Mənəviyyata Açılan Pəncərə

Yer üzünə neçə peyğəmbər göndərilmişdir?

Göndərilən peyğəmbərlərin sayı haqda Quranda konkret məlumat yoxdur. Qurani-Kərim hər millətə, hər bölgəyə bir peyğəmbər göndərildiyini vurğulamışdır[1]. Peyğəmbərlərin sayı ilə bağlı hədisdə bildirilir ki, yer üzünə 124 min nəbi, 313 rəsul göndərilmişdir[2].


[1] “Fatir” surəsi, 35/24; “Mumin” surəsi, 40/78.

[2] İbn Hibban, “Səhih”, 2/77.

 

Exit mobile version