Mənəviyyata Açılan Pəncərə

95 – ət-Tin

95 – ət-Tin
ət-Tin (Əncir) surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)

1
And olsun əncirə və zeytuna;
2
And olsun (Allah-təalanın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;
3
And olsun bu təhlükəsiz (qorxusuz-xətərsiz) şəhərə (Məkkəyə) ki,
4
Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!
5
Sonra da onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik!
6
Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa! Onları minnətsiz (saysız-hesabsız) mükafat gözləyir.
7
(Ey kafir insan! Bu qədər öyüd-nəsihətdən) sonra səni dini (haqq-hesab gününü) yalan saymağa vadar edən nədir?!
8
Məgər Allah hakimlərin hakimi (ən ədalətli, ən üstün hakim) deyilmi?!

Exit mobile version