Aylıq namaz vaxtları
2. 625 dəfə oxunub ,   1 şərh   Çap et

“Ey iman gətirənlər! Səbr və dua ilə (namazla Allahdan) kömək diləyin. Çünki Allah səbr edənlərlədir (onların dostudur).  Allah yolunda öldürülənlərə (şəhid olanlara) “ölü” deməyin. Əksinə, onlar (Allah dərgahında) diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz”. (Bəqərə surəsi, 2/ 153-154)

Seyyidinə Həmzə ibn Əbdülmüttəlib əl-Mühaciri (r.a.)

Seyyidinə Əbu Eymən Mövla Amr əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Əbu Hannə əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Əbu Süfyan ibn əl-Haris əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Əbu Hübeyrə ibn əl-Haris əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Ənəs ibn Nadr əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Üneys ibn Qatədə əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Övs ibn Ərqam əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Övs ibn Sabit əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə İyas ibn Övs əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə İyas ibn Adiyy əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Sabit ibn Amr əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Sabit ibn Vəqş əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Sələbə ibn Sad əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Səqf ibn Fərvə əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Əl-Haris ibn Ənəs əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Əl-Haris ibn Övs əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Əl-Haris ibn Adiyy əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Əl-Hubəb ibn Qeyzi əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Həbib ibn Yezid əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Hüseyl ibn Cabir əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Hanzala ibn Əbu Amir əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Xaricə ibn Zeyd əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Xalləd ibn Amr ibn əl-Cəmuh əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Xeysəmə ibn əl-Haris əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Zəkvan ibn Abdi Qeys əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Rifəa ibn Amr əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Rifəa ibn Vəqş əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Sübey ibn Hatib əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Sad ibn Rəbi əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Səid ibn Süveyd əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Sələmə ibn Sabit əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Süleym ibn əl-Haris əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Süleym ibn Amr əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Səhl ibn Qeys əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Şəmmas ibn Osman əl-Mühaciri (r.a.)

Seyyidinə Seyfi ibn Qeyzi əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Damra ibn Amr əl-Cühəni əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Amir ibn Muxalləd əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Übadə ibn əl-Xaşxaşi əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Abbad ibn Səhl əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Abbas ibn Übadə əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Abdullah ibn Cübeyr əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Abdullah ibn Cahş əl-Mühaciri (r.a.)

Seyyidinə Abdullah ibn Səlimə əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Abdullah ibn Amr ibn Haram əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Abdullah ibn Haram ibn Vəhb əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Übeyd ibn ət-Təyyihan əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Ubeyd ibn əl-Müəlla əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Ütbə ibn Rəbi əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Ümarə ibn Ziyad əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Amr ibn İyas əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Amr ibn Sabit əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Amr ibn Cəmuh əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Amr ibn Qeys əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Amr ibn Mutarrif əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Amr ibn Muaz əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Antərə Mövla Süleym əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Qeys ibn Amr əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Qeys ibn Muxalləd əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Keysən Mövla əl-Məziniyyin əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Malik ibn İyas əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Malik ibn Sinan əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Malik ibn Nümeylə əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Mücəzzər ibn Ziyad əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Musab ibn Umeyr əl-Mühaciri (r.a.)

Seyyidinə Ən-Numan ibn Abdi Amr əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Ən-Numan ibn Malik əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Nofəl ibn Sələbə ibn Abdullah əl-Ənsari (r.a.)

Seyyidinə Yezid ibn Hatib əl-Ənsari (r.a.)

 
Bənzər məqalələr

Peyğəmbərimiz kimi isə öldürmüşdür?

Sual: “Peyğəmbərimiz (s.ə.s) qılıncında qan olmayıb” deyirlər. Bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Peyğəmbərimiz (s.ə.s) iştirak etdiyi müharibələrdə kimi isə öldürmüşdürmü? Allah Rəsulunun (s.ə.s) qılıncında qan olmamışdır fikri doğrudur. Həqiqətən şəfqət abidəsi olan Hz. Muhamməd (s.ə.s) heç kimsəni öldürməmişdir. Sadəcə yaraladığı bir düşməni var. O da yaraladığı yerdə ölməmişdir. Daha sonra qan axmadan ölmüşdür. Hadisə aşağıdakı […]

Gözlənilən hadisələr və Uhud

Hicrətdən üç il keçmiş, şəvval ayı, bir çərşənbə axşamı idi. Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) Qubada ikən Hz. Abbasın göndərdiyi məktubu alır,[1] Məktubu oxuyan Übeyy ibn Kabı dinlədikdən sonra bunun gizli saxlanılmasını tapşırıb Sad ibn Rəbinin yanına gedir.


1 şərh yazılıb
  1. mahir ələkbərov , 08/01/2015 tarixində, saat 18:01

    Əshab-ı Bədr və Şühəda-i Uhud isimlərini azərbaycan dilinə çevirmək çox vaxtımı aldı, çox əziyyət çəkdim, amma heç cür istədiyim kimi olmadı. Son anda səhifənizdəki isimləri tapdım. Allah hazırlayanlardan razı olsun. Yaxşı ki varsınız…

Şərh yaz