resim yoxdur
Saç əkdirməyin dini hökmü nədir?

Gənc yaşlarında saçı tökülən kimsə öz saçlarından olmaq üzrə, müalicə məqsədli saç əkdirə bilər. Çünki gənc bir insanda fitri olan saçın olmasıdır. Yaşlı adamların saçlarının tökülməsi təbii bir prosses olduğu üçün onların saç əkdirməsi mütləq mənada haram olmasa da, uyğun deyildir. Yaşlı birinin saç əkdirmədəki məqsədi göstəriş üçündür. Yaşlı olduğu halda gənc kimi görünməyə çalışmaq, […]

1. 511 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Ov etmək halaldır

Ov etmək halaldır? İslama görə ov necə edilməlidir? Ov eləmək əti halal olan, ancaq insandan qaçan, ürkən heyvanların tutulmasına deyilir. Hansı heyvanların ətinin halal, hansının haram olması elmihal kitablarında qeyd edilmişdir. Məsələnin təfərrüatını elmihal kitablarına həvalə edirik. Ov heyvanlarını kəsərkən islami əsaslara əməl etmək lazımdır. Bu qaydalara əməl edilmədən kəsilən ov heyvanlarının əti halal olmur. […]

11. 099 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Musiqiyə qulaq asmaq haramdır?

İslam istər inanc və ibadət əsasları, istərsə də hüquq və əxlaq qaydaları baxımından insanın yaradılışına uyğundur.

22. 751 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Estetik əməliyyat

İnsan yaradılış etibarilə canlılar arasında xüsusi yerə sahibdir. O, ən gözəl biçimdə xəlq edilmişdir.

9. 885 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Donuz əti nə üçün haramdır?

“O (Allah) sizə ölmüş heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası adına kəsilən heyvanın ətini haram etmişdir.

17. 258 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Süni mayalamanın hökmü

Sual:İslami nöqteyi-nəzərdən “süni mayalanma” (döllənmə) yoluna müraciət etmək olarmı? Cavab: Ata-ananın övlad sahibi olmaq istəməsi təbii haqqıdır və bu arzu din tərəfindən də təşviq edilmişdir (Şura, 42/49, 50). Sonsuz olan ər-arvad müalicə götürərək sonsuzluğu aradan qaldırma hüquqları vardır. Məhz bu mövzuda istifadən edilən üsullardan biri də “süni mayalanma” üsuludur. Bu bir növ süni dölləndirmə metodudur […]

2. 703 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Toyuq kəsimi

Sual:Müxtəlif cihazlarla bir düyməyə basmaqla kəsilən heyvan ətlərini (məsələn toyuq kimi) yemək olarmı, ümumiyyətlə burada hansı şərtlərə riayət olunmalıdır? Cavab: Müxtəlif cihazlarla bir düyməyə basaraq, məsələn yüzlərlə toyuğun kəsilməsini ov edərkən bir atışla birdən çox quşu vurmaqla müqayisə etmək mümkündür və caizdir. Lakin düyməyə basan, yəni həmin cihazı işlədən müsəlman və ya əhli-kitab olmalıdır və […]

6. 488 dəfə oxunub 2 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Cadu ilə ər-arvadın arasını vurmaq

Sual:Cadu və sehir barədə məlumat almaq istərdim. Məsələn, cadu ilə ər-arvadın arasını vurmaq mümkündürmü? Ümumiyyətlə bu kimi şeylər insanlara zərər verə bilərmi?  Cavab: Qurani-Kərimdə belə buyrulur: “(Yəhudilər) Süleymanın səltənətinə (şahlığına) dair şeytanların oxuduqlarına (sehr kitablarına) uydular. Süleyman (bu kitablara uymadığı üçün) kafir olmadı, lakin şeytanlar (bildikləri) sehri və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə […]

24. 827 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Etil-spirt tərkibli ətirlər

Sual:Parfümeriya mağazalarından aldığımız, tərkibində spirt olan ətirlərdən istifadə etməyin hökmü nədir? Bu cür ətirlərin dəydiyi paltarlarla qılınan namaz səhihdirmi? Cavab: İslam dini istər maye, istər qatı olsun sərxoşedici maddələrin, sərxoş olmaq məqsədilə istifadə olunmasını qətiyyətlə qadağan etmişdir. Lakin tərkibində spirt olan ətirlərdən təmizlik və ətir məqsədilə istifadə olunması mövzusunda müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Belə ki, […]

6. 490 dəfə oxunub 2 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Ulduz falı

Sual:Bu gün yayğın hala gəlmiş ulduz falı haqda nə deyərdiniz? Cavab: Ulduz falı insanları doğulduqları bürclərə görə qruplandıraraq, onun gələcəyi və qədəri haqqında məlumat verən bir fal növüdür. Dinimizin qətiyyətlə qadağan etdiyini falçılıq bir növ qeybdən xəbər verməkdir. Halbuki, Qurani-Kərim qeybi Allahdan başqa heç kəsin bilmədiyi, peyğəmbərlərlə mələklər belə vəhy edilmədikcə qeybdən bixəbər olduqları müxtəlif […]

4. 991 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
And içmək

Sual:Allahdan başqasının adına and içməyin hökmü nədir? Cavab: Hz. Peyğəmbər müxtəlif hədislərində ümmətinə atalar və bütlər adına and içməmələrini, əgər and içəcəklərsə yalnız Allah adına and içmələrini ya da susmalarını əmr etmişdir (Buxari, Ədəb, 74, Tövhid, 13; İbn Hənbəl, “Müsnəd”, II, 7; Tirmizi, Nüzur, 8). And yalnız Allahın layiq olduğu bir təzimdir. Məhz bu səbəblə […]

1. 162 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Cadu və cadunun aradan qaldırılması yolları

Sehr və ya cadu xəbis niyyətlə, yaxud mənfəət məqsədi ilə metafizik qüvvələrdən istifadə etmək deməkdir.

351. 142 dəfə oxunub 5 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Qeybətin cəzası nədir?

Peyğəmbərimizin (sallallahu aleyhi və səlləm) bir hədisi-şərifində qeybətin axirətdəki cəzası haqda buyurur: “Rəsulullah bir dəfə əshabla birlikdə olanda: –  Müflis kimdir? – deyə soruşdu. Bunun cavabında səhabələr: – Pulu və malı olmayan, onları əlindən çıxaran – dedilər.

2. 587 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin tövsiyə etdiyi idman növləri varmı?

Peyğəmbərimiz əshabının fəzilətli, gözəl əxlaqlı və kamil insan olması üçün səy göstərdiyi kimi, bədəncə sağlam, gümrah və güclü olmasını da arzu etmişdir. Buna görə də: “Atıcılıqla və at sürməklə məşğul olun” (Müslim, İmarə: 169), “Müsabiqə yarış keçirmək, at və dəvə ilə ötüşmək, ox və buna bənzər şeylər atmaqdadır”

9. 115 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Dini nigah gərəklidir?

Sual:Dini nigah nədir ? Dini nigah kəsdirmədən əvvəl, ər arvad bir birinə toxuna bilərmi? Belə eliliklərdə problem olurmu? Cavab:Evlənənlərin bir birinə toxunması, təkbaşına qalması, ancaq nigaha girdikdən sonra caiz olur. Nigah kəsilmədən öncə nə  nişanla, nə üzükle bunlar caiz olar. Nigahı mollanın kəsməsi də nəticəyi dəyişdirməz. Dövvlətin aidiyyəti orqanlarının bagladıkları nikah müqaviləsi mötəbərdir. İmam nigahı, […]

6. 099 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
Forexlə pul qazanmaq olarmı?

Sual:Forexlə pul qazanmaq nə qədər doğrudur? Forex (Banklararası Beynəlxalq Valyuta Bazarıdır) İngiliscə Foreign Exchange sözlərinin qısaltmasıdır, ölkələrin pul vahidlərinin dəyişmə bazarıdır. Öz aralarında xüsusi şəbəkə vasitəsilə müxtəlif ölkələrin valyutalarını mübadilə edirlər.Yəni bir ölkənin pul vahidi qarşılığında digər bir ölkənin pul vahidinin alındığı və ya satıldığı bazardır. Bu mübadilə çox nəhəng həcmdə baş verir: gündə 3 trilyon […]

3. 965 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
Televiziya proqramlarından qazanılan pul halaldırmı?

CAVAB: televiziya proqramlarında təşkil edilən yarış proqramlarının hamısından qazanılan mükafatların halal yoxsa  haram olduğu haqda ümumi bir hökm vermək doğru deyildir. Şans və qumar xarakterli olmayıb, insan haqlarına hörmətlə yanaşan, yarışa qatılanların arasında obyektiv və adil seçim edilərək müəyyən bir məlumat və bacarığın yoxlandığı yarış proqramlarından qazanılan mükafatın alınması caizdir, halaldır.

1. 493 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb