Aylıq namaz vaxtları
Maaş, əmək haqqı və sərbəst peşə sahiblərinin qazancının zəkatı

Aylıq və ya həftəlik işləyib maaş alan dövlət işçisinin, həkimin, vəkil, mühəndis, dərzi kimi sərbəst işləyən peşə sahiblərinin qazancına zəkat düşüb-düşməməsi ilə bağlıGöründüyü kimi, bu gəlirlər nisab miqdarına çatdığı zaman hər iki fikrə görə, zəkatı verilir… bu gəlirlər nisab miqdarına çatdığı zaman hər iki fikrə görə, zəkatı verilir

1. 959 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Bina, nəqliyyat vasitələri kimi gəlir gətirən malların zəkatı

Zəruri ehtiyaclara aid olmayan, gəlir gətirən mənzillər, böyük binalar və dükanlardan, quru, hava və su nəqliyyat vasitələrindən zəkat alınması məsələsində ixtilaf yoxdur.

1. 465 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Sənaye obyektlərinin zəkatı

Zəkat düşən malların bir şərti də artma, gəlir gətirmə xüsu­siyyətlərini daşıması və zəruri ehtiyaclardan olmamasıdır.

1. 302 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Əkin məhsullarının zəkatı

Əkin məhsullarının zəkatı torpağın suvarılma üsuluna görə müəyyənləşir. Torpaq əmək sərf edilmədən və xərc çəkilmədən yağış, çay, dəniz və bunlardan çəkilən kanallarla suvarılırsa, məhsulun onda biri, vedrə, su qabları, nasos vasitəsilə və ya pulla alınan su ilə suvarılırsa, məhsulun iyirmidə biri zəkat kimi verilir.

1. 327 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Borc və alacaqların zəkatı

Bir adamın nisab miqdarı və ya onu azaldacaq qədər borcu varsa, o adamın malına zəkat düşmür. Çünki bu vəziyyətdə olan bir insanın zəkat verməyə yox, almağa daha çox haqqı çatır.

1. 079 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Ticarət mallarının zəkatı

Alət, cihaz, texnika, qida məhsulları, geyim, heyvan, zinət əşyaları, torpaq sahəsi, ev, ərazi… və s. alınan və ya satılan hər cür mal ticarət malıdır və zəkat düşür.

1. 179 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zinət əşyalarının zəkatı

Hənəfi məzhəbinə görə, bilərzik, boyunbağı, üzük, qızıl və gümüşdən hazırlanmış zinət əşyaları nisab miqdarına (85 qram qızıl və ya 595 qram gümüş) çatırsa, zəkatı verilməlidir.

1. 009 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Dəmir və kağız pulların zəkatı

ızıl və gümüşə zəkat düşməsi onların dəyər ölçüsü olmasından irəli gəlir. İslamın ilk vaxtlarında qızıl və gümüşün ticarət və iqtisadiyyatda oynadığı rolu hal-hazırda dəmir və kağız pullar oynayır.

1. 298 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Qızıl və gümüşün zəkatı

Qızılda nisab miqdarı 20 misqal, yəni 85 qram, gümüşdə isə 200 dirhəm, yəni 595 qramdır. Ən azı bu qədər qızıl, yaxud gümüşə malik bir adam bunların 2,5%-ni zəkat kimi verir.

3. 180 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Qoyunların zəkatı

Bundan sonra hər 100 baş qoyuna bir qoyun zəkat kimi verilir. Qoyun və keçi balalarının zəkatına gəlincə, ana qoyunlar nisab miqdarından artıq olarsa, balaları da əlavə edilib zəkatı verilməlidir.

1. 182 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Qaramalın zəkatı

120 başdan daha çox olan qaramalın zəkatı hər 30 və 40 başdan bir hesablanır.

1. 331 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zəkat mallarına qoyulan tələblər

İnsanın malik olduğu və qiyməti olan hər şeyə mal deyilir. Elə isə insan yaşadığı evə, evin döşəmələrinə, soyuducuya, paltaryuyana və ya sənətkar dükanındakı alətlərə, müəllim kitablarına və s. görə zəkat verməlidirmi?

1. 337 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zəkatin ictimai faydaları

Bəşər övladının əsrlərdir, həyata keçirməyə çalışdığı, amma hələ tam nail ola bilmədiyi sosial müdafiə və həmrəylik zəkat sayəsində özü də təmənnasız gerçəkləşir.

1. 185 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zəkatın fərdi faydaları

Əbəs iş görməkdən xali olan Allah-Təalanın zəkat əmri təkcə alan üçün deyil, verən üçün də min bir hikmət və fayda ehtiva edir.

1. 093 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zəkat haqqında qısa və ümumi məlumat

Bal zəkatı verilən mallardan hesab edilir və Hənəfi məz­hə­binə görə, 1/10 zəkata ayrılır.

5. 813 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Zəkat düşməyən şəxslər

ördüyümüz kimi zəkat fərdi və ictimai həyatda müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün fərz buyurulmuşdur. Nəticə etibarilə, bu məqsədə xidmət etməyən yerlərə və ya şəxslərə zəkat vermək olmaz.

862 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Zəkatın sərf edildiyi yerlər

Bu, zəkatın yığılıb paylanması işinin dövlət tərəfindən sistemləşdirilib təşkil edilməsi hallarına şamil olunur. Belə bir qurumda çalışan məmurlara zəkat malından müəyyən qədər maaş ayrılır.

1. 851 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Alacağımızın zəkatı

Sual:Nisab miqdarından çox alacağı olan bir şəxs həmin pulun zəkatını verməlidirmi? Cavab: Başqalarının öhdəliyində olub nisab miqdarına çatan nağd pulları geri alacaq şəxslərin (borc verənlərin) həmin məbləği, zəkata daxil olub-olmaması baxımından üç qismə bölmək mümkündür:    1.Qüvvətli alınacaq borclar: Borc olaraq verilən pullar, nisyə satılan ticarət mallarının əvəzi, borclu borcunu qəbul edirsə və ya borcun […]

1. 110 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Xanımın zəkatı

Büdcəsi ortaq olan bir evdə yaşayan hər kəs işləyir və bu büdcəyə qazanc gətirirsə, burada zəkat ortaq büdcə üzərindən hesablanaraq verilməlidir, yoxsa hər kəs öz qazancına görə verməlidir?  Cavab: İslamda ümumiyyətlə ər-arvad arasında əmlakın ayrı olması prinsipi əsas götürülmüşdür. Ər gəlir gətirən bir işdə işləyərək özünün, arvadının və uşaqlarının dolanışığını təmin etməklə məsuldur. Qadın isə […]

1. 169 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Səhabələrin Allah yolunda infak etməsi necə idi ?

Allah Rəsulunun insanları infaqa (Allah yolunda vermək) təşviq etməsi Hz. Cərir (r.a.) rəvayət edir: “Səhərin erkən vaxtında Allah Rəsulu ilə birlikdə oturmuşduq. Bu əsnada yalın ayaqlı və əyinlərində əba, bellərində qılınc bir dəstə mudarlı gəldi. Allah Rəsulu onların yoxsul halını görüncə kədərləndi, üzünün rəngi dəyişdi. İçəriyə girdi, sonra da çölə çıxıb Bilala azan oxumağı əmr […]

1. 605 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb  Facebook səhifəmizi bəyənin