2. 614 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

110 – ən-Nəsr
ən-Nəsr (Kömək) surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)

1
(Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;
2
İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman
3
Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, “Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə” kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!Açar sözləri

ən-Nəsr surəsi

Şərh yaz