3. 036 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

100 – əl-Adiyat
əl-Adiyat (Qaçan atlar) surəsi

(Məkkədə, bir rəvayətə görə isə Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)
1
And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;
2
And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;
3
And olsun sübh çağı hücum edən atlara;
4
And olsun o vaxt (və ya: o yerdə) toz-duman qopardan atlara;
5
Sonra da onunla (tozanaqla) dəstəyə (düşmən dəstəsinə) təpinən atlara ki,
6
İnsan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur.
7
Və o özü də buna şahiddir.
8
Həqiqətən, insan var-dövlətə çox hərisdir!
9
Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (dirilib) çıxardılacağı;
10
Ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman
11
Həmin gün Rəbbi onları (özlərinin bütün əməllərindən) xəbərdar edəcəkdir (cəzalarını verəcəkdir)!Açar sözləri

əl-Adiyat surəsi

Şərh yaz