasə:

Rəsulullah (sallahu aleyhi va salləm): “Yuxusunda məni görən həqiqətən məni görmüşdür. Çünki, şeytan mənim surətimə girə bilməz. (Buxari, Təbir, 10; Tirmizi, Rüya, 4.)” buyurmuşdur.

Yuxuda Rəsulullahı (sallahu aleyhi va salləm) görmək qəm və kədərdən, narahatlıqdan, sıxıntıdan qurtulmağa, nemətlərin bərəkətlənməsin və tövbənin qəbuluna işarədir.

Rəsulullah (sallahu aleyhi va salləm) röyada kədərli surətdə görülməsi ümmətə sanki xəbərdarlıq mahiyyətindədir. Belə yuxular mənəviyyatımızı yenidən gözdən keçirməyimiz mənasına gəlir.

***Açar sözləri

Rəsulullah röya yuxu

Bənzər məqalələr

Yusuf surəsi və röya təbiri

Röya əsrlər boyu insanlara ən çox diqqətini, marağını cəlb edən mövzulardan biridir. Ən qədim dövrlərdən bəri yuxuların mahiyyətini araşdırmışlar. Röyan, “misal aləmindəki qədərlə əlaqəli lövhələrin, eyniylə və ya fərqli formada yuxu halında ruhumuza əks etməsidir.”

Gənclərin yalnızlıq problemi

Bu gün gənclərin ən böyük problemlərindən biri özlərini tək hiss etmələridir. Yeniyetməlik dövrünə keçid, böyüdükcə ailənin diqqətinin azalması, sevgi, şəfqət və  qiymətləndirmənin əksikliyi, ailədaxili problemlər, münasibətlərin korlanması, şiddətə və təhqirlərə məruz qalmaq, həmçinin şəxsiyyətin alçaldılması tənhalıq hislərinin yaranmasına səbəb olur.

Peyğəmbərimizin sünnəsini necə anlamalıyıq?

İslam alimləri Rəsulullahdan (s.a.s.) nəql olunan bütün sünnələrə əməl etmək haqqında fərqli fikirlər irəli sürmüşlər. İlk əsrlərdən bəri alimlər hansı sünnələrə tabe olmaq lazım gəldiyini təsnif etməyə çalışmışlar.

Rəsulullahın evliliyə təşviqi

Sağlam cəmiyyətin əsasını sağlam ailələr təşkil edir. İslam dini ailəyə böyük əhəmiyyət vermiş və evliliyə təşviq etmişdir.

Yuxu və beynin istirahəti

Yuxu beyin fəaliyyət normasının minimal səviyyəyə enməsi və ətraf mühitlə olan reaksiyaların azalması ilə müşayiət olunan təbii-fizioloji prosesdir. Bütün canlı varlıqlar öz güclərini bərpa etmək və həyat fəaliyyətini davam etdirmək üçün istirahətə ehtiyac duyurlar.


Şərh yaz