Aylıq namaz vaxtları
4. 318 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Ayaqyoluna sol ayaqla girilir və sağ ayaqla da çıxılır. Girərkən də aşağıdakı dua oxunar.

 بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

(Bismilləh Allahummə inniy əuzu bikə minəl-xubsi vəl-xəbais)

Allahın adı ilə! Allahım, pislikdən və pis əməllərdən (erkək və dişi cinlərdən) Sənə sığınıram![1]

Çıxarkən oxunan dua

غُفْرَانَكَ

 ( Ğufranəkə)

Allahım! Məni bağışla![2]

 [1] əl-Buxari, 1/45; Muslim, 1/283. Əvvəldəki “Bismillah!” Səid ibn Mənsurun əlavəsidir. Bax: «Fəthul-Bari», 1/244.

[2] Bunu – ən-Nəsai müstəsna olmaqla – «Sünən» əsərlərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. ən-Nəsai isə «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», əsərində rəvayət et­mişdir. Bax: «Zadul-Məad», 2/387.Açar sözləri

ayaqyolu

Bənzər məqalələr

Ayaqyoluna girərkən və çıxarkən oxunan dua

Allahım, başdan ayağa pis olan dişi və erkək şeytanlardan Sənə sığınıram


Şərh yaz