3. 743 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Allah-Təala Meracda Rəsuluna (s.ə.s) bəzi günahlara Cəhənnəmdə verilən cəzaları göstərmişdir. Bu haqda Peyğəmbərimiz (s.ə.s) buyurur: “Sonra bir camaat gördüm, dodaqları dəvə dodağı kimi idi. Bir dəstə məmur onlara nəzarət edir, dodaqlarını kəsib ağızlarına oddan daş qoyurdular, həmin daşlar ayaqlarından çıxırdı. “Ey Cəbrail! Bunlar kimdir?” – dedim. O: “Yetimlərin malını haqsız yerə yeyənlərdir“, – dedi. Sonra bir camaat gördüm, onların dərisini parça-parça kəsib ağızlarına tıxayırdılar. Onlara: “Yediyiniz kimi yeyin!” – deyirdilər. Bu, onlar üçün ən iyrənc şey idi. “Ey Cəbrail, bunlar kimdir?” – dedim. “Bunlar insanların ətini yeyən və sözlə (iftira və s.) irz-namusuna təcavüz edən sözgəzdirən və fitnəçilərdir“, – dedi. Bir camaat da gördüm ki, qabaqlarına bir süfrə qoyulmuşdu, süfrənin üstündə ən gözəl ətdən kabablar var idi. Ətrafına isə leş düzülmüşdü. Onlar gözəl əti bir kənara qoyub leşləri yeməyə başladılar. “Bunlar kimdir, ey Cəbrail?” – dedim. O: “Bunlar zina edənlərdir“, – dedi. “Allahın halal etdiyini qoyub haram buyurduğunu yeyirlər”. Sonra bir topa insan gördüm, qarınları ev kimi böyük idi. Bunlar Firon ailəsinin yolunun üstündə dayanırlar. Firon ailəsi sabah-axşam oda atılarkən bunların yanından keçir, bu zaman bunlar ayağa qalxmağa cəhd edirlər, ancaq qarınlarının ağırlığı ilə yerə yıxılırlar. Firon ailəsi də bunları əzib keçirlər. “Ey Cəbrail, bunlar kimdir?” – dedim… Dedi: “Onlar faiz yeyənlərdir. Onlar qəbirlərindən ancaq Şeytan toxunmuş (cin vurmuş dəli) kimi qalxarlar“[1]. Bir dəstə qadının köksündən, bir dəstə qadının isə ayaqlarından baş aşağı asıldığını gördüm. “Ey Cəbrail! Bunlar kimdir?” – deyə soruşdum. O da: “Bunlar zina edən və uşaqlarını öldürən qadınlardır“, – dedi[2].


[1] Bəqərə, 2/275.

[2] Buxari, Salət, 1; Ənbiya, 5, 22; Müslim, İman, 263-264.  Açar sözləri

faiz fitnəkar günah merac zina

Bənzər məqalələr

Peyğəmbərimiz meraca cismi və ruhu ilə getmişdir?

Qurani-Kərimdə bu hadisə təsvir edilərkən işlənən sözlər Rəsulullahın bu səfərə ruhən və cismən getdiyini göstərir. “Qulunu bir gecə Məscidül-Haramdan Məscidül-Əqsaya qədər…” ifadəsindəki “əbd” (qul) sözü ruh və bədəni ehtiva edir. “Əbd” sözü Quranın digər ayələrində də bu mənada işlənir.

İsra və Meracın peyğəmbərlik dəlili olması nə deməkdir?

“İsra” sözü lüğəvi mənasına görə, “gecə vaxtı edilən səfər” deməkdir. Allah-Təalanın qulu Məhəmmədi (s.ə.s) gecənin bir vaxtı Məkkədə Məscidül-Haramdan Qüdsdəki Məscidül-Əqsaya aparması və təkrar eyni yerə gətirməsidir.

Merac gecəsi

Rəcəb ayının iyirmi yeddinci gecəsi Merac gecəsi adlanır. Bu gecə Uca Allah sonuncu peyğəmbəri Hz. Muhammədi (s.ə.s) bir möcüzə olaraq Məkkədən Qüdsdəki Məscidi-Əqsaya, oradan da meraca yüksəltmişdir. Bu hadisə hicrətdən bir il yarım əvvəl meydana gəlmişdir.

Necə tövbə etməliyik

“Ey insanlar! Allaha tövbə edib, ondan əfv olunmağı diləyin. Çünki  mən ona gündə yüz dəfə tövbə edirəm.” “Hər insan xəta işləyə bilər. Ancaq xəta işləyənlərin ən xeyirlisi, xətalarına tövbə edənlərdir.” 

Oruc və günahlardan təmizlənmə

Hər kim inanaraq və mükafatını yalnız Allahdan gözləyərək Ramazan orucunu tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar.


Şərh yaz