3. 449 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Sual: Peyğəmbərimizə (s.ə.s) Məqami-Mahmudun verilməsindən bəhs edilir. Məqami-Mahmud nədir? 

Cavab: “Məqami-Mahmud” uca məqamdır, orada Rəsulullahın şəfaəti ilə bütün insanlar dərhal hesaba çəkilib uzun müddət gözləməkdən xilas olacaq və əbədi rahatlığa qovuşacaqlar. “Məqami-Mahmud” məqami-şəfaət şəklində də tərif edilmişdir. İslam alimləri yekdil rəyinə görə, “Beləcə Rəbbinin səni Məqami-Mahmuda yüksəldəcəyini ümid edə bilərsən![1] ayəsində keçən “Məqami-Mahmud” ifadəsi ilə şəfaət məqamı nəzərdə tutulur. Belə ki, Rəsulullah (s.ə.s) bu ayə haqqında: “Bu məqamda ümmətimə şəfaət edəcəyəm,[2] – buyurmuşdur. Ayənin quruluşu da bu mənanı ifadə edir. Çünki insan ancaq o zaman öyülmüş olur ki, onu kimsə mədh etsin. Buna əsasən ayədə keçən “Məqami-Mahmud” elə bir məqamdır ki, Rəsulullah (s.ə.s) orada insanlara yaxşılıq edəcək, insanlar da (bu yaxşılığa görə) Onu mədh edirlər. Bu yaxşılıq Rəsulullahın dini təbliğ və təlimi ola bilməz. Çünki bu, onsuz da, mövcuddur. “Beləcə Rəbbininn səni Məqami-Mahmuda yüksəldəcəyini ümid edə bilərsən!” ayəsi isə, əslində, ümid verməkdir. Çünki bir insana malik olduğu şeyi vəd etməklə onu ümidləndirmək olmaz. Beləliklə, bu yaxşılıq insanlara sonda çatmalıdır ki, o da Rəsulullahın Uca Allahın hüzurunda ümmətinə şəfaətçi olmasıdır.

Allah Rəsulunun (s.ə.s) şəfaəti ilə bağlı hədis kitablarında bir çox hədis var. Bunlardan birini verməklə kifayətlənəcəyik. Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurdu: “Qiyamət günü insanlar camaat-camaat gələcək. Hər ümmət öz peyğəmbərinə: “Bizə şəfaətçi ol! Bizə şəfaətçi ol!” – deyəcək. Axırda şəfaətçi olmaq mənə həvalə ediləcək. “Məqami-Mahmud məhz budur[3].


[1] İsra, 17/79.

[2] Əhməd ibn Hənbəl, II, 441, 528.

[3] Buxari, Təfsir, 17/11.
Bənzər məqalələr

Peyğəmbərimiz meraca cismi və ruhu ilə getmişdir?

Qurani-Kərimdə bu hadisə təsvir edilərkən işlənən sözlər Rəsulullahın bu səfərə ruhən və cismən getdiyini göstərir. “Qulunu bir gecə Məscidül-Haramdan Məscidül-Əqsaya qədər…” ifadəsindəki “əbd” (qul) sözü ruh və bədəni ehtiva edir. “Əbd” sözü Quranın digər ayələrində də bu mənada işlənir.

Allah Rəsuluna qarşı vəzifələrimiz

Müsəlmanlar üçün Allah Rəsulu təkcə bir elçi və vəhyi çatdıran deyil, əksinə, həm İslam dini və həyat tərzinin canlı timsalı, həm də hər dövrdə tərəddüdsüz sədaqət və itaət tələb olunan hakim və rəhbərdir.

Peyğəmbərimizin iftarı və sahuru necə idi?

Rəsulullah (s.ə.s.) iftarını namazdan əvvəl bir neçə təzə xurma ilə, təzə xurma olmayanda quru xurma ilə, o da olmayanda bir neçə qurtum su ilə açardı.

Allahın varlığının dəlilləri 2

Bu yazı Allahın varlığının dəlillərindən Qurani-Kərim, Peyğəmbərimiz və vicdan dəlilləri haqqındadır.

Peyğəmbərimizin ailədaxili ünsiyyəti

Əsrlər əvvəl Peyğəmbərimiz (s.a.s.) həm gözəl ailə həyatı, həm də tövsiyələri ilə xoşbəxt ailənin sirlərini göstərmişdir. Rəsulullah (s.a.s.) ailədaxili ünsiyyətdə nələrə diqqət etmişdir?


Şərh yaz