Aylıq namaz vaxtları
Günümüzün insanları və həlak olan qövmlər

“Bir zaman da: “Ya Allah! Əgər bu (Quran) Sənin tərəfindən gəlmiş haqdırsa, onda başımıza göydən daş yağdır və ya bizə şiddətli bir əzab gondər!”

1. 599 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Dinimizdə dəlil nedir?

Örgəndiyimiz hər şeyin qaynağını bilməmiz mümkün deyildir.

1. 302 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allahın bizim ibadətimizə nə ehtiyacı var?

İnsan mədəsinin qidaya ehtiyacı olduğu kimi, insane ruhunun, qəlbinin və incə duyğularının da ibadətə ehtiyacı vardır.

1. 448 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah-Təala hər kəsin duasını eyni anda necə eşidir

Birincisi, iradəsi və elmi məhdud olan insanları Allah-Təala ilə müqayisə etmək xətadır.

2. 212 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Başıaçıq qadın oruc tuta bilərmi?

Dinimizdə ibadətlər müəyyən qaydalara uyğun yerinə yetirilir. Bu mənada oruc tutmaq üçün başın bağlı (örtüklü) olması kimi bir şərt yoxdur. Başıaçıq qadın oruc tuta, hər cür ibadətini edə bilər. Bu ibadətlərin savablarını da qazanar. Baş açmağın günahı ayrıdır. Bir ibadəti yerinə yetirməməyin günahı, başqa bir ibadətin savabından məhrum olmağa səbəb deyil. Ancaq namaz əsnasında başın mütləq örtülməsi lazımdır.

1. 753 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Yoxdan var ola bilməz – Yaradılış necə gerçəkləşir

Sual:“Yoxdan var ola bilməz, var olan, mövcud olan da yox ola bil məz” deyirlər. Bunu necə izah edərdiniz? a) Bu iddia sonradan yaradılmışlar üçündür. Allah üçün deyil… Çünki aciz insanların özləri yoxdan var edə bilməzlər və varı yox etməyə də gücləri çatmaz. Hər şeyi özləri ilə müqayisə etdikləri və hər şeyin özləri kimi olduğunu düşündükləri üçün […]

13. 181 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Müəyyən orqanlarından məhrum olanlara haqsızlıq olurmu

Sual :Hər şeyin yaradılışında hikmətlər var deyirsiniz, bəs yaxşı, müəyyən orqanlarından məhrum olanlara haqsızlıq olmurmu? Onlara nə bir ədalətsizlik, nə də haqsızlıq olmuşdur. Çünki haqsızlıq bir haqdan irəli gəlir. Hər hansı bir haqqımız əlimizdən alınmamışdır. Sadəcə, hər kəsə verilən nemətlərdən onlara bir az əskik verilmişdir. Mülk Allahın olduğuna görə, mülkün sahibi mülkündə istədiyi kimi icraatlar apara […]

1. 074 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Xeyir və şərin Allahdan olması nə deməkdir?

Qədərlə bağlı əvvəlki yazılarda da qeyd edildiyi kimi, kainatda hər şey Allahın təqdiri, diləyi və yaratması ilə var olur. İnsanların xeyir və ya şər (pislik) – hər cür əməli Allahın təqdiri ilə meydana gəlir. “Halbuki sizi də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır!” (“Saffat” surəsi, 96) məallı ayə bu həqiqəti açıq-aydın ifadə edir

6. 041 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Quranı-Kərim və Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) insanlığa nə üçün rəhmət sayılır

Sual: “Quran” və Peyğəmbərin (s.ə.s.) göndərilməsinin rəhmət olduğunu dediyiniz halda, uyğun hərəkət etmədiyimiz təqdirdə əleyhimizdə dəlil olacağını deyirsiniz. Halbuki onlar gəlməsəydilər, onlara inanmayanlar cəhənnəmə getməyəcəkdilər. Bu təqdirdə Quran Və Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)  insanlıq üçün necə rəhmət sayılırlar?  Cavab: Allah-Təala qəlblərimizdə bir çox qabiliyyətlər yerləşdirmişdir. Onlar varlığımızın içində toxumlar, çəyirdəklər kimidir. Kitablar və peyğəmbərlər bu üstün, gözəl […]

1. 699 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həzrəti Adəmin övladları necə evlənib?

Sual: Dində bacı-qardaş evliliyi qadağandır. Halbuki, Adəm peyğəmbərin övladları bir-biri ilə evlənirdilər. Bunun hikməti nədir?

4. 473 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Şeytan nə üçün cəhənnəmə atılacaq

Madam ki, şeytan insanların mənən yuksəlməsinə səbəb olur, onda nə ucun cəhənnəmə atılacaq? Xidmətlərinin mukafatı yoxdurmu? Əməllər, işlər niyyətlərə gorədir. Şeytanın niyyəti insanların yuksəlməsi deyildir. Əksinə, onları azdırıb cəhənnəmə duşməsinə səbəb olmaqdır. Amma bununla belə o, bir cox qabiliyyətlərin inkişaf etməsinə də səbəb olur. Qırğılar da bəzi quşların ucmaq qabiliyyətlərinin inkişaf etməsinə səbəb olurlar, amma […]

1. 535 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Şeytan nə üçün yaradılmışdır

Sual:Şeytanın yaradılmasının nə hikməti var? Onun yaradılışı əleyhimizə deyilmi?  Şeytanlarla mücadilə və mübarizə ilə insanların dərəcəsi yüksəlir. Bəli, onlar sanki tərəqqi, hərəkət stimuludurlar. Şeytanların insanların ustunə gondərilməsi ilə ali ruhlarla alcaq ruhlar bir-birindən ayrılırlar. Bu imtahan dunyasında alovun təsiri ilə qızılın torpaqdan suzulməsi kimi, şeytanların təsiri ilə də almaz kimi ruhlar komur kimi ruhlardan ayrılır.

1. 516 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Yaddaşı necə gücləndirmək olar

Yaddaşı necə gücləndirmək olar? Yadda saxlamaq və ya unutmaq beynin funksiyaları ilə əla­qədardır. Hafizə dərk edilən, qəbul edilən, öyrənilən şeyləri ağılda saxlama və xatırlama xüsusiyyətidir. Hafizə yerinə yaddaş sözü də işlədilir. Hafizə böyük bir nemətdir. İnsan keçmişini hafizəsi ilə yadda saxlayır, gələcəyini də bu hafizə ilə qurur. Unutqanlıq da öz-özlüyündə bir nemətdir. İnsan əziyyət çəkir, […]

57. 212 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Ov etmək halaldır

Ov etmək halaldır? İslama görə ov necə edilməlidir? Ov eləmək əti halal olan, ancaq insandan qaçan, ürkən heyvanların tutulmasına deyilir. Hansı heyvanların ətinin halal, hansının haram olması elmihal kitablarında qeyd edilmişdir. Məsələnin təfərrüatını elmihal kitablarına həvalə edirik. Ov heyvanlarını kəsərkən islami əsaslara əməl etmək lazımdır. Bu qaydalara əməl edilmədən kəsilən ov heyvanlarının əti halal olmur. […]

8. 663 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Niyyət nədir?

Niyyət məram, məqsəd, plan, amac, qəti iradə, qəlbin bir şeyi bilməsi, bir şeyi qərara alıb o işin nə üçün edildiyini anlaması və o işə yönəlməsi mənasını verir.

6. 748 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Musiqiyə qulaq asmaq haramdır?

İslam istər inanc və ibadət əsasları, istərsə də hüquq və əxlaq qaydaları baxımından insanın yaradılışına uyğundur.

17. 317 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
İmtahanda köçürmək günahdır?

Şagird və tələbələrin birinci vəzifəsi dərslərinə yaxşı hazırlaşmaq, ailəsini utan­dırmamaq və tapşırıqları layiqincə yerinə yetirməkdir.

3. 519 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
Heyvan Haqqları

Heyvanlar da insan və bitkilər kimi canlıdır.

7. 923 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Günahın növləri

İslam alimləri böyük günahlar haqqında kitablar yazmış, sayı ilə bağlı fərqli fikirlər irəli sürmüşlər.

1. 549 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Günah nədir?

İnsan yaradılış etibarilə günah işləməyə meyillidir.

6. 921 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb