Aylıq namaz vaxtları
6. 949 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

         Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi Allah’a, salat-u selam Peygamberimiz Hz. Muhammed ile âl ve ashabına olsun. Ey Ulu Rabbimiz! Bizi ve iman yoluna bizden ِönce girmiş mümin kardeşlerimizi affet! İman ehline karşı kalbimizde kin bırakma! Sen gerçekten sınırsız merhamet ve ihsan sahibisin. Rabbenâ! Sana dayanıp güvendik, Sana yِöneldik, dönüşümüz de Sana olacaktır. Rabbenâ! Bizi kâfirlerin fitnelerine hedef eyleme, bağışla bizi! Sen üstün kudret ve hikmet sahibisin. Nûrumuzu daha da artır, Sen her şeye kadirsin.
Ey Ulu Rabbimiz! Bu tilavetimizi kabul buyur, Sen her şeyi işitir ve bilirsin. Tövbelerimizi de kabul eyle; bizi gerçeğe ve dosdoğru yola erdir; zira Sen, tövbeleri kabul edersin, geniş rahmet ve ihsan sahibisin. Ey yaratıklarına çok bağışlarda bulunan,duaları kabul eden, mahlukatına engin şefkat ve merhametle dolu olan Allah’ım! Hz. İbrahim’e ve âline yaptığın gibi, kulun ve elçin olan Hz. Muhammed’e de salat u selâm eyle, Senin nimetlerin sınırsız, lütufların sonsuzdur. Allah’ım! Kur’ân’ı bize rehber, nur ve rahmet vesilesi eyle, onu aleyhimizde değil, lehimizde delil kıl! Unuttuğumuz gerçekleri onunla hatırlat, bilmediklerimizi onunla öğret, onu güzelce okuyup manasını anlamayı ve anladığımızı uygulamayı nasib eyle! Bizi Kur’ân’ı okuyup yükselenlerden eyle, onu okumasına rağmen zillete düşen nasipsizlerden eyleme!
Allah’ım! Katından bize ِöyle bir rahmet ver ki onunla kalplerimizi hidayet et, işlerimizi düzelt, sırlarımızı ve emanetlerimizi koru, bize doğru olanı ilham et, dirliğimizi ve düzenimizi devam ettir. Ey sıkıntıları gideren, çaresizlere icabet eden, dünyanın ve âhiretin Rahman ve Rahimi olan Allah’ım! Bizi Senden başkasının merhametine muhtaç bırakma! Bizi helal ve itaat dairenle yetinip harama girmeyen, Senin lütfun ile doyurduğun ve başkasının lütfuna muhtaç bırakmadığın kullarından eyle!
Allah’ım, rahmetine vesile olan şeyleri, bizi günahlardan uzak tutmanı, hayırlara ulaştırmanı, cennete kavuşturup cehennemden kurtarmanı dileriz.
Allah’ım! Bize, sana isyan etmekten uzak tutacak bir saygı, cennetine yaklaştıracak bir itaat, dünya musîbetlerini hafif gösterecek bir iman kuvveti ihsan et! Bizi hayatta bıraktığın sürece göz, kulak ve diğer organlarımızdan yararlandır! Bize zulmedenlerden hakkımızı al, bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et, dinî hayatımızda musîbet verme, dünyayı en ِönemli işimiz, en son hedefimiz kılma! Günahlarımız sebebiyle, Senden korkmayanları ve bize acımayanları bize musallat eyleme, yakamızı zalimlerin ellerinden kurtar, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Allah’ım! Bizi ilimle doyur, hilimle süsle, takva ile ikram et, âfiyetle güzelleştir! Bize dünyada da ahirette de güzellikler ver, bizi cehennemden koru!
Allah’ım! Tilavetimizi kabul buyurmandan sonra ondan hasıl olacak sevabı, en başta Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yüce ruhuna, kardeşleri diğer peygamberlerin (a.s.) hazretlerinin ruhlarına, keza âl ve ashabının, eşlerinin ve evlatlarının, ve kendisine tâbi olanların ruhlarına hediye eyledik, vâsıl eyle ya Rabbî! Aynı şekilde babalarımızın, annelerimizin, kız ve erkek kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, dost ve arkadaşlarımızın, hocalarımızın ve mürşitlerimizin, ve üzerimizde hakkı olan herkesin, gerek hayatta olan, gerekse vefat etmiş olan bütün erkek ve kadın müminlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbî! Ey ihtiyaçları veren, sıkıntıları gideren, dualara icabet eden Rabbimiz, rahmetinle dualarımızı kabul buyur! Başta olduğu gibi duamızın sonunda da selam bütün peygamberlere, bütün övgüler de âlemlerin Rabbi Allah’a olsun.Açar sözləri

Hatim Duası

Bənzər məqalələr

Xətm duası

Allahım! Bizi Quranın zinəti ilə zinətləndir, Quranın kəraməti ilə kəramətləndir, Quranın şərafəti ilə şərafləndir, bizi Quranın libasına bürü, bizi Quranın şəfaəti ilə Cənnətə daxil elə!


Şərh yaz