Mənəviyyata Açılan Pəncərə

Pozulan nafilə oruc qəza edilməlidirmi?

Ramazan ayı xaricində insanın öz istəyi ilə tutduğu oruclar nafilə oruc sayılır. Nafilə belə olsa başlanılan ibadəti tamamlamaq lazımdır. Çünki bir ibadətə niyyət etdikdə həmin ibadət vacib olur. Buna görə də, nafilə oruc pozulduğu təqdirdə onu qəza eləmək lazımdır. Əgər həmin qəza orucu da pozularsa onun da qəzası edilməlidir. Pozulan nafilə oruc üçün kəffarə gərəkmir.

Exit mobile version