Aylıq namaz vaxtları
tesvir
İstiazə və Bismillahın oxunması

Hansı məqsədlə olursa olsun, Quranı oxumağa başlayan adam “أعوذُ باللهِ مِن الشّيطَانِ الرّجِيم” “Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram” ifadəsilə başlamalıdır.

5. 792 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir
Quranda bəzi kəlmələrin altındakı işarələrin mənası

Quranda bəzi kəlmələrin altındakı işarələrin mənası

5. 759 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir
Qurani-Kərimdə durğu işarətləri

Vәqf işarәlәri, Quran ayәlәrinin sonuna vә ya ayәnin ortasındakı kәlmәlәrin üstünә qoyulan “dayanacaq işarәlәri”dir.

8. 574 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Səktə

Səktə, leksik məna etibarilə “susmaq”, “iki kəlmə arasını nəfəs almadan ayırmaq” deməkdir.

5. 552 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ləmi-tərif

Ləmi-Tərif ilə əlaqəli iki mövzu mövcuddur. Bunlardan birincisi idğami-şəmsiyyə, digəri isə izhari-qəməriyyə.

5. 858 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İdğamın növləri

Hərflərin bir-birlərinə idğam edilib edilməyəcəyi, məxrəcləri və sifətlərinin bir-birlərinə yaxınlığı ilə əlaqəlidir. Başqa bir ifadə ilə; məxrəc və sifətləri yönündən bir-birinə yaxın olan hərflər idğam edilir. Məxrəc yönündən bir-birinə uzaq olan hərflər və sifətləri yönündən bir əlaqəsi olmayan hərflər isə ızharlı oxunurlar. Bu mövzunu gələcək bölmələrdə izah edəcəyik. Bu əsaslardan yola çıxaraq idğamları “idğami-misleyn, idğami-mütəcaniseyn […]

7. 704 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir
İqləb

Kəlmə olaraq çevirmək deməkdir. Tənvin və ya sakin nunu sakin mimə çevirmək

2. 021 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İdğam məal qunnə

İdğami-məal-qünnə qünnəli idğam deməkdir. Yəni edilən idğamda həqiqətən qünnə olur. Qünnənin məxrəci burundur. Ona görə də qünnənin olub-olmadığını burnumuza nəzarət edərək anlayırıq. Əgər edilən idğamda burundan səs gəlirsə o qünnəli idğam (məal qünnə), əgər səs gəlmirsə  qünnəsiz idğam (bilə qünnə) olur. Tənvin və ya sakin “nundan” sonra يمنو hərflərindən biri gələrsə, belə olduğu zaman ortaya […]

1. 314 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İdğami-bilə qünnə

Qünnəsiz idğam deməkdir. Tənvin və ya sakin “nun” hərfindən sonra ل – ر hərflərindən biri gələrsə idğami-bilə qünnə olur.

1. 806 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir
İzhar

Kəlmə etibarilə açıqlama, açıq oxuma, açıq olaraq bildirmə mənalarına gəlir.

3. 540 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İxfa

Lüğətdə örtmək və ya gizləmək mənalarına gəlir. Təcvid temrini olaraq isə belə tərif edilir

4. 912 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir
Qurani-Kərimin tilavət şəkilləri

Qurani-Kərim üç təriq (mərtəbə, seyr, tərz) üzərə oxunur.

6. 322 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Məddi-Lin

Məddi-linin mərtəbələri mövcuddur. Bu mərtəbələr lin hərfindən sonra gələn sükunun lazımi ya da arizi olmasına görə dəyişə bilir.

4. 061 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir
Məddin növləri

Mədlər əsli və fəri olmaq surətilə iki qismə ayrılır. Əsli məddin digər adı təbii məddir.

8. 739 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Hərflərin məxrəcləri

Lüğətdə “çıxış yeri, qaynaq” mənasına gəlir.

5. 957 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb


  Facebook səhifəmizi bəyənin